Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Informace pro žáky > Plánované mimoškolní akce

Plánované mimoškolní akceHoliday.jpg

Zpět


Seznam plánovaných mimoškolních akcí, které by měly proběhnout v příštím období. Mimo adaptačního kurzu budeme reagovat především na zájem o účast na akci ze strany našich žáků, ale také například na vývoj počasí.

Všechny mimoškolní aktivity jsou realizovány za doprovodu a účasti pedagogických pracovníků, případně rodičů (tito se zpravidla účastní dobrovolně, bez odpovědnosti za žáky školy). Akce jsou připravovány s maximální péčí a ohledem na zabezpečení obvyklého standardu, do kterého spadá úroveň ubytování, kultura stravování nebo zdravotní dozor.

Podle charakteru akce je připraven i výchovně vzdělávací program, který je v souladu se školním vzdělávacím programem.

Plánované akce na školní rok 2020/2021


Adaptační kurz

Účast je nabízena výhradně žákům prvních ročníků. Kurz je zaměřen na seznámení se studentů prvních ročníků se svými třídními učiteli, ročníkovými spolužáky a členy pedagogického sboru. Náplní jsou různé individuální a skupinové aktivity, jejichž cílem je se vzájemně poznat, spolupracovat a tím se i lépe adaptovat v novém prostředí. Nechybějí sportovní aktivity různého charakteru. Více informací na červnové třídní schůzce pro budoucí žáky školy.

  • proběhlo

Exkurze na Moravu a do Vídně

V rámci českého jazyka a literatury a německého jazyka

Termín: odloženo na jaro 2021

Téma: počátky českého písemnictví na Moravě, cyrilometodějská tradice, národní obrození, české země za rakousko-uherské monarchie, folklor, jazyková vybavenost německy mluvících zemí, historie německých zemí, moravská nářečí…

1. den: odjezd z Teplic směr Morava. První zastávkou je lednicko-valtický areál, návštěva zámku Lednice a zámecké zahrady.

2. den: v ranních hodinách odjezd do Vídně, prohlídka města, architektura, zámek Schönbrunn, Hofburg, chrám svatého Štěpána, Belvedere, Mozartův dům, Kapucínský kostel s hrobkou Habsburků.

3. den: návštěva Památníku moravského písemnictví Rajhrad. Odjezd domů.

Ubytování: Velké Pavlovice

Strava: Polopenze

Cena: 2 600Kč (cena zahrnuje – dopravu, ubytování, stravu, vstupy do Lednice a Rajhradu)


Zimní lyžařský kurz SŠ AGC - Pec pod Sněžkou 2020/2021

Zrušeno z důvodu nařízení vlády.


Vodácký kurz

Určeno  pro žáky 2. ročníků

Předpokládaný termín: květen - červen 2021 

Informace budou doplněny


Sportovně turistický kurz

Určeno pro žáky 3. ročníků

Předpokládaný termín: červen 2021

Informace budou doplněny