Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání > Přijímací řízení

Přijímací řízeníUchazeč.png

Zpět Přihláška Kritéria pro přijetí Výsledky přijímacího řízení


Harmonogram přijímacího řízení pro zahájení studia ve školním roce 2021/2022

Termín

Aktivita

do 31. ledna 2021

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2021

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky. Úřední hodiny sekretariátu školy po-pá, 8:00-15:00 hod. Jiný termín lze dohodnout telefonicky nebo mailem.

do 8. března 2021

Ředitel střední školy může rozhodnout o nekonání JPZ nebo ŠPZ*, pokud počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů (pokud si ředitel školy toto rozhodnutí vyhradil v kritériích pro přijetí) a oznámí to uchazečům způsobem umožňujícím dálkový přístup a CZVV.

do 15. března 2021

Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky obdrží zápisový lístek.

od 12. do 13. dubna 2021

Konání JPZ* do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou dle harmonogramu MŠMT, z rozhodnutí ředitele školy se na SŠ AGC a.s. nekonají.

15. dubna 2021

Konání ŠPZ* do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, řádný termín.

22. dubna 2021

Konání ŠPZ* do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, náhradní termín.

22. dubna 2021

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro obor vzdělávání s výučním listem.

23. dubna 2021

Přijímací řízení pro obor vzdělávání s výučním listem (obor Elektrikář, denní forma vzdělávání, přijímací zkoušky se nekonají).

28. dubna 2021

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek u oborů vzdělání konajících ŠPZ*.

29. dubna 2021

Přijímací řízení pro obory vzdělávání s maturitou.

do 6. května 2021

Odevzdání zápisového lístku do oboru vzdělávání s výučním listem (obor Elektrikář, denní forma vzdělávání, neplatí pro uchazeče v odvolacím řízení).

do 12. května 2021

Odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělávání konajících ŠPZ* (neplatí pro uchazeče v odvolacím řízení).

*JPZ - jednotná přijímací zkouška
 ŠPZ - školní přijímací zkouška