Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky > Jarní termín > Společná část

Společná část MZ denní studiumMaturita.png

Zpět Výsledkový portál Profilová část


Pozvánky k MZ

Na emaily žáků byly dne 10. 2. 2021 odeslány pozvánky k didaktickým testům společné části MZ


Aktualizované jednotné zkušební schéma

JZS.jpg

 JZS_25.jpg


 Podrobný rozpis zkoušek společné části

DT_MAT_3.5.21.jpg

DT_AJ_3.5.21.jpg

DT_CJL_4.5.21.jpg

datum.jpg

DT_NJ_5.5.21.jpg


 Katalogy požadavků

MŠMT zveřejnilo katalogy požadavků zkoušek společné části MZ. Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části MZ.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil vůbec. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Všechny níže uvedené katalogy jsou platné pro zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu ve školním roce 2020/2021.

Průvodce MZ z matematiky

https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/264-centrum-pripravilo-pro-maturanty-pruvodce-zkouskou-z-matematiky-a-matematiky-plus

Přezkum výsledků didaktických testů

Na tomto odkazu naleznete informace o možnosti přezkumu výsledků DT a formulář pro podání žádosti. 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-5

 


Ke stažení: