Střední škola AGC a.s.Pokud by ve škole byly k dispozici 4 x měsíčně - a navíc zcela zdarma, balené neochucené mléko a mléčné výrobky (plátkový sýr Eidam a bílý jogurt), měl/a bych zájem o pravidelný odběr:
Pouze mléka (466)
Pouze plátkového sýra (229)
Pouze bílého jogurtu (216)
Mléka a plátkového sýra (196)
Mléka a bílého jogurtu (189)
Bílého jogurtu a pl. sýra (158)
Všech nabízených produktů (230)
Ničeho z uvedeného (163)

Celkem hlasů: 1847

15.01.2018

Naši nejlepší žáci oboru IT - Daniel Holomek, Jakub Hindra a Jan Kejř - dostali možnost se podívat do závodů společnosti AGC v Belgii. Na této stránce uvedu alespoň něco málo informací z jejich pobytu, který zahrnuje návštěvu výrobních závodů ve Fleurus a Moustier, dále pak moderní Vývojové Centrum AGC v Charleroi a vedení společnosti včetně střediska IT v Louvain-la-Neuve. A pokud vše dobře dopad…

Zobrazit celý článek


06.01.2018

Jak už jsme na našich stránkách informovali dříve, naše škola je již téměř rok partnerem tříletého celorepublikového projektu „MAJÁK – síť kolegiální podpory“. Jde o vytvoření tzv. Center kolegiální podpory (CKP), jejichž cílem je vyhledávat pedagogy ze škol teplického regionu a předávat jim praktické zkušenosti s výukovými sadami pro fyzikální měření (PASCO Senzorium), stavebnicemi se sadou senzo…

Zobrazit celý článek


30.12.2017

Naše škola opět získala významné ocenění Škola roku oceněná zaměstnavateli. Ocenění získávají střední školy a fakulty vysokých škol, které nejlépe připravují své absolventy na zaměstnání. Hodnotný titul, udělený zástupci předních firem z celé České republiky, je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správn…

Zobrazit celý článek


leden 2018
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Kritéria přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle § 60 odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy v rámci své kompetence, kromě zákonem stanovených podmínek (zákon č. 561/2004 Sb. § 59 - § 64) a podmínek uvedených ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, stanovuje kritéria pro přijetí na Střední školu AGC a.s. pro první kolo přijímacího řízení takto:

 1. Státní jednotná část přijímacích zkoušek (týká se pouze uchazečů o studium s maturitou, denní nebo dálkové formy):

  • první řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky (státní část přijímací zkoušky z ČJL a MAT) pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, na 12. dubna 2018;
   (Vlastní školní nebo talentová zkouška nebude konána.)

  • druhý řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky (státní část přijímací zkoušky z ČJL a MAT) pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia, na 16. dubna 2018;
   (Vlastní školní nebo talentová zkouška nebude konána.)

  • každý uchazeč, který se účastní státní jednotné přijímací zkoušky, musí respektovat všechna stanovená pravidla a pokyny pedagogických pracovníků přítomných u zkoušky tak, aby byla dodržena její regulérnost.

 2. Přijímací řízení pro zápis ke studiu (týká se všech uchazečů o studium):

  • pro obory vzdělání s výučním listem denní i dálkové zkrácené formy (Elektrikář) a dálkové zkrácené studium s maturitou (Předškolní a mimoškolní pedagogika), přijímací řízení na 22. dubna 2018 (může být ještě upřesněno);
   (Vlastní školní nebo talentová zkouška nebude konána.)

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou denní i dálkové nástavbové formy, přijímací řízení na 28. dubna 2018 (může být ještě upřesněno).

Uchazeči, kteří předem prokážou dokladem pedagogicko-psychologické poradny dysfunkci, která by mohla ovlivnit výsledek přijímacích zkoušek, budou mít uzpůsobené podmínky dle doporučení školského poradenského zařízení (např. delší čas či možnost používat kalkulačku apod.).

V případě, kdy se na posledním volném místě bude nacházet více než jeden uchazeč, může ředitel školy při rozhodování o přijetí přihlížet i k dalším skutečnostem, které deklarují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Další informace o přijímacích zkouškách a přijímacím řízení, včetně časového rozvrhu, budou uvedeny v pozvánkách.

  Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

  Termín

  Aktivita

  do 31. ledna 2018

  Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

  do 1. března 2018

  Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

  od 12. do 28. dubna 2018

  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

  od 22. do 30. dubna 2018

  Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

  12. dubna 2018

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

  16. dubna 2018

  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

  10. května 2018

  1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání vyjma výše uvedených.

  11. května 2018

  2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání vyjma výše uvedených.


  Dílčí kritéria pro přijímání dle formy vzdělávání

  Budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2018

  • Denní studium
  • Dálkové nástavbové studium
  • Dálkové zkrácené studium

   

  NAHORU TISK

     Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
  Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
  Realizátor projektu