Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení ZDS

Přijímací řízeníUchazeč.png

Zpět Přílohy k přihlášce Zahájení PŘ Výsledky PŘ


Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Přihlášky ke studiu budou přijímány od 1. 2. do 20. 2. 2024

Po novele průběhu přijímacího řízení můžete stále podávat přihlášku s povinnými přílohami v listinné podobě, je ale doporučeno využít informační systém DiPSy, na který můžete vstoupit prostřednictvím odkazu https://dipsy.cz/

Harmonogram přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2024/2025

Termín

Aktivita

do 31. ledna 2024

Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Od 1. února do 20. února 2024

Podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů. Pozor, od letošního roku je změna, podrobnosti viz na tomto odkazu.

23. března, 2. a 4. dubna 2024

Období pro konání školní přijímací zkoušky (ŠPZ) v řádném termínu. Všem uchazečům pošleme pozvánku na konkrétní den.

od 26. dubna do 5. května 2024

Období pro konání školní přijímací zkoušky (ŠPZ) v náhradním termínu. Všem řádně omluveným uchazečům pošleme pozvánku na konkrétní den.

od 10. května do 14. května 2024

Možnost uchazečů nahlédnout do spisu.

15. května 2024

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení (ve škole a v informačním systému DiPSy).

11. června 2024, 13:00 – 16:00 hodin

Podpis smlouvy o studiu s předáním dalších informací pro přijaté uchazeče.