Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Nepřehlédněte

Starší zprávy
20. 9. 2021
25. 8. 2021

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > 2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízeníUchazeč.png

Zpět Přihláška Výsledky přijímacího řízení


Harmonogram 2. kola přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2021/2022

Termín

Aktivita

4. června 2021

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení.

do 18. června 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem.

21. června 2021

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení.

do 2. července 2021

Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

  • Informační technologie (kód 18-20-M/01) ... 4 žáci.
  • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) ... 5 žáků.

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

Zařazení do seznamu bude realizováno pro uchazeče,

  • kteří ukončují základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek (pokud budou konány) a průměrného prospěchu určených předmětů za 1. pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy,
  • kteří již ukončili základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek (pokud budou konány) a průměrného prospěchu určených předmětů za poslední tři pololetí docházky do předešlých vzdělávacích zařízení s výjimkou 2. pololetí školního roku 2019/2020,
  • splňující předchozí podmínku, a pokud se aktivně věnují sportu (po doložení příslušnosti ke sportovnímu klubu) budou zhodnoceni bonusovými body,
  • přijímací zkouška se nekoná,
  • součástí přihlášky musí být lékařský posudek a výpis pololetního vysvědčení za poslední dva školní roky, 
  • vyhodnocení přihlášených uchazečů v případě vyššího zájmu proběhne dle výsledků vzdělávání za 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy, nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
Důležité!

▪  zahájit studium může pouze uchazeč, který v den nástupu splnil povinnou školní docházku;
▪  přiložené doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
▪  uchazeč, který do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí neodevzdá zápisový lístek, se vzdává práva vzdělávání na škole SŠ AGC a.s..

 

V Teplicích dne: 3. června 2021

 

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: