Střední škola AGC a.s.
14.10.2019

Evropský projekt CodeWeek, česky Evropský týden programování, je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek a inovovat. Do iniciativy j…

Zobrazit celý článek


05.10.2019

Ve dnech 3. a 4. října 2019 se konalo již šesté, předposlední, společné setkání zástupců tzv. Center kolegiální podpory (CKP) projektu Maják, jehož hlavním nositelem je Střední škola informatiky a služeb ze Dvora Králové nad Labem. Za naši školu se účastnil projektový specialista vzdělávacích aktivit Ing. Jakoubek. Naše škola se projektu Maják účastní již třetím rokem a vždy patřila k nejaktivnějš…

Zobrazit celý článek


04.10.2019

V pondělí 30. září se děvčata ze všech 3. a 4. ročníků zúčastnila přednášky pořádané sdružením Mamma Help. Toto sdružení se zabývá nádorovým onemocněním prsu. a tak si děvčata vyslechla přednášku o nebezpečí tohoto onemocnění a odnesla si letáčky s informacemi o prevenci. Dalším zajímavým poznatkem byla možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelech, které členky z Mamma help přivezly. Dívky …

Zobrazit celý článek


říjen 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Dokumenty společnosti

Střední škola AGC a.s.

Adresa: Rooseveltovo náměstí 5 - CZ-415 03 Teplice
Tel.: +420 417 538 357, E-mail: info@skola-agc.cz, podatelna@skola-agc.cz
WWW: www.skola-agc.cz
IČO: 18385877, DIČ: CZ18385877
Bankovní spojení: ČSOB Teplice, č.ú.: 415055353/0300
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 128

Účetní závěrka: 

  účetní období 2018
Aktiva a.s. (netto) 48 224 tis. Kč
Výsledek hospodaření 3 tis. Kč

Valná hromada společnosti proběhla v červnu 2018.


Legislativa

Zákony:
Vyhlášky:
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb. - Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb.Vyhláška o organizaci školního roku;
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. - Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění;
 • Vyhláška č. 173/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění;
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou;
 • Vyhláška č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.

Soubor právních předpisů ve školství

Základní dokumenty školy

(vlastní dokumenty, na které není uplatněn odkaz, jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitele školy - na studijním oddělení)

Soubor pedagogicko-organizačních informací, materiál MŠMT ke školnímu roku 2019/2020

Organizace školního roku, materiál MŠMT ke školnímu roku 2019/2020

Kolektivní smlouva na rok 2018 a 2019

Organizační řád úseku výchova a vzdělávání - pro školní rok 2019/2020

Školní řád - pro školní rok 2019/2020 

Přílohy Školního řádu:

 • Ochrana osobnosti ve škole - GDPR
 • Pravidla pro organizaci dálkového studia
 • Odpovědnost školy za žáky po ukončení klasifikace do vydání závěrečného vysvědčení
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Etický a morální kodex žáka školy

Klasifikační řád - pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro školní rok 2019/2020

Strategie předcházení neúspěšnosti žáků - pro školní rok 2019/2020

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 - metodický materiál k řešení negativních jevů + prevence

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2019/2020

Traumatologický plán

Plán práce pro školní rok 2019/2020

Plán práce koordinátora mezinárodních vztahů na školní rok 2019/2020

Autoevaluace WWW stránek školy (oficiální a studentské rady, elektronická knihovna), info

Autoevaluace "Klima pedagogického sboru" r. 2014

ICT v životě školy - Profil školy21 - součást OPVK Peníze středním školám: projekt "Výuka atraktivně a efektivně" - vyhodnocení

Pokyny
Inspekční zprávy ČŠI ČR
 • Inspekční zpráva ČŠI z ledna 2000
 • Inspekční zpráva ČŠI z února 2005
 • Inspekční zpráva ČŠI z listopadu 2011
 • Inspekční zpráva ČŠI ze září 2014 k MZ
 • Inspekční zpráva ČŠI z listopadu 2014
 • Inspekční zpráva ČŠI z května 2017 k MZ
Výroční zprávy školy
 • Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu