Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí

zahájení přijímacího řízeníUchazeč.png

Zpět Obor s výučním listem Obory s maturitou


Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

Zařazení do seznamu bude realizováno pro uchazeče,

  • kteří ukončují základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek a průměrného prospěchu určených předmětů za obě pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy s hodnocením alespoň „prospěl“ za všechna posuzovaná pololetí,
  • kteří již ukončili základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek a průměrného prospěchu určených předmětů za poslední tři pololetí docházky do předešlých vzdělávacích zařízení (s výjimkou druhého pololetí školního roku 2019/2020) s hodnocením alespoň „prospěl“ za všechna posuzovaná pololetí,
  • splňující předchozí podmínku, a pokud se aktivně věnují sportu (po doložení příslušnosti ke sportovnímu klubu) budou zhodnoceni bonusovými body,
Důležité!

▪  ke vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, kteří v den nástupu splnili povinnou školní docházku s celkovým prospěchem alespoň „prospěl“;
▪  přiložené doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
▪  uchazeč, který do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí neodevzdá zápisový lístek, se vzdává práva vzdělávání na škole SŠ AGC a.s.;

▪  ředitel školy stanovuje pro přijímací řízení na školní rok 2023/2024 jedno místo k možnosti odvolání uchazeče, a to pro každý nabízený obor vzdělávání.

 

Bližší podmínky a pro obory s výučním listem a maturitou naleznete v sekcích pro obor s výučním listem a obory s maturitou

V Teplicích dne: 5. ledna 2023

 

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: