Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Nepřehlédněte

Starší zprávy
15. 9. 2022
8. 9. 2022

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení

Přijímací řízeníUchazeč.png

Zpět Přihláška Kritéria pro přijetí Výsledky přijímacího řízení


Harmonogram přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2022/2023

Termín

Aktivita

prosinec 2021

Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

od 3. 1. do 1. 3. 2022

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem.

22. 4. 2022

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem - v 8:00 hod.

30. 4. 2022

Přijímací řízení (podpis smlouvy o studiu a předání dalších informací o zápisu) pro obor vzdělání s výučním listem - od 9:00 do 12:00 (budova "A", 1. patro).

30. 4. 2022

Přijímací řízení (podpis smlouvy o studiu a předání dalších informací o zápisu) pro obor vzdělání s maturitní zkouškou - od 9:00 do 12:00 (budova "A", 1. patro).

Důležité!

▪  odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí;

▪  v případě neúčasti na přijímacím řízení je uchazeč povinen se do 3 dnů písemně nebo telefonicky omluvit řediteli školy a oznámit náhradní termín účasti, který nesmí být delší, než 1 kalendářní měsíc po řádném termínu. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdává studia a jeho místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.