Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Celoživotní vzdělávání > Nabídka > Středisko ECDL > Testování ECDL

Testování ECDLECDL_rovnice.png

Zpět Co znamená ECDL


Proč se nechat testovat právě na Střední škole AGC a.s.?

Díky velmi náročnému certifikačnímu procesu pro testovací místnosti a pro testery je kvalita zaručena v libovolném testovacím středisku. Kdyby tomu tak nebylo, nešla by zaručit mezinárodní vážnost získaných ECDL certifikátů. Proč tedy získat certifikát právě od nás? Například proto, že testeři na naší škole jsou dlouholetí pedagogové, Ing. Tomáš Holomek a Ing. Stanislav Jakoubek, kteří mají zkušenosti se vzděláváním školní mládeže i se vzděláváním dospělých. Tím zaručují, že v případě potřeby lze po dohodě vypsat i kurzy se zaměřením na přípravu ke zkouškám ECDL. A kdo může být lepší školitel, než tester, který přesně ví, na co uchazeče připravit?

Testovací středisko ECDL
Provozovatel:  Střední škola AGC a.s. 
Akreditovaná testovací středisko:  CZ227
Testovací místnost:  CZU0392
Počet pracovišť:  15
Akreditované platformy
Modul M2
Modul M3
Modul M4
Modul M5
Modul M6
Modul M7
Modul M12
Modul M15
Modul M16

Ceník testování

Z pohledu zájemce o složení vybrané ECDL zkoušky nebo zkoušek, existují tři nákladové položky:

  • Cena za vybraný ECDL index nebo indexy je neměnná a musí být dodržena všemi testovacími středisky akreditovanými v České republice. Na ECDL indexy nelze poskytovat žádné slevy, ani je prodávat se ziskem. Ceny indexů jsou trvale stabilní a nemění se ani v důsledku inflace nebo kurzových vlivů.
  • Cena za vystavení získaného certifikátu zahrnuje náklady kanceláře ECDL-CZ na vystavení konkrétního dokladu. Pro akreditovaná testovací střediska jsou ceny za certifikáty cenami doporučenými. Výsledná cena za vystavení konkrétního certifikátu tedy může zohledňovat také náklady testovacího střediska (např. poštovné).
  • Cena za provedení vlastní zkoušky (zkoušek) vychází z dohody mezi testovanou osobou a akreditovaným testovacím střediskem. Tato cena nesmí být vyšší ani nižší než doporučená cena platná pro danou cílovou skupinu. Horní cenová hranice chrání zájemce o zkoušky a dolní cenová hranice chrání testovací střediska (poskytovatele služeb), aby nedošlo k deformaci trhu dumpingovými nabídkami a mohla tak být zajištěna požadovaná kvalita služeb. Cenová rozpětí mají charakter cenových doporučení a lze je označit za ceny obvyklé.
Ceny za index ECDL

Index ECDL Single: 

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkoušce z libovolného existujícího nebo budoucího modulu základního a pokročilého programu ECDL, programu Digitální fotografie a programu e-Citizen (1 modul). Do tohoto dokladu se zaznamenává úspěšně absolvovaná zkouška. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

297,- Kč 

Index ECDL Select: 

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z existujících, ale i budoucích modulů základního programu ECDL (max. 7 modulů). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. Platnost indexu je 3 roky od data první zkoušky.

702,- Kč 

Index ECDL Profile: 

Licenční doklad opravňující držitele k registraci ke zkouškám z libovolných existujících, ale i budoucích modulů základního a pokročilého programu ECDL (počet modulů není omezen). Do tohoto dokladu se zaznamenávají úspěšně absolvované zkoušky. V ceně je zahrnuto právo na vydání jednoho certifikátu ECDL Profile. Platnost indexu je 5 let od data první zkoušky.

1 077,- Kč 

Duplikát indexu: 

Vystavení duplikátu libovolného licenčního dokladu na jméno držitele. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě požadavku testovacího střediska nebo držitele původního indexu. V odůvodněných případech může být vystavení duplikátu odmítnuto.

149,- Kč 

Ceny za certifikát ECDL

Certifikát ECDL Start

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální gramotnosti. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

85,- Kč 

Certifikát ECDL

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

85,- Kč 

Certifikát ECDL
(včetně plastové karty): 

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu digitální kvalifikace (včetně personifikované plastové karty velikosti platební karty). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

126,- Kč 

Certifikát ECDL Profile

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu se seznamem všech úspěšně absolvovaných zkoušek ze všech programů konceptu ECDL (základní, pokročilý, Digitální fotografie, e-Citizen, ...). Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

85,- Kč

Certifikát e-Citizen

Vystavení mezinárodně platného dvojjazyčného dokladu o úspěšném absolvování programu pro digitální začleňování e-Citizen. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

97,- Kč 

Duplikát ECDL dokladu
(inovace dokladu): 

Vystavení duplikátu libovolného certifikátu nebo plastové karty. Duplikát papírového certifikátu je vystavován vždy s novým číslem a aktuálním datem, duplikát plastové karty je vystavován s číslem a datem vydání dokladu, ke kterému byla karta vydána. Doklad vystavuje kancelář ECDL-CZ na základě objednávky testovacího střediska.

85,- Kč 

Ceny za zkoušku ECDL SŠ AGC Školství Veřejnost
Zkouška v rámci základního programu ECDL Služba testovacího střediska pro držitele indexu ECDL Core, Select, Profile nebo Single v rozsahu jedné zkoušky z libovolného modulu základního programu ECDL.

200,- Kč 

250,- Kč 

350,- Kč 

Cena balíčku v rámci základního programu (index ECDL Select + certifikát + karta + zkoušky)
Uchazeč Maturita PVY (7M) ECDL Start (4M) ECDL Core (7M)

Žák SŠ AGC: 

1 200,- Kč 

1 500,- Kč 

2 000,- Kč 

Žák | student jiné školy: 

---

1 700,- Kč 

2 400,- Kč 

Veřejnost: 

---

2 200,- Kč 

3 100,- Kč 

 

Termín testování si můžete dohodnout osobně jen pro Vás nebo využít některý z vyhlášených termínů na stránce ECDL.


Kontaktní informaceQR_code.png

Manažer testování a tester ECDL   Tester ECDL
Ing. Tomáš Holomek
tel.: +420 417 538 357
tomas.holomek(zav)skola-agc.cz
  Ing. Stanislav Jakoubek
tel.: +420 417 538 357
stanislav.jakoubek(zav)skola-agc.cz

Adresa:
Rooseveltovo náměstí 5
415 03 Teplice
Česká republika


Ke stažení: