Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení

Přijímací řízeníUchazeč.png

Zpět Kritéria pro přijetí Výsledky přijímacího řízení


Document.pngPřihláška pro obor Elektrikář 

Přihláška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika


Harmonogram přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2023/2024

Termín

Aktivita

do 31. 1. 2023

Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

od 1. 2. do 1. 3. 2023

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem. Přihlášky doručené po uvedeném termínu nebudou zařazeny do seznamu žadatelů o vzdělávání!

24. 4. 2023

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení u oborů vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem - v 8:00 hod.

29. 4. 2023

Přijímací řízení (podpis smlouvy o studiu a předání dalších informací o zápisu) od 9:00 do 12:00 (budova "A", 1. patro).

Důležité!

▪  odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze předložit řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí;

▪ v případě neúčasti na přijímacím řízení je uchazeč povinen se do 3 dnů písemně nebo telefonicky omluvit řediteli školy a oznámit náhradní termín účasti, který nesmí být delší, než 1 kalendářní měsíc po řádném termínu. Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdává studia a jeho místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči v pořadí.