Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Celoživotní vzdělávání > Nabídka > Kurzy ICT

Kurzy ICTICT_Course.png

Zpět Středisko ECDL Odborné kurzy Překlady a tlumočení


S pořádáním kurzů výpočetní techniky (ICT) má náš úsek dlouhodobé zkušenosti. První počítačová učebna pro studenty byla uvedena do provozu již v roce 1993. Následně vznikaly další, do současných pěti počítačových učeben vybavených moderní projekční technikou. Škola v těchto učebnách realizovala stovky kurzů pro zaměstnance mateřské firmy AGC, rekvalifikací pro Úřad práce v Teplicích a celou řadu dalších výrobních či nevýrobních organizací regionu. Jako certifikované středisko jsme zabezpečovali ICT vzdělávání v rámci akce MŠMT – INDOŠ, které bylo určeno pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, základních, středních, speciálních škol a školských zařízení zařazených v Síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Jednotlivými moduly pošlo několik set pedagogů. Naše znalosti a dovednosti byly oceněny udělením akreditace certifikované středisko ECDL.

Tematické kurzy ICT

V tomto případě se jedná především o kurzy organizované ve spolupráci a pro personální oddělení závodů mateřské společnost AGC Flat Glass Czech a.s. Teplice, pro organizace výrobní či nevýrobní z regionu především okresu Teplice, případně i pro soukromé osoby. Tyto kurzy mají náplň jednotnou a to získání, případně rozvíjení počítačové gramotnosti. Řadíme sem i jednorázové proškolovací akce spojené s přechodem firmy pod kvalitativně nový software – migrace nového operačního systému, nového kancelářského balíku Office a podobně.

Zmíněné kurzy jsou organizovány jako jedno či dvoudenní, pro začátečníky a pokročilé. Zaměstnání probíhá v počítačových učebnách školy, případně lektoři, na přání objednavatelů, vyjíždějí do příslušného závodu či organizace.

Na přání zákazníků lze připravit tematický kurz "šitý na míru" dané organizaci.

Při absolvování kurzů je potřeba ctít jejich návaznost! Bez znalosti práce v operačním sytému nemohu smysluplně absolvovat například Word či Excel a pod.

Začátečníci

 • Základy obsluhy personálního počítače a jeho periferií za pomoci OS MS Windows.
 • Základy typografie a práce s textem za pomoci textového procesoru MS Word.
 • Filosofie tabulky a základy práce s tabulkovým procesorem MS Excel.
 • Základy počítačové grafiky.
 • Vyhledávání informací na Internetu a elektronická pošta pomocí programu MS Internet Explorer a Outlook.
Pozn.: produkty firmy Microsoft lze po dohodě zaměnit i za jiné (OpenOfficeOrg…).

Pokročilí

 • Nadstavba práce s textem v prostředí textového procesoru MS Word.
 • Nadstavba práce s tabulkou v prostředí tabulkového procesoru MS Excel.
 • Vytváření prezentací za pomoci programu MS Power Point.
 •  Elektronická pošta a správa informací uživatele za pomoci integrovaného systému MS Outlook.
 • Tvorba relačních databází za pomoci programu MS Access, dotazovací jazyk SQL.
 • Vytváření výkresové dokumentace za pomoci programu AutoCAD (ProgeCAD).
 • Základy publikování na WWW, tvorba statických a dynamických www stránek.
 • Digitální záznam reality – OCR, Zvuk, Foto, Video na počítači.
 • Pokročilé kancelářské techniky práce za pomoci MS Office.
 • Algoritmizace a programování (jazyk VB, VBA, C).

Kurzy organizujeme jako jedno či dvoudenní s časovým zaneprázdněním 5-6 hod. denně. Delší pobyt se již míjí účinkem.

Individuální kurzy výpočetní techniky

V tomto případě se jedná o kurzy organizované pro vedoucí hospodářské pracovníky, manažery. Plán vzdělávání je uzpůsobován zaneprázdnění pracovníka, vzdělávání probíhá v odpoledních hodinách či dnech pracovního volna, v kratších časových úsecích, většinou na kmenovém pracovišti školené osoby.

Daná forma vzdělávání je akceschopná i pro malou skupinu posluchačů (dva až tři) přibližně na stejné startovní úrovni.

Náplň vzdělávání je „šitá na míru“ danému pracovníkovi. V případě všeobecného zaměření se vychází z obecně platných osnov které pokrývají následující:

 • Základy obsluhy personálního počítače a jeho periferií za pomoci OS MS Windows.
 • Základy typografie a práce s textem za pomoci textového procesoru MS Word.
 • Filosofie tabulky a práce s tabulkovým procesorem MS Excel.
 • Vytváření prezentací za pomoci programu MS Power Point.
 • Elektronická pošta a správa informací uživatele za pomoci integrovaného systému MS Outlook.
 • Digitální záznam reality – OCR, Zvuk, Foto, Video na počítači.
 • Relační databáze, formuláře, sestavy a dotazy, SQL.

Vzhledem k tomu, že školení je intenzivní, podřizuje se vzdělávanému, je jeho realizace finančně náročnější.

e-Learning

V současnosti často skloňovaná forma vzdělávání. Její úspěšnost je však podmíněna příslušnou hardwarovou základnou, pečlivou a nákladnou přípravou elektronických výukových schémat, postupů, testů realizovaných přes Internet či Intranet.

Škola a naše vzdělávací středisko provozuje vzdělávací výukový systém LMS Moodle, kde je připravena celá řada vzdělávacích kurzů nejen z oblasti ICT. Kurzy jsou zakončovány interaktivními testy s příslušným výstupem.

Jednotlivá školení k ICT jsou vedena dlouhodobými lektory – tutory, kteří mají příslušnou odbornou certifikaci.


Lektoři

 • Ing. Tomáš Holomek, ředitel školy (učitel algoritmizace a programování, tvorba databází a www stránek, tester ECDL)

Nabízené vzdělávací aktivity:

 • Ing. Stanislav Jakoubek, učitel ICT (učitel programového vybavení a grafiky, tester ECDL)

Nabízené vzdělávací aktivity: