Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Primární prevence

Primární prevence

Společensky nežádoucí jevy Preventivní program


 

Vážení rodiče,

i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu sociálně-patologických jevů (šikana, záškoláctví, závislosti apod.). Proto chceme být připraveni zachytit případný výskyt těchto jevů u našich žáků hned v počátku a pokusit se účinně jim zabránit. Důležitou součástí je prevence předcházení sociálně-patologickým jevům, která se neobejde bez spolupráce školy, žáků, rodičů a dalších institucí, které se výskytem těchto jevů zabývají. Kdybyste měli podezření či jistotu, že se nějaký negativní vliv u Vaše dítěte, kamaráda či spolužáka vyskytl, obraťte se na školního metodika prevence nebo třídního učitele. Ti budou Vaši informaci brát vážně a situaci budou řešit.

S přátelským pozdravem

Mgr. Martin Prislupský

Školní metodika prevence

  • metodické činnosti - prevence sociálně patologických jevů;
  • informační činnost - zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů;
  • poradenská činnost ve vztahu k žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.
  • školní psycholog  - jako externí školní psycholog působí na škole Mgr. Nikol Rauerová 
Funkce Kontakt
Školní metodik prevence

Mgr. Martin Prislupský

Konzultační hodiny  dle dohody
Místnost  kabinet ČJL
Telefon, e-mail

417 538 357, martin.prislupsky(zav)skola-agc.cz


Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program, doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže.

Pracoviště MŠMT sídlí na adrese Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana:
Mgr. Svatopluk Pohořelý 234 812 132 vedoucí oddělení
Mgr. Vladimír Sklenář 234 811 698 odborné poradenství a metodické vedení krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, školních metodiků prevence, dotační programy v oblasti primární prevence - žádosti, vyúčtování, certifikace a standardizace služeb v oblasti primární prevence, odborná garance primárně preventivních informačních portálů

Krizový plán a metodická doporučení (jednotlivé dokumenty):Hand_Shake.jpg


Ke stažení: