Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Aktuality > Střední škola AGC je fakultní školou

Střední škola AGC je fakultní školouFakultní škola.jpgSpolupráce mezi středními a vysokými školami je mimořádně důležitá. Kvalitním středním školám, které splňují požadovaná kritéria, může být propůjčen titul "Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UJEP". Mezi posuzovaná kritéria patří:

  1. Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případně technických předmětů.
  2. Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
  3. Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z vysoké školy nebo Akademie věd ČR.
  4. Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
  5. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF UJEP.

Naše škola obhájila propůjčený titul a nadále pokračuje ve spolupráci s univerzitou v Ústí nad Labem. Pro nás se jedná o velmi důležitou součást na cestě k poskytování kvalitní služby vzdělávání a přípravy na profesní kariéru.