Střední škola AGC a.s.
20.05.2019

Dne 17. 5. 2019 se žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili projektového dne v rámci výuky Ekonomika a oblasti podnikové činnosti. Žáci se na začátku akce v Informačním středisku Dubí seznámili s historickým rozvojem porcelánové výroby v Dubí a v Krušných horách. Představena byla výroba v jednotlivých porcelánkách Severních a Západních Čech. Při prohlídce dubského výrobního závo…

Zobrazit celý článek


19.05.2019

Již od roku 2012 probíhá celostátní soutěž pro mladé talenty s názvem "Mladý programátor", ve které si mohou změřit své síly žáci základních a středních škol v programování. Soutěží se v několika kategoriích, do kterých patří nástroj pro vizualizované programování Baltík - to pro ty mladší, libovolně zvolený programovací jazyk - pro ty starší a nově i Scratch. Soutěž je určena pro žáky obou stupň…

Zobrazit celý článek


17.04.2019

Napiš správně svůj životopis, vyhraj 5000 Kč a užij si prázdniny s Profesia.cz Pravidla jsou jednoduchá – studenti napíšou životopis a pošlou nám ho k posouzení. Hlavní výhru vyhrát může jen jeden - vítěz vyhraje 5000 Kč. Nejlepší vybrané životopisy ale publikujeme jako vzory na webu Profesia.cz. Soutěž probíhá od 1. 4. 2019 do 20. 6. 2019. 26. 6. 2019 oznámíme autora nejlepšího životopisu, kter…

Zobrazit celý článek


květen 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy v rámci své kompetence, kromě zákonem stanovených podmínek (zákon č. 561/2004 Sb. § 60f) a podmínek uvedených ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje kritéria pro přijetí na Střední školu AGC a.s. do oborů Informační technologie (kód 18-20-M/01) a Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) pro druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Kapacita pro přijetí
 • Informační technologie (kód 18-20-M/01) ... 8 volných míst;
 • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) ... 8 volných míst.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ, podle kritérií z 1. kola (bez dosažených bodů ze společné části přijímacích zkoušek, pokud ji konali).

Přihlášku je možno podat do 22. 5. 2019 na sekretariát školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00 nebo zaslat poštou na předepsaném tiskopisu (s podacím razítkem nejpozději ze dne 22. 5. 2019) na adresu školy: Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nýáměstí 5, 415 03 Teplice. Přihláška musí být kompletně vyplněna a potvrzena základní školou (klasifikace za poslední tři pololetí). Tiskopis přihlášky si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Vyhlášení výsledků proběhne 23. 5. 2019 formou informace na stránkách školy a vývěsky ve vestibulu školy. Přijímací řízení proběhne následně dne 4. 6. 2019, v době od 7:30 do 15:00 hod na sekretariátu školy, ke kterému budou přijatí uchazeči pozváni písemnou pozvánkou.

Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů v seznamu pro přijetí určuje výsledná hodnota průměrných známek z předmětů MAT, ČJL a celkový průměr z vysvědčení za poslední tři pololetí základní školy do vyhlášené kapacity pro přijetí.

Kritéria pro přijetí k dennímu studiu

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 22. května 2019, která musí obsahovat:

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

 • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou;

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

  • doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

 • umístění se v pořadí vyhodnocení do plánovaného počtu,

 • účast na přijímacím řízení, které proběhne dne 4. června 2019,

 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem,

 • odevzdaný zápisový lístek,
 • cizí jazyk: AJ (pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou) + NJ (pro obor Ekonomika a podnikání).

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu