Střední škola AGC a.s.
22.09.2020

V úterý 22. září 2020 proběhly v aule naší školy za dodržení přísných hygienických opatření tři 1,5 hodinové přednášky pana Ing. Jiřího Chábery, MBA, manažera ECDL-CZ. První přednáška byla určena pro žáky oboru IT. Druhá přednáška byla určena pro žáky tříd MN a třetí pro PP a ME. Přednášky byly zaměřeny zejména na propagaci konceptu testování ECDL (European Certification of Digital Literacy), kte…

Zobrazit celý článek


12.09.2020

V pondělí 7. září jsme se zúčastnili sbírkové akce Světluška, pořádané Českým rozhlasem. Do ulic Teplic vyrazilo 10 dobrovolníků z naší školy, kteří oslovili kolemjdoucí, aby přispěli nevidomým zakoupením předmětu. Letos se nejvíce prodávaly zubní kartáčky a dále také hrací karty. Počasí přálo, a tak byly prodány skoro všechny nabízené předměty.   Všem dobrovolníkům děkujeme! Jejich prodej předm…

Zobrazit celý článek


04.09.2020

Pozdrav z adapťáku Den první Po prvotním dobrodružství s Českými dráhami jsme dorazili na čas do kempu Termit 25. Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a vrhli se na italskou kuchyni. Následoval krátký odpočinek a první seznamování v rámci jednotlivých tříd. Také jsme si osahali sportovní vybavení, protože nás zítra čeká olympiáda. I přes vydatnou večeři většina z nás ještě uvítala opékání š…

Zobrazit celý článek


prosinec 2020
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Aktuálně

Obnovení osobní přítomnosti žáků končících ročníku a praktické výuky ve škole

Od středy 25. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků končících ročníků. Jedná se o třídy IT4, MN4, PP4 a E3 denního studia a třídy 1C a 2D dálkového studia. Ve třídě PP4 bude výuka probíhat včetně výchov tzn. plně dle stávajícího rozvrhu. Ve třídách IT4, MN4 a E3 bude rozvrh upraven s ohledem na nekonání TV. Pro dálkové studium platí platný rozvrh.

Současně bude také obnovena prezenční forma praktické výuky (odborného výcviku) pro třídy E1, E2 a ME1, a to dle platného rozvrhu.

Všichni žáci mají povinnost mít ve všech prostorách školy ochranu nosu a úst.

Ostatní třídy se i nadále vzdělávají distančním způsobem.


Dny otevřených dveří

Z důvodu mimořádné situace není možné realizovat dny otevřených dveří plánované na 23. 11. - 26. 11. 2020. Podle vývoje situace se budeme snažit zajistit náhradní termíny, o kterých Vás budeme informovat na stránkách školy.

Termín 9. 1. 2021 zatím zůstává v platnosti.

Náhradou za neuskutečněné dny otevřených dveří bude možnost spojit se s námi prostřednictvím portálu BurzaŠkol.Online

Pro Ústecký kraj platí tyto termíny on-line burzy:

  • 8. 12.2020 Ústí nad Labem
  • 9. 12.2020 Teplice
  • 10. 12.2020 Litoměřice
  • 11. 12.2020 Most

On-line burza bude probíhat v dopoledních hodinách (8:00 – 12:00), kdy se ke schůzkám budou připojovat deváťáci přímo ze základních škol, a ve večerních hodinách (18:00-21:00), kdy se ke schůzkám budou připojovat žáci i se svými rodiči ze svých domovů.

Bližší informace a odkazy pro připojení se na portál získají žáci na svých základních školách.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.Upozornění

Na základě vyhlášeného nouzového stavu je od 5. října do 18. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na výuce. Z tohoto důvodu bude výuka od pondělí 5. října 2020 probíhat distančním způsobem dle platného rozvrhu s využitím následujících komunikačních platforem: MS Teams, Google Clasroom, Moodle a IS Bakaláři.

Distanční výuka se netýká odborného výcviku tříd E1, E2, E3, ME1 a 1C. Odborný výcvik bude v těchto třídách probíhat prezenčně dle platného rozvrhu.

Pro omlouvání v době distanční výuky platí stejné podmínky jako v případě prezenční výuky. To znamená, že pokud se žák nebude účastnit distanční výuky (nebude plnit a odevzdávat zadané úkoly, testy do daného terminu, účastnit se on line výuky …) a tuto neúčast řádně dle Školního řádu neomluví, bude jeho absence považována za neomluvenou.


Žádost

Žádáme všechny rodiče a žáky školy, kteří se chystají podstoupit test na Covid-19, aby nám tuto informaci co nejdříve oznámili.

Toto opatření je pro nás důležité pro zajištění organizace výuky.

Děkujeme za spolupráci.


Vážení rodiče, žáci

V souvislosti s šířením koronavirové epidemie platí závazná pravidla pro pohyb a pobyt v areálu školy a to až do odvolání. Škola postupuje výhradně v souladu s pokyny Krajské hygienické stanice a ze strany jejích pracovníků nebyla stanovena žádná mimořádná globální hygienická opatření. Provoz školy v tomto smyslu není nijak dotčen. Přesto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost situacím, za kterých by mohlo dojít k přenosu nákazy.

Stručný souhrn opatření:
  • Každý žák, pedagog i zaměstnanec školy je spoluodpovědný za ochranu zdraví vlastního i všech osob, které se pohybují v bezprostředním okolí. Musí se proto chovat odpovědně a respektovat hygienická pravidla.
  • U každého vchodu do budov "A" i "C" se nachází stojan s dezinfekčním roztokem a příchozí jej mohou dle potřeby použít k dezinfekci rukou. Pro žáky se současně v každé učebně nachází dezinfekční koutek.
  • Do školy nesmí vstoupit nikdo, u koho se projevují známky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů a hlavy, ztráta čichu nebo chuti). Ve sborovně na budově "C" a sekretariátu na budově "A" je za tímto účelem k dispozici bezkontaktní teploměr pro rychlou kontrolu.
  • Projeví-li se uvedené příznaky v průběhu vyučování, oznámí je sám postižený (nebo kdokoliv, kdo je zjistí) nejbližšímu vyučujícímu nebo zaměstnanci školy, který ihned zajistí přesun žáka do zvláštní izolační místnosti, kde vyčká na zákonného zástupce. Je-li žák plnoletý, může po oznámení rodičům odejít sám k lékaři, nebo je pro něho přivolána lékařská pomoc.
  • V případě jakýchkoliv zdravotních komplikací nebo respiračních obtíží ihned kontaktujte nebo navštivte obvodního či dorostového lékaře, který Vám určí další postup.
Podrobný souhrn opatření:

Na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 8. 2020 a zákona 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, stanovil ředitel školy základní pravidla, závazná pro externí pracovníky, zaměstnance, pedagogické pracovníky a žáky školy. Bližší informace naleznete v sekci Studium/Informace pro rodiče a žáky, na tomto odkazu. 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu