Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Informace pro přijaté

Informace pro přijatéUchazeč.png

Zpět Ubytování a stravování Co si pořídit ke studiu


Třídní schůzky pro začínající ročníky

Vážení rodiče, přijatí uchazeči,

plánované třídní schůzky pro budoucí první ročníky se budou konat (pokud to situace umožní) 24. června 2021 od 16.00 hod. Veškeré důležité informace obdržíte při podpisu smlouvy (odevzdání zápisového lístku). Zároveň sledujte stránky naší školy, zejména sekci Nepřehlédněte.

Ke stažení:


Pokyny k zahájení studia žáků 1. ročníků denní formy vzdělávání

 • Zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu dne 1. září 2021 od 10:00 hodin v budově "A" Střední školy AGC a. s. v Teplicích – Řetenicích, Rooseveltovo nám. č. 5. Dostavte se včas (nejpozději v 9:50 hod).
 • Doneste si s sebou: psací potřeby, 50,- Kč na třídní fond (určeno na úhradu škod způsobených žáky, vstupné či pro pohoštění zkušební komise maturitní a závěrečné zkoušky), 200,- Kč jako vratnou zálohu na zámek od šatní skříňky a 50,- Kč na čipovou kartu pro vstup do školních budov, vysvědčení z posledního (výstupního) ročníku ZŠ a občanský průkaz.
 • Podmínkou zahájení studia je odevzdaný zápisový lístek a ukončené základní devítileté vzdělání.
 • Pokud jste ještě nepodepsali smlouvu o studiu (neplatí pro obor vzdělání Elektrikář), žádáme Vás o její podepsání v sekretariátu školy.
 • Žáci, kteří budou v rámci výuky konat odborný výcvik (obor vzdělání Elektrikář), si musí na své náklady pořídit pracovní oděv a obuv.
 • Vzhledem k nařízení vlády č. 15/1993 Sb., dle kterého nelze hradit učebnice, učební texty a školní potřeby, Vás žádáme o zakoupení psacích a kreslících potřeb a dále základních sešitů a doporučených učebnic (složení požadovaných pomůcek bude upřesněno na tomto odkazu do konce měsíce června).
 • Upozorňujeme na povinnost žáků nahlásit do 5 dnů veškeré změny bydliště a jiných skutečností (změna zákonného zástupce, zdravotní pojišťovny, telefonních čísel, mailových adres apod.) na  studijní oddělení školy.
 • Dále si nechte v případě závažných zdravotních problémů (při ZPS apod.) vystavit od obvodního, dorostového lékaře potvrzení na osvobození od tělesné výchovy (odevzdáte třídnímu učiteli) neprodleně po obdržení lékařské zprávy.
 • Potvrzení o studiu vydává studijní oddělení školy.
 • Pro další informace můžete volat sekretariát školy, na telefonním čísle +420 417 538 357.

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí - pátek
od 07:00 ... do 08:00 hodin
od 10:35 ... do 11:05 hodin
od 13:35 ... do 14:45 hodin

Ceník příspěvků na studium

Dotace

Nestátní škola je financována za službu vzdělávání, kterou vykonává pro stát. Stát poskytuje dotaci na neinvestiční výdaje podle normativu na rok a žáka. Tento normativ stanovuje MŠMT dle finančních ukazatelů z předchozího roku. Nestátní škola může (ale nemusí) dostat nejvýše 90% z normativu. K tomu se musí zavázat ve smlouvě k vynaložení veškerých zisků na vzdělávání a školské služby, mít prověřené účetnictví auditorem a hodnocení českou školní inspekcí průměrné a lepší. Z dotace se financují zejména mzdové náklady pedagogických pracovníků.

Příspěvek na školné

Vzhledem k rozdílnému financování mezi zřizovateli státních a nestátních škol, které je o 10-50 % nižší, je příspěvek na školné nutností. Ve školném žáci platí za provozní výdaje školy (energie, opravy a údržba, výdaje provozního charakteru,… Účelem školného není zisk, ale především dofinancování nákladů spojených s provozem školy, zlepšit úroveň vybavení a rozvoj školy.

Obor vzdělání Roční příspěvek na studium v Kč
1.  ročník 2.  ročník 3.  ročník 4.  ročník
Informační technologie  12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,-
Mechanik elektrotechnik  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Ekonomika a podnikání  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Předškolní a mimoškolní pedagogika  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Elektrikář  --,- --,- --,- ---

Způsob úhrady

 • Převodem: ČSOB Teplice č.ú. 17179983/0300, VS rodné číslo žáka, SS: 31520
 • Složenkou: určení žáci denního studia dostávají složenku vždy koncem měsíce na následující měsíc
 • Hotovostně: platba v sekretariátu školy