Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky > Jarní termín > Společná část

Společná část MZ denní studiumMaturita.png

Zpět Výsledkový portál Profilová část


Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnilo MŠMT kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021. 

Ke stažení zde


Pozvánky k MZ

Na emaily žáků byly dne 18. 3. 2021 odeslány aktualizované pozvánky k didaktickým testům společné části MZ


Aktualizované jednotné zkušební schéma

JZS_JŘT.jpg

 

JZS_JŘT_25.jpg 


Podrobný rozpis zkoušek společné části

DT_MAT_24.5.[2].jpg

DT_AJ_24.5..jpg

 

DT_ČJL_25.5..jpg

 

datum.jpg

DT_NJ_26.5..jpg

 


Aktualizované jednotné zkušební schéma pro mimořádný termín

Mimořádný termín je určen pro žáky, kteří jsou přihlášení k řádnému jarnímu termínu a z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním se omluví z řádného termínu. Přihláška k mimořádnému termínu se podává řediteli školy, ve které se konal řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky.

 

JZS_JMT.jpg

JZS_JMT_25.jpg 

 

Podrobný rozpis zkoušek společné části pro mimořádný termín

DT_MAT_7.7..jpg

DT_AJ_7.7.[1].jpg

DT_ČJL_8.7.[1].jpg

 

Datum_MT.jpg

DT_NJ_9.7..jpg

 

 


Katalogy požadavků

MŠMT zveřejnilo katalogy požadavků zkoušek společné části MZ. Katalogy vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části MZ.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil vůbec. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.

Všechny níže uvedené katalogy jsou platné pro zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu ve školním roce 2020/2021.


Ke stažení: