Střední škola AGC a.s.Pokud by ve škole byly k dispozici 4 x měsíčně - a navíc zcela zdarma, balené neochucené mléko a mléčné výrobky (plátkový sýr Eidam a bílý jogurt), měl/a bych zájem o pravidelný odběr:
Pouze mléka (466)
Pouze plátkového sýra (229)
Pouze bílého jogurtu (216)
Mléka a plátkového sýra (196)
Mléka a bílého jogurtu (189)
Bílého jogurtu a pl. sýra (158)
Všech nabízených produktů (230)
Ničeho z uvedeného (163)

Celkem hlasů: 1847

15.01.2018

Naši nejlepší žáci oboru IT - Daniel Holomek, Jakub Hindra a Jan Kejř - dostali možnost se podívat do závodů společnosti AGC v Belgii. Na této stránce uvedu alespoň něco málo informací z jejich pobytu, který zahrnuje návštěvu výrobních závodů ve Fleurus a Moustier, dále pak moderní Vývojové Centrum AGC v Charleroi a vedení společnosti včetně střediska IT v Louvain-la-Neuve. A pokud vše dobře dopad…

Zobrazit celý článek


06.01.2018

Jak už jsme na našich stránkách informovali dříve, naše škola je již téměř rok partnerem tříletého celorepublikového projektu „MAJÁK – síť kolegiální podpory“. Jde o vytvoření tzv. Center kolegiální podpory (CKP), jejichž cílem je vyhledávat pedagogy ze škol teplického regionu a předávat jim praktické zkušenosti s výukovými sadami pro fyzikální měření (PASCO Senzorium), stavebnicemi se sadou senzo…

Zobrazit celý článek


30.12.2017

Naše škola opět získala významné ocenění Škola roku oceněná zaměstnavateli. Ocenění získávají střední školy a fakulty vysokých škol, které nejlépe připravují své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul, udělený zástupci předních firem z celé České republiky, je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správn…

Zobrazit celý článek


leden 2018
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Síň ocenění

Symbolický způsob ocenění mimořádných výkonů žáků a pedagogického sboru školy, kteří prokazatelným způsobem mimořádně přispěli k dobrému jménu školy, jejímu rozvoji doma a i ve světě. Uvedení do síně slávy bylo provedeno na základě rozhodnutí vedení školy.

Nejlepší žáci školy za 1. pololetí šk. roku 2016/2017

  1. Hindra Jakub, IT3 (průměr 1.07)
  2. Jelínková NikolaPP1 (průměr 1.07)
  3. Sedlárová PavlínaPP3 (průměr 1.07)

Žáci s vyznamenáním za 1. pololetí šk. roku 2016/2017

Hindra Jakub (IT3), Jelínková Nikola (PP1), Sedlárová Pavlína (PP3), Soukalová Hana (PP2), Forková Denisa (PP3), Opltová Tereza (PP3), Vaňkátová Petra (MN1), Kouřilová Eliška (PP2), Maximová Markéta (PP2), Trampotová Denisa (PP2), Vašatová Kateřina (PP2), Kejř Jan (IT2), Kantoříková Lucie (MN2), Blahoutová Klára (PP1), Jirsová Tereza (PP2), Křivková Dominika (PP2), Halašková Martina (PP1), Melzerová Pavla (PP1), Kazdová Pavlína (PP2), Šredlová Lenka (PP2), Štraicherová Michaela (PP3), Holomek Daniel (IT3), Kastnerová Dana (PP1), Prokeš Zdeněk (IT1), Orgoník Dennis (MN2), Ptáček Matěj (MN2), Nikiforov Grigorij (MN3), Tokárová Katrin (MN1), Javůrková Tereza (PP1), Moser Jiří (PP1)


Významní zaměstnanci školy:

Ing. Karel Hladík, začínal jako učitel odborných předmětů, od roku 2009 zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání. Do školy nastoupil již v roce 1991 a postupně se stal nestorem pro zavádění výpočetní techniky a tím i zrodu studijního oboru Informační technologie. Kromě pedagogické činnosti také zahajoval jako jeden z prvních lektorů spolupráci s úsekem celoživotního vzdělávání. V pozici zástupce ředitele měl velmi těžkou úlohu - překlenout "hubená" léta, v jejichž průběhu rapidně ubývalo žáků a s nimi i vzdělávacích oborů. Kromě spousty práce nechal ve škole i kus vlastního zdraví. Do důchodu odchází v roce 2016, tedy v době, kdy se škola opět odráží ode dna... Karle, užívej si podzimu života!
JUDr. Josef Dvořák, ředitel školy. Zemřel náhle dne 29. března 2013 po těžké nemoci ve věku nedožitých 68 let. Ve funkci ředitele školy působil od roku 1986.
Velkou měrou se zasadil o přebudování školy na školu firemní, školu, která si vydobyla renomé nejen v regionu kraje, ale i za hranicemi naší republiky. Podporoval zapojení školy do mezinárodních projektů. Byl prvním ředitelem školy v okrese, který pochopil význam celoživotního vzdělávání jako nedílné součásti vzdělávacího procesu škol. Značně podporoval sportovní aktivity a především rozvoj mladých fotbalistů FK Teplice studujících na naší škole. Vždy prosazoval úzké sepětí s mateřskou společností AGC a.s.
Odešel člověk, který měl rád svou rodinu, kolektiv a  rybaření. Škola mu byla druhým domovem.
Čest jeho památce!

Eduard Rožec, učitel odborných předmětů. Ve škole působil téměř 20 let, předtím pracoval na závodě Rudolfova huť Dubí. Své práci obětoval převážnou část volného času, vychoval řadu sklářských odborníků. Absolventi školy se za ním často vracejí konzultovat odborné problémy. Přejeme mu hodně zdraví a pohody na zaslouženém odpočinku, ať se ještě dlouho může věnovat svým zálibám.
Mgr. Joachim Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování. Pedagog, který byl ve škole u zrodu všech významných aktivit, duchovní otec mezinárodních projektů školy. Své organizaci - škole byl věrný téměř 35 let, dokonce je i jejím úspěšným absolventem. Přejeme panu Joachimu Švejnohovi hodně zdravíčka a hezkých chvil do zaslouženého důchodu (srpen 2010). Nechť si splní tužby a přání, na které neměl dříve čas!
Mgr. František Vřeský, vedoucí odloučeného pracoviště školy. Dlouholetý pedagogický pracovník školy, vychovatel, později učitel, kterého studující mládež doslova zbožňovala. Nikomu z nich nedokázal odmítnout, každému byl nápomocen radou, pro každého z nich byl neformální autoritou. Zemřel náhle dne 28. 12. 2005 před odchodem na zasloužený odpočinek. Františku, měli jsme Tě moc rádi, vzpomínáme.
Mgr. Miloslav Senický, zástupce ředitele pro teoretickou výuku. Dlouholetý pedagogický pracovník školy působící v řídicí funkci. Byl u všech rozhodujících momentů ve vývoji školy, podílel se na restrukturizaci školy na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Jeho zásluhou se škola orientovala na vzdělávání zakončené maturitní zkouškou jako byly obory vzdělání: mechanik elektronik, technolog keramiky a porcelánu, mechanik strojů a zařízení, ekonomika a podnikání a v neposlední řadě informační technologie. Zemřel náhle dne 15. 1. 1998. Škola byla jeho druhým domovem. Mílo, vzpomínáme.

 

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu