Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Informace pro přijaté

Informace pro přijatéUchazeč.png

Zpět Ubytování a stravování Co si pořídit ke studiu


Třídní schůzky pro začínající ročníky

Vážení rodiče, přijatí uchazeči,

třídní schůzky pro budoucí první ročníky se budou konat v pondělí 27. června 2022 od 16.00 hod. Veškeré důležité informace obdržíte při podpisu smlouvy (odevzdání zápisového lístku). Zároveň sledujte stránky naší školy, zejména sekci Nepřehlédněte.

Ke stažení:


Pokyny k zahájení studia žáků 1. ročníků denní formy vzdělávání

 • Zahájení školního roku 2022/2023 se koná ve čtvrtek dne 1. září 2022 od 10:00 hodin v budově "A" Střední školy AGC a. s. v Teplicích – Řetenicích, Rooseveltovo nám. č. 5. Dostavte se včas (nejpozději v 9:50 hod).
 • Doneste si s sebou: psací potřeby, 50,- Kč na třídní fond (určeno na úhradu škod způsobených žáky, vstupné či pro pohoštění zkušební komise maturitní a závěrečné zkoušky), 200,- Kč jako vratnou zálohu na zámek od šatní skříňky a 50,- Kč na čipovou kartu pro vstup do školních budov, vysvědčení z posledního (výstupního) ročníku ZŠ a občanský průkaz.
 • Podmínkou zahájení studia je odevzdaný zápisový lístek a ukončené základní devítileté vzdělání.
 • Pokud jste ještě nepodepsali smlouvu o studiu (neplatí pro obor vzdělání Elektrikář), žádáme Vás o její podepsání v sekretariátu školy.
 • Žáci, kteří budou v rámci výuky konat odborný výcvik (obor vzdělání Elektrikář), si musí na své náklady pořídit pracovní oděv a obuv.
 • Vzhledem k nařízení vlády č. 15/1993 Sb., dle kterého nelze hradit učebnice, učební texty a školní potřeby, Vás žádáme o zakoupení psacích a kreslících potřeb a dále základních sešitů a doporučených učebnic (složení požadovaných pomůcek bude upřesněno na tomto odkazu do konce měsíce června).
 • Upozorňujeme na povinnost žáků nahlásit do 5 dnů veškeré změny bydliště a jiných skutečností (změna zákonného zástupce, zdravotní pojišťovny, telefonních čísel, mailových adres apod.) na  studijní oddělení školy.
 • Dále si nechte v případě závažných zdravotních problémů (při ZPS apod.) vystavit od obvodního, dorostového lékaře potvrzení na osvobození od tělesné výchovy ( tiskopis k dispozici na stránkách školy - tiskopisy ke stažení), který neprodleně odevzdáte třídnímu učiteli.
 • Potvrzení o studiu vydává studijní oddělení školy.
 • Pro další informace můžete volat sekretariát školy, na telefonním čísle +420 417 538 357.

Úřední hodiny studijního oddělení

pondělí - pátek
od 07:00 ... do 08:00 hodin
od 10:35 ... do 11:05 hodin
od 13:35 ... do 14:45 hodin

Ceník příspěvků na studium

Dotace

Nestátní škola je financována za službu vzdělávání, kterou vykonává pro stát. Stát poskytuje dotaci na neinvestiční výdaje podle normativu na rok a žáka. Tento normativ stanovuje MŠMT dle finančních ukazatelů z předchozího roku. Nestátní škola může (ale nemusí) dostat nejvýše 90% z normativu. K tomu se musí zavázat ve smlouvě k vynaložení veškerých zisků na vzdělávání a školské služby, mít prověřené účetnictví auditorem a hodnocení českou školní inspekcí průměrné a lepší. Z dotace se financují zejména mzdové náklady pedagogických pracovníků.

Příspěvek na školné

Vzhledem k rozdílnému financování mezi zřizovateli státních a nestátních škol, které je o 10-50 % nižší, je příspěvek na školné nutností. Ve školném žáci platí za provozní výdaje školy (energie, opravy a údržba, výdaje provozního charakteru,… Účelem školného není zisk, ale především dofinancování nákladů spojených s provozem školy, zlepšit úroveň vybavení a rozvoj školy.

Obor vzdělání Roční příspěvek na studium v Kč
1.  ročník 2.  ročník 3.  ročník 4.  ročník
Informační technologie  12 000,- 12 000,- 12 000,- 12 000,-
Mechanik elektrotechnik  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Ekonomika a podnikání  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Předškolní a mimoškolní pedagogika  10 000,- 10 000,- 10 000,- 10 000,-
Elektrikář  --,- --,- --,- ---

Způsob úhrady

 • Převodem: ČSOB Teplice č.ú. 17179983/0300, VS rodné číslo žáka, SS: 31520
 • Hotovostně: platba v sekretariátu školy