Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí

zahájení přijímacího řízeníUchazeč.png

Zpět Obor s výučním listem Obory s maturitou


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oborů

  • Elektrikář (kód 26-51-H/01) ... max. 23 žáků.
  • Informační technologie (kód 18-20-M/01) ... max. 29 žáků.
  • Mechanik elektrotechnik (kód 26-41-L/01) ... max. 20 žáků.
  • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01) ... max. 29 žáků.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) ... max. 29 žáků.

Kritéria pro zahájení přijímacího řízení

Zařazení do seznamu bude realizováno pro uchazeče,

  • kteří ukončují základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek (pokud budou konány) a průměrného prospěchu určených předmětů za 1. pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy,
  • kteří již ukončili základní vzdělávání, dle hodnoty indexu získaného z výsledku státních přijímacích zkoušek (pokud budou konány) a průměrného prospěchu určených předmětů za poslední tři pololetí docházky do předešlých vzdělávacích zařízení s výjimkou 2. pololetí školního roku 2019/2020,
  • splňující předchozí podmínku, a pokud se aktivně věnují sportu (po doložení příslušnosti ke sportovnímu klubu) budou zhodnoceni bonusovými body,
Důležité!

▪  zahájit studium může pouze uchazeč, který v den nástupu splnil povinnou školní docházku;
▪  přiložené doporučení školského poradenského zařízení, obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami;
▪  uchazeč, který do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí neodevzdá zápisový lístek, se vzdává práva vzdělávání na škole SŠ AGC a.s.;

▪  ředitel školy stanovuje pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022 jedno místo k možnosti odvolání uchazeče, a to pro každý nabízený obor vzdělávání.

 

V Teplicích dne: 4. ledna 2021

 

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: