Střední škola AGC a.s.
14.10.2019

Evropský projekt CodeWeek, česky Evropský týden programování, je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek a inovovat. Do iniciativy j…

Zobrazit celý článek


05.10.2019

Ve dnech 3. a 4. října 2019 se konalo již šesté, předposlední, společné setkání zástupců tzv. Center kolegiální podpory (CKP) projektu Maják, jehož hlavním nositelem je Střední škola informatiky a služeb ze Dvora Králové nad Labem. Za naši školu se účastnil projektový specialista vzdělávacích aktivit Ing. Jakoubek. Naše škola se projektu Maják účastní již třetím rokem a vždy patřila k nejaktivnějš…

Zobrazit celý článek


04.10.2019

V pondělí 30. září se děvčata ze všech 3. a 4. ročníků zúčastnila přednášky pořádané sdružením Mamma Help. Toto sdružení se zabývá nádorovým onemocněním prsu. a tak si děvčata vyslechla přednášku o nebezpečí tohoto onemocnění a odnesla si letáčky s informacemi o prevenci. Dalším zajímavým poznatkem byla možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelech, které členky z Mamma help přivezly. Dívky …

Zobrazit celý článek


říjen 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Plán ICT

ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 31552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití ve výuce. Porovnává ho se "Standardem ICT služeb ve škole" definovaným Ministerstvem školství a mládeže a uvedeným rovněž v metodickém pokynu č.j. 31552/2005-551. Výsledkem je srovnání a stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby škola harmonizovala s ukazateli vytyčenými "Standardem ICT služeb ve škole". Dosažení cílů je v ICT plánu školy prezentováno posloupností kroků, které budou v rámci řešení prováděny, a to včetně popisu jejich finančního zajištění. ICT plán školy je vypracován vždy s výhledem do konce školního roku.

1. STÁVAJÍCÍ STAV K 30.9.2011

 • celkový počet žáků ve škole : 340
 • celkový počet pedagogických pracovníků ve škole : 23
 • z toho počet pedagogických pracovníků proškolených na úrovni:
 • Z   : 20
 • P0 : 16
 • PV : 6

Počet počítačových učeben: 5

Učebny jsou vybaveny pracovní stanicí učitele. Učitelská stanice slouží jako proxy server pro danou učebnu pro řízení přístupu žákovských stanic na Internet.

Všechny učebny ( budovy „A“ a „C“) jsou vybaveny pracovními stanicemi pro studenty (kategorie AMD64 a P4 HT, stáří PC do 5let, počet PC v učebnách budovy „A“ 30ks, budova „C“ 15ks)

Počet odborných pracoven: 6

Jazyková učebna ( budova „C“) je vybavena standardní audio-video technikou a barevnou televizí.

Učebna ekonomických oborů ( budova „A“) je vybavena 30 terminály pro studenty (stáří do 5let), učebna je dále vybavena pracovní stanicí učitele, která slouží pro žákovské stanice jako proxy server. Učebna má připojení do segmentu páteřní sítě.

4 dílny praktické výuky ( suterén budova „A“) jsou vybaveny pracovními stanicemi učitele a ve třech dílnách je celkem 35 studentských stanic s možností přístupu na Internet. Učitelská stanice zde slouží také jako proxy server pro danou dílnu.

Externí pracoviště jsou vybavena 2 pracovními stanicemi, které jsou k dispozici pouze pedagogům.

 • počet běžných tříd: 21
 • celkový počet přípojných míst: 240
 • budova „A“ : 216
 • budova „C“ : 24
 • externí pracoviště (dílna závodu Řetenice – není, dílny Mstišov – není)
 • pracovních stanic: 211
 • server: 2
 • zařízení prezentační techniky ve škole: 7

Škola má k dispozici pro výuku 7 datových projektorů. Pět datových projektorů je umístěno v počítačových učebnách, dva slouží společně s notebooky jako mobilní zařízení pro potřeby výuky školy, školení a prezentace.

Popis standardního pracovního prostředí žáka.

Pracovní stanice studentů jsou vybaveny s ohledem na vybavení zakládající společnosti platformou MS Windows. V závislosti na charakteru výuky WinXP Pro nebo Win7, vše v české jazykové verzi. Pracovní stanice mají v některých učebnách z důvodu bezpečnosti sítě blokovaná výměnná paměťová media a stanice využívají k uložení dat sdílené prostředky učitelské stanice. Stejně tak je v případě potřeby ze stanic umožněn tisk na tiskárně připojené k učitelské stanici. Tiskárny jsou v šesti učebnách černobílé laserové a v dílnách černobílá laserová a barevná inkoustová.

V rámci výuky nebo nutné přípravy na výuku mohou používat:
a) kancelářské vybavení Microsoft Office 2003 nebo 2010 Pro zahrnující textový editor, tabulkový editor a editor prezentací
b) vektorový a rastrový grafický editor Zoner Calisto 4.0
c) webový prohlížeč MS Internet Explorer
d) program Zoner Photo Studio 7 pro zpracování digitálních fotografií
e) vzhledem k charakteru a složení výuky mohou v rámci konkrétní počítačové učebny využívat klienta elektronické pošty Exchange serveru, vektorový editor Corel Draw GS CZ 12, programové vybavení pro CAD (ProgeCAD), vývojové prostředí Visual Basic 6.0 a program pro vedení účetní agendy.

Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami.

Popis standardního pracovního prostředí pedagogického pracovníka

Pracovní stanice pedagogů jsou vybaveny, s ohledem na vybavení společnosti AGC Flat Glass Europe a.s., platformou MS Windows  WinXP Pro nebo Win7. Všechna pedagogická pracoviště až na výjimky mají možnost přímého výstupu na laserovou tiskárnu.

V rámci výuky nebo nutné přípravy na výuku mohou pedagogové používat:
a) kancelářské vybavení Microsoft Office 2003 nebo 2010 Pro zahrnující textový editor, tabulkový editor a editor prezentací
b) vektorový a rastrový grafický editor Zoner Calisto 4.0
c) webový prohlížeč MS Internet Explorer
d) klienta elektronické pošty Exchange serveru
e) program Zoner Photo Studio 7 pro zpracování digitálních fotografií
f) vzhledem k charakteru a složení výuky mohou pedagogové v rámci konkrétní počítačové učebny využívat klienta elektronické pošty Exchange serveru, vektorový editor Corel Draw GS CZ 12, programové vybavení pro CAD (ProgeCAD), vývojová prostředí Borland C++, Visual Basic 6.0 a program pro vedení účetní agendy

Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami.

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy
Segmenty páteřní sítě jsou převážně tvořeny strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e, jednotlivé segmenty sítí v učebnách jsou tvořeny v budově "A" a "C" strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e, v dílnách kabeláží UTP kategorie 5e vedenou v lištách.

 Rychlost a způsob připojení školy do internetu
Server sítě je připojen mikrovlnným spojem k poskytovateli služeb sítě Internet  a to nepřetržitě, s garantovanou rychlostí v příchozím/odchozím směru 10/10 Mbps, bez omezení objemu dat.

Zajišťované serverové služby
Síťový server plní funkci souborového a poštovního serveru, dále pak funkci proxy serveru a firewallu pro připojení k síti Internet. Na serveru je spuštěna serverová antivirová ochrana AVG, která zajišťuje pravidelný upgrade klientských instalací téhož antivirového programu. Všechny stanice připojené do sítě mají nainstalovánu antivirovou ochranu AVG, případně ekvivalentní freewarovou ochranu. Druhý server plní úlohu terminálového serveru.

Způsob zajištění schránek elektronické pošty
V rámci serveru je spuštěn poštovní server Microsoft Exchange 2000 s licenčně pokrytou  současnou kapacitou 100 poštovních schránek. V rámci poštovního serveru je spuštěna antivirová ochrana příchozí a odchozí pošty AVG.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace školy
Webové stránky byly v rámci projektu Otevřená škola přemístěny na server garantů tohoto projektu. Tyto stránky také slouží jako informační brána do systému Bakaláři, který obsahuje úplné klasifikační a doplňkové informace, přístupné přes Internet jak studentům, tak rodičům studentů.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace žáků
Vzhledem k nárokům na výkonnost serveru není v současné době zajišťován v rámci školní sítě prostor pro umístění webových prezentací. Studenti, pokud tyto prezentace tvoří jako součást výuky mohou je umístit v rámci učebny na pracovní stanici učitele. Pokud je třeba prezentace v síti Internet studenti využívají služeb veřejných webových portálů.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace pedagogických pracovníků
Stejně jako u studentů vzhledem k nárokům na výkonnost serveru není v současné době zajišťován v rámci školní sítě prostor pro umístění webových prezentací. Pokud pedagogové tyto prezentace tvoří jako součást výuky mohou je umístit v rámci učebny na pracovní stanici učitele. Pokud je třeba prezentace v síti Internet pedagogové využívají služeb veřejných webových portálů.

Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání
V rámci celé školy jsou dodržována pravidla o ochraně autorských práv a licenční ujednání výrobců software. Nové licence jsou průběžně doplňovány v souvislosti s nákupem nové techniky. Za dodržování těchto zásad v učebnách a na pracovištích odpovídají příslušní zodpovědní pracovníci a pedagogové. Ostatní podpůrné programy mají formu freeware.

SROVNÁNÍ SE STANDARDEM ICT SLUŽEB:

Pracovní stanice (450 studentů) standard ICT / skutečnost
Pracovní stanice celkem: 69 – 70 / 211
Pracovní stanice v počítačových učebnách: 33 – 34 / 105
Pracovní stanice v nepočítačových učebnách: 9 – 10 / 30
Pracovní stanice k přípravě učitelů na výuku a ke vzdělávání: 27 / 38

Technické parametry serverů a pracovních stanic s ohledem na pětiletý cyklus:

Servery:

 • IBM, platforma Intel Pentium III, operační systém MS Windows 2000 Server. Stáří je nad 5 let.
 • NoName, platforma Intel Pentium 4 QuadCore, operační systém MS Windows 2008 Srv. Stáří do 5 let.

Stanice:

 • HP, platforma AMD64, operační systém MS Windows XP Pro Stáří do 5 let
 • HP, platforma Intel P4, operační systém MS Windows XP Pro Stáří do 5 let.

Celkem je k dispozici 211 pracovních stanic.

Vzhledem k výměně splňují všechny stanice požadavek na úroveň technického vybavení.
Počet stanic v globálním pohledu a v učebnách splňuje požadavky standardu ICT.
Počet stanic pro přípravu pedagogů je nižší než požadovaný standard ICT.

Technické parametry kabelového rozvodu sítě odpovídají požadavkům standardu. Páteřní síťové prvky a síťové PC karty mají přenosovou rychlost 100Mbps. Všechny stanice sítě pracují v režimu klient-server.

Prezentační technika standard ICT / skutečnost
Datový projektor: 5 – 7 / 8
Počet datových projektorů překračuje požadovaný standard ICT.

Výukové programové vybavení a informační zdroje.

Vzhledem ke specifickému složení výuky odborných předmětů jsou programové výukové prostředky využívány v příslušných počítačových učebnách. Ostatní přístupy k informačním zdrojům jsou řešeny individuálním přístupem k síti Internet. Pro studenty navíc ve vyhrazeném čase i po skončení vyučování.

Vzdělávání pedagogů.

V současné době probíhá vzdělávání pedagogů školy na úrovni P a u učitelů odborných předmětů na příslušné úrovni S. Vzdělávání ICT koordinátora proběhlo formou studia na lokální akademii CISCO v Ústí nad Labem a podporou v oblasti přístupu k odborné literatuře a dostupným informacím.

2. CÍLOVÝ STAV

Pracovní stanice, přípojná místa.

Z přehledu je zřejmé, že počet stanic dosahuje v globálním pohledu s rezervou standardu ICT, pouze počet stanic k přípravě pedagogů standardu nedosahuje.

V současnosti je vyrovnána se standardem ICT technická úroveň pracovních stanic především v počítačových učebnách s přihlédnutím ke složení výuky a k maximální hospodárnosti.

Vyrovnání se standardem ICT bylo vyřešeno především výměnou staré techniky technikou získanou od mateřské společnosti a ve zvláštních případech nákupem nové techniky od stálého dodavatele, aby byla zachována výhoda jednoho servisního místa.

Počet stanic pro přípravu pedagogů umístěných mimo počítačové učebny bude do konce roku doplněn též technikou získanou od mateřské společnosti. Sjednocení technické úrovně umožní i sjednocení platforem operačních systémů na úroveň MS WinXP Pro.

Antivirové zabezpečení stanic programem AVG vyhovuje.
V případě doplnění, nebo výměně tiskáren se budeme orientovat vzhledem k hospodárnosti provozu spíše na laserové tiskárny. Cílem je, aby každá učebna byla vybavena laserovou minimálně černobílou tiskárnou.

Server – operační systém MS Windows 2000 Server vyhovuje. Upgrade na novější verzi by byl vzhledem k rozsahu sítě nákladný. Slabým místem zůstává kapacita pevných disků. Vzhledem k tomu že se jedná o již starší model serveru bude vhodnější uvažovat o zakoupení ještě jednoho serveru s větší kapacitou pevných disků a rozdělit funkce stávajícího serveru na dva servery.
Antivirové zabezpečení programem AVG vyhovuje vzhledem k cenám licenčních práv.

Přípojná místa - Počet přípojných míst v současné době odpovídá přibližně počtu pracovních stanic, jejichž počet je globálně v souladu se standardem ICT. Cílem je v co nejkratší době vyhovět požadavku, aby všechny pracovní stanice byly připojené k síti. Dalším krokem bude možnost v každé učebně připojit notebook s datovým projektorem k síti. Požadavek na možnost pedagogů přistupovat z domova k ICT službám poskytovaným školou je částečně splněn přístupem zaměstnanců školy ke svým poštovním schránkám přes webové rozhraní MS Outlook. Přístup studentů je komplikovaný vzhledem k nutnosti zajištění vysoké úrovně zabezpečení.

Kabelové propojení sítě.

Kabelové propojení vyhovuje současným požadavkům. Vzhledem k celkové rekonstrukci datových rozvodů v budově "A" jsou nyní vytvořeny podmínky pro připojení výpočetní techniky ve všech učebnách budovy, případně k vytvoření další celé počítačové učebny.

Připojení k síti Internet.

Svými parametry splnilo požadavek standardu ICT pro rok 2006 i rok 2007. Průběžně je jednáno s poskytovatelem připojení o navýšení rychlosti tak, aby odpovídala standardu ICT nebo byla i vyšší. Podle zkušeností s provozem by pro uvažované zatížení byla vhodná rychlost připojení vyšší.

Prezentační technika.

Použití datových projektorů se v minulosti ukázalo jako velmi vhodné. Protože počet datových projektorů vyhovuje standardu ICT a každá počítačová učebna je stabilně vybavena jedním datovým projektorem.

Výukové programové vybavení a informační zdroje.

Vzhledem k plánovanému rozšíření přípojných míst a vyrovnání technické úrovně pracovních stanic  bude možné lépe využít výukových multimediálních titulů a zajistit širší přístup pedagogických pracovníků k Internetu a jeho informačním zdrojům.

Vzdělávání pedagogů.

Snahou je, aby úroveň znalostí ICT odpovídala plně standardu ICT, což je již na úrovni Z splněno. Cílem je, aby toto bylo splněno i na úrovni P. Dále u pedagogů vyučujících v počítačových učebnách by měla být úroveň znalostí na úrovni S v souvislosti s charakterem výuky. Znalosti pedagogů úrovně S by měly být, v souladu se standardem ICT, podle potřeby doplňovány a rozšiřovány.

3. POSTUP DOSAŽENÍ CÍLOVÉHO STAVU

Cílového stavu by mělo být dosaženo posloupností těchto kroků:

 1. Vytvoření "mobilních pedagogických pracovišť " sestávajících z notebooku a dataprojektoru (pořízení nákupem)
 2. Projednání zvýšení rychlosti připojení k Internetu s poskytovatelem služeb (změna stávající smlouvy)
 3. Školení pedagogů (vlastními lektory)

ICT vybavení (211 ks pracovních stanic včetně monitorů a příslušenství) bylo vyměněno v roce 2011 díky daru mateřské společnosti AGC Flat Glass Europe a.s., ostatní vybavení bylo pořízeno v dřívějších letech z dotací ze SIPVZ a z vlastních finančních prostředků školy.

Nákupy ke splnění standardu ICT byly hrazeny z dotací ze SIPVZ a zbylá nezbytně nutná část z vlastních prostředků školy.


 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu