Střední škola AGC a.s.
01.07.2019

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 se opět dveře knihovny stále otevíraly. V zimních měsících byli tradičně nejpočetnějšími návštěvníky žáci  4. ročníků, kteří doháněli četbu k maturitním zkouškám. Na jaře ovšem navštívili naši knihovničku žáci převážně ze 3. ročníků, ale občas se najdou i naši prváci, kteří poctivě čtou a nechtějí si nechávat četbu až na poslední ročník. A tak nepřekvapí…

Zobrazit celý článek


27.06.2019

Dne 26 . 6. 2019 se uskutečnil sportovní den ředitele školy. Hrál se šestkový plážový volejbal u Sportovní haly Teplice. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev z jednotlivých tříd a nechybělo ani družstvo složené z učitelů „ ÁMOSÁCI“. I přes vysoké teploty všechna družstva hrála na maximum, a to i díky zázemí, které nám bylo poskytnuto vedením sportovního areálu. Po skončení turnaje byly předány poháry…

Zobrazit celý článek


24.06.2019

páteční dopoledne 21. června patřilo seniorům v jejich domově v Milešově. Právě tam se konala tradiční pouť, na kterou jsme byli pozvání, abychom zde vystoupili. S DD Milešov spolupracujeme již od prosince v rámci projektu Ježíškova vnoučata, kdy jsme tamní seniory obdarovali kuželkami. Počasí přálo, a tak děvčata ze třídy PP2 na nádvoří milešovického zámečku zazpívala několik písní. Vystoupení t…

Zobrazit celý článek


červenec 2019
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy v rámci své kompetence, kromě zákonem stanovených podmínek (zákon č. 561/2004 Sb. § 60f) a podmínek uvedených ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje kritéria pro přijetí na Střední školu AGC a.s. do oborů Informační technologie (kód 18-20-M/01) a Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) pro druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2019/2020 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Kapacita pro přijetí
 • Informační technologie (kód 18-20-M/01) ... 8 volných míst;
 • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) ... 8 volných míst.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ, podle kritérií z 1. kola (bez dosažených bodů ze společné části přijímacích zkoušek, pokud ji konali).

Přihlášku je možno podat do 22. 5. 2019 na sekretariát školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00 nebo zaslat poštou na předepsaném tiskopisu (s podacím razítkem nejpozději ze dne 22. 5. 2019) na adresu školy: Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nýáměstí 5, 415 03 Teplice. Přihláška musí být kompletně vyplněna a potvrzena základní školou (klasifikace za poslední tři pololetí). Tiskopis přihlášky si můžete stáhnout z tohoto odkazu.

Vyhlášení výsledků proběhne 23. 5. 2019 formou informace na stránkách školy a vývěsky ve vestibulu školy. Přijímací řízení proběhne následně dne 4. 6. 2019, v době od 7:30 do 15:00 hod na sekretariátu školy, ke kterému budou přijatí uchazeči pozváni písemnou pozvánkou.

Pořadí uchazečů

Pořadí uchazečů v seznamu pro přijetí určuje výsledná hodnota průměrných známek z předmětů MAT, ČJL a celkový průměr z vysvědčení za poslední tři pololetí základní školy do vyhlášené kapacity pro přijetí.

Kritéria pro přijetí k dennímu studiu

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 22. května 2019, která musí obsahovat:

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,

  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,

 • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou;

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,

  • doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,

  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo

  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

 • umístění se v pořadí vyhodnocení do plánovaného počtu,

 • účast na přijímacím řízení, které proběhne dne 4. června 2019,

 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem,

 • odevzdaný zápisový lístek,
 • cizí jazyk: AJ (pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou) + NJ (pro obor Ekonomika a podnikání).

 

NAHORU TISK

 Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu