Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Informace pro žáky > Plánované mimoškolní akce

Plánované mimoškolní akceHoliday.jpg

Zpět


Seznam plánovaných mimoškolních akcí, které by měly proběhnout v příštím období. Mimo adaptačního kurzu budeme reagovat především na zájem o účast na akci ze strany našich žáků, ale také například na vývoj počasí.

Všechny mimoškolní aktivity jsou realizovány za doprovodu a účasti pedagogických pracovníků, případně rodičů (tito se zpravidla účastní dobrovolně, bez odpovědnosti za žáky školy). Akce jsou připravovány s maximální péčí a ohledem na zabezpečení obvyklého standardu, do kterého spadá úroveň ubytování, kultura stravování nebo zdravotní dozor.

Podle charakteru akce je připraven i výchovně vzdělávací program, který je v souladu se školním vzdělávacím programem.

Pravidla pro konání akcí mimo areál školy:

  • účast na školní akci obecně podléhá souhlasu zákonného zástupce v rámci informovaného souhlasu, který se obnovuje každý školní rok. V případě odmítnutí musí být účast na každou akci jednotlivě odsouhlasena;
  • o organizaci každé jednotlivé akce budou rodiče nebo zákonní zástupci informováni v IS Bakaláři a na stránkách školy (kdy a kde se akce koná, zda je po ukončení plánován samostatný odchod domů apod.);
  • všechny školní akce jsou zabezpečeny pedagogickým dozorem nebo k tomuto účelu určenou osobou (například doprovod v rámci podnikové exkurze, přítomnost personalisty u náborových pohovorů v prostorách společností apod.).

Plánované akce na školní rok 2022/2023


Adaptační kurz

Účast je nabízena výhradně žákům prvních ročníků. Kurz je zaměřen na seznámení se studentů prvních ročníků se svými třídními učiteli, ročníkovými spolužáky a členy pedagogického sboru. Náplní jsou různé individuální a skupinové aktivity, jejichž cílem je se vzájemně poznat, spolupracovat a tím se i lépe adaptovat v novém prostředí. Nechybějí sportovní aktivity různého charakteru. Více informací na červnové třídní schůzce pro budoucí žáky školy

 

Místo:               TERMIT25 Doksy (www.machovojezero-termit25.cz)  

Termín:              2. 9. – 4. 9. 2022

Doprava:           vlak (Teplice hl. nádraží  – Doksy), autobusová doprava

Sraz:                  7:00 Hl. nádraží Teplice v Č.

Odjezd:              7:34 (2. 9. 2022 Hl. nádraží Teplice v Č.)

Příjezd:              13:04 (4. 9. 2022 Hl. nádraží Teplice v Č.)

Cena:                 2000,- Kč 

Platba:             Třídním učitelům při úvodní třídní schůzce dne 27. 6. 2022 nebo na sekretariátu školy


Zimní lyžařský kurz SŠ AGC - Pec pod Sněžkou 

Určeno pro žáky 1. ročníků

Termín: prosinec

bude aktualizováno

 


Vodácký kurz

Určeno pro žáky 2. ročníků

Termín: červen

bude aktualizováno

 


Sportovně turistický kurz

Určeno pro žáky 3. ročníků

Termín: červen

bude aktualizováno


 

Upozorňujeme, že pravidla chování na všech mimoškolních akcích podléhají školnímu řádu. V případě porušování daných pravidel chování a ohrožování bezpečnosti dojde k postihům dle školního řádu, případnému vyloučení z kurzu a odjezdu z kurzu na vlastní náklady.