Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Celoživotní vzdělávání > Nabídka > Středisko ECDL

Akreditované Středisko ECDLecdl_test_centrum.png

Zpět Co znamená ECDL Testování ECDL


Střední škola AGC a.s. získala akreditaci na středisko ECDL a nabízí jednu učebnu se dvěma testery k získání mezinárodního certifikátu ECDL. Zájemci o ECDL zkoušky se mohou přihlásit přímo ve vybraném akreditovaném testovacím středisku a dohodnout si s tímto střediskem konkrétní podmínky provedení zkoušek (požadovaný počet zkoušek z vybraných modulů, požadovaný typ ECDL certifikátu, testovací prostředí pro každou konkrétní zkoušku, termín testování a pořadí zkoušek, cenu za poskytnuté služby a podobně). Při výběru testovacího střediska je třeba věnovat pozornost rozsahu akreditace střediska, protože střediska nabízejí různý rozsah možných zkoušek (ECDL modulů) a mají k dispozici různé testovací platformy (prostředí, ve kterém zkouška probíhá). Více informací naleznete zde.

Nejčastěji kladené otázky

JE ECDL KOMERČNÍ AKTIVITA?

NE, primárně jde o neziskový koncept, který na mezinárodní úrovnzastřešuje nezisková nadace v Irsku, z národního pohledu vždy profesní nezisková organizaceČR je to Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, občanské sdružení při ČVUT. Většinu testovacích středisek v ČRcca 60 %, tvoří školy, 15 % podniky a státní organizace a zbytek soukromé vzdělávací organizace všeho druhu – pro posledně jmenovanou skupinu může být ECDL testování zisková aktivita.

MŮŽE ŠKOLA NA TESTOVÁNÍ ECDL VYDĚLAT?

pohledu konceptu ECDL ANO. rámci stanovené cenové politiky záleží vše na rozhodnutízáměrech schopnostech školy. Obchodně organizační model ECDL testování je postaven tak, aby to bylo možné. Umožňuje škole testovat veřejnost, tedy nejen vlastní studenty a učitele.

POKRÝVAJÍ ECDL TESTY POŽADAVKY KATALOGU PRO STÁTNÍ MATURITY Z INFORMATIKY?

ANO. Základní program ECDL Core téměř z 80 %, nový program ECDL Select svou šířkou požadavky maturit z informatiky daleko přesahujePokročilé ECDL testy modulpro práci s grafikou, publikaci na webu, CAD, ICT bezpečnost a další moduly určitě vyhoví většině zbývajících požadavků. Základní ECDL testy kopírují mezinárodní definici počítačové gramotnosti.

JE MOŽNÉ V PRŮBĚHU MATURITY Z INFORMATIKY SKLÁDAT ECDL TESTY?

NE, ale ECDL testy lze nově u maturit uznávat na základě vyhlášeného pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky, č. j.: MSMT-32270/2020-1 ze dne 11. září 2020, vyhlášeného v souladu s ustanovením § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

JSOU ECDL TESTY LEHKÉ NEBO TĚŽKÉ?

Jak pro koho a jak kde. Pro Irsko, Velkou Británii nebo severské země je to skutečně lehké, pro Zambii nebo Jemen je to obtížně zvládnutelné, pro ČR tak "na půl". Jsou pro Vás základní ECDL testy snadné? Pak jste počítačově gramotní. Skutečnou výzvou jsou pak testy v rámci programu ECDL Advanced.

ECDL TESTY JSOU PRÝ JEN O ZNALOSTI KLIKÁNÍ V NABÍDKÁCH PROGRAMŮ...

NIKOLI, právě naopak. Testy ECDL jsou navrženy a udržovány tak, aby prověřovaly principy počítačové gramotnosti a nikoli pouhou znalost programového prostředí. Znalost programových nabídek toho či onoho nástroje je výhodou, nikoli nutností, ostatně podobně tomu je u řízení automobilu nebo třeba při používání pračky.

ECDL JE JEN PRÝ JEN O PRODUKTECH MICROSOFTU...

ZÁSADNĚ NE. Testy ECDL můžete skládat samozřejmě na MS Windows, MS Office, ale také na Linuxu, OpenOffice, Lotus Notes, 602Suite, a komu nestačí tak i třeba na MAC OS. Stačí si vybrat. Pravdou je, že drtivá většina lidí si vybere pro své ECDL testy některý zběžně používaných produktů Microsoftu.

JSOU ECDL TESTY DRAHÉ?

To je samozřejmě relativní. Pro někoho ANO, pro jiného NE. Lidé, kteří nevědí nic o modelech financování nákladů spojených s ECDL testováním, zejména v oblasti školství, tvrdí, že je to drahé. Ve školách je běžnou praxí, že testy ECDL stojí studenty okolo 2 000, -Kč (všech sedm základních testovaných oblastí dohromady), zatímco komerční testovací střediska se pohybují kolem 3 000 tisíc. Za učebnici některého zběžných jazyků dáte často tutéž částku.

MOHOU ŠKOLY VYHLÁSIT TESTY ECDL JAKO POVINNÉ?

Pokud nejsou předem dohodnuty podmínky a současně nejsou splněny právní předpoklady pro takovou povinnost, pak ECDL testy nemohou být povinné. Testy ECDL jsou obvykle dobrovolné, ale častěji jsou volitelnou alternativou k jiné povinnosti. Celá řada škol všech stupňů nabízí ECDL testy jako volitelnou, a tedy dobrovolnou alternativu ke zkoušení, písemkám, testům, seminárním pracím a podobně. Hádejte, co studenti upřednostňují a proč. V ČR existují ale také školy, soukromé i státní, kde testy ECDL jsou povinné.

MOHOU VŠECHNY ŠKOLY SAMOSTATNĚ PROVÁDĚT ECDL TESTY?

ANO, ale není to nutné. Organizační model konceptu ECDL umožňuje velmi pružnou spolupráci mezi akreditovanými školami a těmi ostatními. Mohou sdílet či "půjčovat" učebny i akreditované testery. ČR je již dnes velmi dobře pokryta testovacími místy i testery (cca 200 škol a další přibývají) a finanční prostředky, které si takto školy mezi sebou vymění, zůstávají z velké části ve školách a u učitelů informatiky. Nicméně všechny školy mohou spolupracovat i s komerčními testovacími středisky.

JSOU ABSOLVENTI STŘEDNÍCH ŠKOL POČÍTAČOVĚ GRAMOTNÍ?

Kéž by tomu tak bylo! Zcela konkrétní data z ECDL testování desetitisíců studentů středních škol říkají něco jiného. Mimo jiné je naprosto zjevný obrovský rozdíl mezi školami stejného druhu i zaměření.

KDE A JAK DLOUHO PLATÍ ECDL CERTIFIKÁT?

ECDL doklady jsou uznávány téměř na celém světě, jsou mezinárodně platné. Všechny vydávané doklady mají neomezenou dobu platnosti. Mohou pouze morálně zastarat. Dokládají počítačovou (digitální) gramotnost, nikoli jen znalost konkrétního programového produktu.

TESTY ECDL JSOU ZASTARALÉ...

NIKOLI. Znění testovacích otázek a úkolů se mění každých několik let v závislosti na vývoji ICT technologií a oblastí jejich využití. Obsah testovacích otázek ale musí zohledňovat jak velmi dobře gramotné země, tak zaostalé země třetího světa. Testy tedy obsahují jak velmi lehké až naivní otázky a úkoly, tak otázky a úkoly poměrně obtížné, což může vyvolat mylný první dojem.

KDO URČUJE KONKRÉTNÍ ZNĚNÍ OTÁZEK A ÚKOLŮ ECDL TESTŮ?

Znění testovacích otázek má ve své moci "třetí strana", není to ale ČSKI ani nikdo jiný v ČR. Otázky tvoří mezinárodní tým odborníků na základě dohody se zástupci všech 165 zemí světa, které ECDL sdružuje. V ČR se testovací databáze pouze lokalizuje.