Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení > Kritéria pro přijetí > Kritéria pro studium s maturitou

Kritéria pro obory s maturitouUchazeč.png

Zpět Obory s výučním listem


Kritéria pro přijetí a zahájení studia

 • odevzdaná vyplněná přihláška ke studiu do 1. března 2021, která musí obsahovat:
  • pololetní vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
  • pololetní vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
  • vysvědčení lze nahradit výpisem (i na přihlášce), potvrzeném školou,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
  • osvědčení o uznání rovnocennosti (nostrifikace) zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
 • umístění se v pořadí vyhodnocení do plánovaného počtu,
 • účast na přijímacím řízení,
 • odevzdaný zápisový lístek,
 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem.

Výpočet pořadí v seznamu

 • dílčí index je vždy počítán z celkového pořadí:
  • rozhodnutím ředitele školy se jednotná přijímací zkouška pro přijetí do 1. ročníku školního roku 2021/2022 nekoná;
  • výsledky školního kritéria s ohledem na výše uvedené pak mají váhu 100 %. Pořadí se určuje ze součtu průměrů z MAT, ČJL a celého vysvědčení za poslední dvě první pololetí, se zahrnutím výsledků školní přijímací zkoušky (podrobné informace viz zde). Ředitel školy v rámci prvního kola přijímacího řízení do 8. března 2021 rozhodne o nekonání školních přijímacích zkoušek dle počtu přijatých přihlášek vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných žáků do jednotlivých oborů vzdělávání;
  • uchazeči, kteří doloží příslušnost ke sportovnímu klubu, získají bonus -15 bodů;
 • celkový index je následně určen z dílčích indexů,
 • pořadí v seznamu pro přijetí pak určuje výsledná hodnota celkového indexu (menší je lepší),
 • v případě shodného celkového indexu rozhoduje lepší průměr z předmětu ČJL a následně z předmětu MAT na vysvědčení.
Poznámka:
cizí jazyk: AJ (pro všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou) + NJ (pro obor Ekonomika a podnikání)