Střední škola AGC a.s.
14.10.2019

Evropský projekt CodeWeek, česky Evropský týden programování, je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek a inovovat. Do iniciativy j…

Zobrazit celý článek


05.10.2019

Ve dnech 3. a 4. října 2019 se konalo již šesté, předposlední, společné setkání zástupců tzv. Center kolegiální podpory (CKP) projektu Maják, jehož hlavním nositelem je Střední škola informatiky a služeb ze Dvora Králové nad Labem. Za naši školu se účastnil projektový specialista vzdělávacích aktivit Ing. Jakoubek. Naše škola se projektu Maják účastní již třetím rokem a vždy patřila k nejaktivnějš…

Zobrazit celý článek


04.10.2019

V pondělí 30. září se děvčata ze všech 3. a 4. ročníků zúčastnila přednášky pořádané sdružením Mamma Help. Toto sdružení se zabývá nádorovým onemocněním prsu. a tak si děvčata vyslechla přednášku o nebezpečí tohoto onemocnění a odnesla si letáčky s informacemi o prevenci. Dalším zajímavým poznatkem byla možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelech, které členky z Mamma help přivezly. Dívky …

Zobrazit celý článek


říjen 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Šesté celostátní setkání projektu Maják

05.10.2019 11:25

Ve dnech 3. a 4. října 2019 se konalo již šesté, předposlední, společné setkání zástupců tzv. Center kolegiální podpory (CKP) projektu Maják, jehož hlavním nositelem je Střední škola informatiky a služeb ze Dvora Králové nad Labem. Za naši školu se účastnil projektový specialista vzdělávacích aktivit Ing. Jakoubek. Naše škola se projektu Maják účastní již třetím rokem a vždy patřila k nejaktivnějším CKP ze všech 42 z celé republiky. O tom jasně hovoří množství škol z širokého i vzdálenějšího okolí, jejichž učitelé se ukázali na pravidelných projektových odpoledních, které se konají jednou měsíčně a na nichž předvádíme způsoby a předáváme zkušenosti, jak zapojit do výuky moderní digitální technologie – například 3D tisk, bezdrátové měřící sady PASCO pro přírodovědné předměty atd. Celá řada účastníků se na projektových odpoledních ukazuje opakovaně, což bereme jako důkaz, že to má smysl a že to děláme dobře. Je dobře zmínit, že tyto zmíněné pomůcky a mnoho dalších (včetně robotických stavebnic, sad senzorů a aktorů Boxed atd.) obdržela škola v rámci projektu a po jeho ukončení nám všechny zmíněné pomůcky zůstanou. Tím aktivně naplňujeme pasáže a úkoly o podpoře polytechnického vzdělávání, které plynou ze Školního akčního plánu, ve kterém si škola klade za cíl svůj rozvoj v různých oblastech.

Letošní podzimní setkání proběhlo v prostorách brněnského hotelu Cosmopolitan – Bobycentrum. Program začal ve čtvrtek již v dopoledních hodinách a pokračoval po obědě až do pozdních odpoledních hodin. Program tvořil blok přednášek a výstupů, ve kterých řečníci sdělovali své zkušenosti a provozem svých CKP. Dále vystoupili zástupci dvou paralelních projektů se svými poznatky, což bylo velmi inspirující. Za poučný a užitečný lze považovat workshop o využití bezdrátové PASCO meteorologické sondy. Po večeři následovaly neformální debaty mezi zástupci jednotlivých CKP, které se protáhly do pozdních hodin. Prostě je toho hodně, co se dá za roky v projektu sdílet.

V pátek po snídani proběhla návštěva nedalekého arboreta s odborným výkladem. Po příjemné a poučné procházce se účastníci vrátili do kongresového sálu na další blok přednášek. Za zmínku stojí ukázka práce s 3D skenerem, který jsme, jako účastník projetu, získali také. Poté přišlo to, co osobně považuji za naprosto zásadní – informace o chystaném navazujícím projektu. Maják má před sebou poslední 3 měsíce a otázka, co bude dál, je tedy velmi aktuální. Pokud se vše zadaří, od příštího září se rozeběhne další projekt a my uděláme opravdu všechno, abychom byli jeho účastníky.

Pak čekal účastníky vydatný oběd a loučení, někdy i velmi osobní a neformální, jak to tak bývá, když se potkávají lidé naladění na stejnou notu. A pak už jen odjezd do domovů.

Co nás v rámci Majáku ještě čeká? Tak především máme před sebou poslední tři projektová odpoledne (v říjnu, listopadu a prosinci). A během ledna 2020 proběhne závěrečná konference, na které dojde ke shrnutí celého tříletého Majákového úsilí.

Starší články

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu