Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení DS > Přílohy k přihlášce DS

přílohy k přihlášceDocument.png

Zpět


Povinné přílohy k přihlášce:

  1. Přihláška ke vzdělávání na SŠ 2024 … ke stažení ve formátu *.pdf.
  2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání … ke stažení ve formátu *.pdf, ke stažení ve formátu *.xlsx nebo převod slovního hodnocení do klasifikace … ke stažení ve formátu *.pdf.
  3. Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou (o prominutí zkoušky z češtiny a matematiku v ukrajinštině) … ke stažení ve formátu *.pdf.
  4. Doporučení školského školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání … ke stažení ve formátu *.pdf.
  5. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti:

Nepovinné přílohy k přihlášce:

  1. Zpráva z poradny s doporučením na zohlednění podmínek v průběhu vzdělávání a podpůrná opatření.
  2. Potvrzení o příslušnosti ke sportovnímu klubu.
  3. Kopie vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
  4. Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole.

Ke stažení:

  • Stáhnout Informační leták určený zejména pro žáky základních škol a jejich rodiče ve variantě brožura nebo tisk

Poznámka:
Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 naleznete i na webu MŠMT ke stažení ZDE.