Střední škola AGC a.s.
24.02.2020

Dne 20. února 2020 se žákyně tříd PP2 a PP3 zúčastnily divadelního představení Princezna ze mlejna v Krušnohorském divadle v Teplicích. Šlo o dramatizaci pohádky, ve které Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce. Cílem této kulturní akce bylo seznámení děvčat s divadelním podáním pohádky, které mohou využít v jejich budoucích povoláních, souvisejících s jejich oborem předškolní a m…

Zobrazit celý článek


14.02.2020

Dne 12. 2. 2020 se žáci tříd MN4 a MN3 zúčastnili exkurze do ČNB v Praze pod vedením Ing. M. Šimůnkové a Ing. M. Rajchertové. Žáci byli seznámeni formou dokumentárních filmů s historií vzniku a fungováním ČNB, její funkcí a vznikem a významem peněz. Poté jsme byli uvedeni do původního trezoru ČNB, kde nás průvodkyně informovala o vystavených exponátech. Ihned v čele je vystavena obří mince k 100. …

Zobrazit celý článek


10.02.2020

Střední škola AGC a.s., jako součást skupiny AGC, se v pátek 7. února 2020 zúčastnila Japonského národního dne v hotelu Hilton Praha, pořádaného velvyslancem Japonska u příležitosti narozenin Jeho veličenstva císaře. Této události se zúčastnila řada hostů z řad představitelů vlády České republiky, Parlamentu České republiky, zástupců ministerstev, ekonomických a kulturních osobností. Součástí rec…

Zobrazit celý článek


červenec 2020
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Aktuálně

Krásné prázdniny

Střední škola AGC a.s. přeje všem zaměstnancům, rodičům a žákům krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.


Přijímací řízení - 2. kolo

Vážení uchazeči,

nejste dosud přijati ke studiu? Rozmysleli jste si studovaný obor? Ještě není nic ztraceno. Střední škola AGC a.s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, jehož podmínky naleznete na tomto odkazu.


Na tomto odkazu naleznete výsledky přijímacího řízení z prvního kola do maturitních oborů naší školy pro školní rok 2020/2021 a zde do oboru s výučním listem.


Harmonogram uvolňování v oblasti školství

Na základě harmonogramu uvolňování v oblasti školství je od 8. června možná osobní přítomnost žáků ve škole. Z důvodu personálního zajištění maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek bude výuka probíhat pouze formou konzultačních hodin. Konzultační hodiny si lze dohodnout individuálně s jednotlivými vyučujícími.

Celý harmonogram uvolňování zde: https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi


Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků končících ročníků ve škole a jejích podmínkách naleznete v sekci Studium/Informace pro rodiče a žáky a na tomto odkazu.


Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. K vyhlášce vydalo ministerstvo také metodiku. Vedení školy současně rozhodlo, že hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno standardně klasifikačními stupni, nikoliv tedy slovně.

Střední škola AGC a.s. bude při hodnocení žáků na konci druhého pololetí postupovat přesně dle výše uvedených dokumentů.

Předávání vysvědčení

Maturantům se standardně předává vysvědčení v den slavnostního vyřazení společně s vysvědčením maturitním. Pokud to aktuální situace neumožní, bude stanoven náhradní způsob předání.

Pro nekončící ročníky by vysvědčení v letošním roce mělo být předáno ke dni 30. 6. 2020. Způsob předání ale budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci. O způsobu předání Vás budeme včas informovat.

Ke stažení:

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

Další soubor informací naleznete v sekci Studium/Informace pro rodiče a žáky na tomto odkazu.


Vyhláška 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 a Vyhláška 233/2020 Sb. o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 ke stažení v PDF zde

Koronavirus - co je třeba (ne)dělat?

17. 04. 2020               

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. Návrat do škol v omezeném režimu se bude týkat zejména žáků prvního stupně základního vzdělávání a těch, kteří budou v letošním roce skládat státní, bakalářskou, maturitní, závěrečnou zkoušku či absolutorium. Pro ostatní, včetně žáků některých speciálních škol, zůstanou školy do konce tohoto školního roku v převážném rozsahu uzavřeny. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a vlády. V závislosti na vývoj epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

03. 04. 2020               

Díky charitě žáků, zaměstnanců i přátel naší školy, se nám podařilo zajistit více než 300 ochranných textilních roušek, za což všem dárcům moc děkujeme. Všechny roušky našly svoje uplatnění a díky Vám jsme mohli pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Na vedení společnosti AGC Flat Glass Czech vznikl i "rouškovník". Strom, ze kterého si může "utrhnout" roušku každý, kdo není 100% vybaven na bezpečný kontakt. Část Vaší práce získala i nadnárodní význam, pomohli jsme firmám v Polsku.

Česká zainteresovanost je v této nelehké době již známá po celém světě a nemá prakticky konkurenci. A tak to má být...

25. 03. 2020               

Potkala nás všechny zkouška odvahy a soudržnosti. Lidé se spojují ve společném úsilí překonat epidemii s co nejmenšími dopady. A to je dobře. Ono nám vlastně nic jiného ani nezbývá. Vládní opatření mohou být tvrdá, ale jsou důležitá. Jsou nezbytná. Nedotýkají se jenom těch mladých, jsem si jistý, že společně s námi pedagogy to nakonec zvládnou. Mnohem horší to ale mají společnosti a firmy, které tvoří hospodářsko-ekonomickou jistotu pro nás pro všechny. Pro rodiče aktuálně jistotu příjmu, pro naše mladé jistotu budoucího uplatnění, pro seniory zase jistotu důstojného stáří. Některé firmy mohou bez problému zavést Home office. Některé si mohou dovolit přerušit na kratší období výrobu. Některé ale musí fungovat dál. Zaměstnanci těchto firem musí fungovat dál. To je ale problém, protože se zároveň vystavují nebezpečí přenosu nákazy.

A právě těmto firmám, zaměstnancům, kteří se snaží držet ekonomiku nebo zajištění základních lidských potřeb nad vodou, chceme jako škola pomoci. Naši žáci již pomáhají. Během prvních tří dnů jsme od nich získali téměř 200 ks textilních roušek. Někomu se to nemusí zdát moc, pro firmu se sto zaměstnanci to je ale zásadní. Instalovali jsme ke vstupním dveřím školy sběrný box, ve škole denně držíme pohotovost minimálně do 14 hodin. Rozvážíme vlastním vozem materiál pro výrobu a současně svážíme hotové roušky, abychom minimalizovali riziko nakažení.

Pokud můžete pomoci, budeme rádi. Všem, kdo se již připojili, moc děkujeme. Přitom nezáleží na počtu, i jedna rouška se počítá. Máte-li nápad pomoci jinak, jsme otevření.

Kdy, pokud ne teď, kdo, pokud ne my.

V případě potřeby se s námi spojte telefonicky nebo mailem na níže uvedených kontaktech.

 • tel. 602 233 045
 • mail: tomas.holomek(zavináč)skola-agc.cz

Vám všem děkuji.

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

23. 03. 2020               

Vážení žáci naší školy,

rád bych touto cestou Vám všem, kdo jste se rozhodli, nebo ještě rozhodnete, pomoci škole s výrobou roušek, poděkoval za ochotu a vynaloženou práci. Obzvláště v této těžké době je každá pomoc vítána. Pokud se jedná o předání, nemusíte nikam cestovat. Stačí, když mě kontaktujete na telefonním čísle 602 233 045, pro roušky si osobně přijedu.

Ještě jednou Vám děkuji.

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

19. 03. 2020               

Vážení žáci naší školy,

současná doba je pro nás všechny zatěžkávací životní zkouškou soudržnosti a tolerance. Nikdo nemáme zkušenosti s něčím podobným. Všichni bychom se proto měli zamyslet také nad tím, zda lze nějak pomoci těm, co pomoc opravdu potřebují. Ochota nabídnout pomocnou ruku je jedinečná morální ctnost každého slušného člověka a naše škola, reprezentovaná především Vámi, pomoci může. Chci Vás tímto poprosit o trochu Vašeho času, a především o projev solidarity. Na trhu, jak jistě víte, žalostně chybí ochranné pomůcky před koronavirem, obzvláště pak roušky nebo respirátory. Pokud by každý z Vás vyrobil jednu jedinou roušku, sejde se nám jich více než 300 ks, a to je velmi významné číslo. Návody na výrobu zaplavují celý internet, například zde je jeden ze zdrojů.

Společnosti nemohou poslat všechny pracovníky na tzv. HomeOffice, protože někdo musí zabezpečit výrobu. A právě touto cestou bych rád pomohl. Nemohu Vám v tomto ohledu nic přikazovat. Mohu jen požádat o pomoc. A čím dříve, tím lépe.

Pomůžete také?

Pokud ano, informujte mě mailem. Následně vymyslíme způsob, jak dostat roušky do školy.

Děkuji všem za projev dobré vůle.

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

16. 03. 2020               

Vážení uchazeči o dálkové studium,

v souvislosti s aktuální situací bohužel nevíme, zda původně stanovený termín pro vyhlašování výsledků přijímacího řízení bude či nebude změněn. Proto zatím neposíláme žádné potvrzení o splnění či nesplnění vstupních podmínek pro zařazení přihlášek do seznamu, které mělo odcházet v těchto dnech. Žádáme Vás tímto o trochu trpělivosti. Jakmile bude znám konečný termín pro uvolňování výsledků, budeme Vás neprodlenně kontaktovat odesláním pozvánky k přijímacímu řízení.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, volejte do školy v termínu od 16.3. do 1.4., v čase od 8:00 do 10:00 hod. na telefonní číslo 417 579 033 (koordinátorka dálkového studia p. Vinšová) nebo 417 538 357 (sekretariát školy).

Děkuji za pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

14. 03. 2020               

Vážení žáci,

situace v souvislosti s virovou nákazu se dále vyvíjí. K dnešnímu dni došlo k uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. Zákaz platí od sobotních 06:00 a má trvat minimálně do úterý 24. března 06:00. Uzavření většiny veřejných prostor, restaurací a pivnic má jediný společný jmenovtel: zabránit srocování většího počtu lidí na jednom místě.

Apeluji na vaši zodpovědnost a chápání této situace. NEZAMĚŇUJTE PROSÍM TENTO ČAS ZA PRÁZDNINY NEBO STUDIJNÍ VOLNO a nikam zbytečně necestujte ani nevyhledávejte způsoby, jak se scházet mimo doménu sociálních serverů. Jinak primárně ohrožujete sebe sama a následně i své okolí. Také si uvědomte, že jednoho dne se vrátíte zpět do školy a vaše současná nepřítomnost, jakkoliv dlouhá, nemůže být a nebude považována za omluvení neznalostí nebo nesplnění klasifikovaných činností. Využijte prosím tento čas k doplnění mezer, získání nových poznatků, ke komunikaci s vyučujícím a především k samostudiu. Obzvláště pak všichni maturanti. Pamatujte, že termín maturitní zkoušky se možná změní, ale určitě nezruší.

Všichni nyní musíme pozměnit jisté návyky a standardy a přizpůsobit se zvláštním podmínkám. Pro další vzdělávání proto budou používány zvláštní metody a bude realizován, jindy nepříliš vítaný, způsob elektronické komunikace.

Po dobu nouzového stavu proto budou primárně využívány bezpečné způsoby komunikace a přístup k datům, a to:

 1. Vzdělávací portál školy Moodle … softwarový balík pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu, se kterým má naše škola již dlouholeté zkušenosti, obzvláště pak v rámci oboru IT;
 2. Google Classroom … virtuální učebna pro školy, usnadňuje propojení studentů s učiteli ve škole i mimo školu. Podmínkou je mít vytvořený osobní účet na portálu Google. Předpokládám, že většina z vás účet vlastní. Ostatní žádám o jeho vytvoření;
 3. IS Bakaláři ... komunikační systém Komens jež je součástí Webové aplikace a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli, rodiči nebo žáky;
 4. Mailový server … komunikace prostřednictvím mailových zpráv. Předpokládám, že jste všichni držitelem minimálně dvou mailových adres. Jedné osobní a jedné školní, která je dána ve tvaru prijmenij@skola-agc.cz (za příjmením následuje bez tečky první písmenko křestního jména, výjimečně první dvě písmenka při shodě), pomocí které se hlásíte ke školnímu účtu a účtu Office365 v učebnách ICT. Protože zdaleka ne všichni máte platnou mailovou adresu vloženou do IS Bakaláři, kontrolujte i obsah školní schránky, protože jinam vám vyučující nemůže informaci zaslat;
  Pokud jste se ještě nikdy nepřihlašovali ke školnímu účtu a neznáte startovací heslo, kontaktujte mailem našeho doménového správce na adrese ict@skola-agc.cz, který Vám napíše, jak na to.
 5. Skype, WhatsApp , Viber apod. … alternativně může některý z vyučujících volit i mobilní komunikační servery a messengery.

Děkuji za Vaši součinnost a pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

11. 03. 2020               
 • Lyžařské výcviky a školy v přírodě ... MŠMT doporučuje dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.). U těch, které měly být zahájeny po 11. 3. 2020, se mimořádné opatření MZ sice nevztahuje, je ale doporučeno zvážit, zda v jejich organizaci pokračovat.
 • ZUŠ ... ač se opatření nevztahuje na základní umělecké školy, MŠMT jejich ředitelům doporučuje, aby se řídili stejnými pravidly, jako ostatní školská zařízení - tedy neorganizovat v nich výuku.
 • Soutěže a akce ... MŠMT doporučuje všechny soutěže, přehlídky, olympiády apod. přesunout na náhradní termín po odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Zápisy na ZŠ ... organizaci zápisů na základní školy doporučuje MŠMT zatím ponechat v plánovaném termínu a informace aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví.
 • Přijímací zkoušky na SŠ ... přijímací zkoušky na střední školy prozatím zůstávají v původních termínech. Učitelům MŠMT doporučuje, aby toto období využili pro distanční podporu přípravy žáků na přijímací zkoušky.
 • ... na mateřské školy opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje, ředitelé a zřizovatelé ale mohou rozhodnout o jejich uzavření stejně, jako v případě škol ostatních.
 • Rady a doporučení pro domácí karanténu ... více informací zde
10. 03. 2020               

Vážení rodiče, žáci naší školy,

vláda ČR dnes v dopoledních hodinách vydala mimořádné opatření v souvislosti s vývojem epidemiologické situace výskytu koronaviru v České republice, kterým se s účinností od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních. Toto mimořádné opatření není prozatím časově omezeno (více informací na tomto odkazu.

Pro naše žáky a studenty to konkrétně znamená:

 • od 11.3.2020 je pro žáky denní a studenty dálkové formy vzdělávání až do odvolání přerušena výuka včetně odborného výcviku;
 • přizpůsobená výuka, samostatné práce nebo přezkušování bude probíhat s ohledem na danou situaci distanční formou (mailem nebo prostřednictvím vzdělávacího portálu Moodle);
 • v nutných případech lze školu navštívit za účelem vystavení potvrzení, finančních záležitostí apod.

Pro naše zaměstnance a pedagogické pracovníky to konkrétně znamená:

 • podle § 22a odst. (2) zákona o pedagogických pracovnících jsou pedagogičtí pracovníci povini být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem jejich přímé pedagogické činnosti, v době stanovené rozvrhem jejich dohledu nad žáky, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka a v případech, které stanoví v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel;
 • podle § 38 odst. (1) písmeno b) zákoníku práce je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru;
 • výjimku tvoří pouze pracovníci s doloženou neschopenkou;
 • primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností nebo s popisem jejich pracovní činnosti).

Sledujte prosím v této souvislosti denně informace na stránkách školy, pouze ty budou platné a rozhodující.

Děkuji za Vaši součinnost a pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

05. 03. 2020               

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci naší školy,

s ohledem na aktuální vývoj situace šířícího se respiračního onemocnění, v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví, stanovuji postup pro zahájení provozu školy po uplynutí jarních prázdnin, platných pro okres Teplice. Provoz školy se od pondělí, 9. 3. 2020 neomezuje ani nepozastavuje. Výjimku tvoří pouze žáci a zaměstnanci, kteří se v době volna nacházeli mimo hranice České republiky.

Všem dotčeným proto doporučuji po návratu neprodleně kontaktovat KHES|OHES (viz telefonní čísla níže) a výsledek ihned sdělit vedení školy nebo třídnímu učiteli (mailem nebo telefonicky). Po opětovném ověření Vás zavoláme zpět a individuálně stanovíme další postup, tzn. zvlášť pro případ karantény nebo nástup do školy (absence žáků bude v této souvislosti omluvena). Pokud vše proběhne podle očekávání, neměli byste zameškat více jak dva dny. (Zaměstnanci současně telefonicky oznámí zahájení případné karantény ošetřujícímu lékaři za účelem vystavení neschopenky.) Pokud se bez zpětného ověření doporučení KHES|OHES zúčastníte výuky, ohrožujete tak všechny ostatní spolužáky a zaměstnance školy.

Krizové oblasti se každý den rozrůstají, proto v tuto chvíli nedokážu eliminovat žádnou zemi nebo oblast, které se případné karanténní opatření nebude k 9. 3. 2020 týkat.

Děkuji za Vaši součinnost a pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

03. 03. 2020               

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci naší školy,

v České republice je k dnešnímu dni evidováno opravdu málo pozitivních případů, nicméně všichni byli prokazatelně na návštěvě severní Itálie. Proto žádám o maximální toleranci po návratu z dovolených, a to především z oblastí Itálie, Rakouska, Německa a Francie. Bez ohledu na Váš zdravotní stav volejte ihned po návratu okresní nebo krajskou hygienickou stanici na uvedených telefonních číslech dle Vašeho bydliště a dbejte pokynů jejich pracovníků:

KHES:

 • Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 40001, tel.: 477 755 110,

OHES:

 • Děčín, Březinova 3, 406 83, tel.: 477 755 210
 • Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel.: 477 755 510
 • Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel.: 477 755 610
 • Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel.: 477 755 310
 • Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel.: 477 755 710
 • Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel.: 477 755 410

Pokud již budete mít příznaky počínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C a dýchací obtíže) a byl/a jste v zasažené oblasti, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte! Ten bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí. Rozhodně se vyhýbejte veřejným místům, obzvláště pak škole, MHD nebo čekárnám. Zůstaňte doma a omezte kontakt s ostatními osobami.

Toto opatření vnímejte jako preventivní, nicméně se týká všech žáků i zaměstnanců školy. Plně spoléhám na Váš odpovědný přístup.

Jak se chránit?

 • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
 • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest,
 • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

Děkuji za Vaši součinnost a pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy

28. 02. 2020               

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci naší školy,

současná situace, silně podněcovaná především bulvárními médii, rozhodně nepřidá nikomu na klidu. Navíc se informace, podávané různými zdroji, často zásadně liší. Je ale pravdou, že vývoj v rámci epidemie se dynamicky mění, a to doslova ze dne na den. Protože nám začínají jarní prázdniny, předpokládám, že se řada z Vás chystá na zimní dovolenou. Pokud se místo Vašeho pobytu týká krizové oblasti nebo bude v průběhu příštích dnů takto označeno, žádám o zodpovědnost vůči ostatním spoluobčanům a především spolužákům. Ve škole nelze kontaktu a případnému přenosu nákazy nijak zabránit. Zatím jedinou průkaznou metodou o potvrzení zdraví jedince s vyloučením speciálního drahého vyšetření, je 14 denní karanténa.

Sledujte prosím naše stránky, protože každý den se může situace změnit. Budu Vás tímto způsobem informovat o tom, jak postupovat.

Důležité odkazy a kontakty pro získání dalších informací:

Děkuji za Vaši součinnost a pochopení

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Belgická stáž

V neděli, 2. února, odcestovala skupina našich žáků do Belgie na odbornou stáž v rámci stipendijního programu Střední školy AGC a.s. Na místě žáci navštíví některé závody AGC, Technovation center, ale také se podívají do Bruselu. Více podrobností naleznete na tomto odkazu.Naše škola si na kvalitu rozhodně nehraje


 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu