Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání > Přijímací řízení ZDS > Zahájení přijímacího řízení ZDS

zahájení přijímacího řízení - Dálková forma

Uchazeč.png

Ředitel Střední školy AGC a.s. vyhlásil kritéria přijímacího řízení pro následující skupiny oborů:
Zpět  Obor s výučním listem        Obor s maturitou         
 • Elektrikář
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 

 


Obecné informace pro uchazeče

Co se mění:

 • NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DiPSy), který je dostupný přes výše uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.
 • NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.
 • NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků přijímacího řízení a priorit.
 • Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Jak podat přihlášku:

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školu. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat ji můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz;
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému;
 • Podáním tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Přihlášku na střední školu bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

Výhody:

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení (neověřuje se Vaše identita NIA), proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

Výhody:

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Nevýhody:

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Výhody:

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Nevýhody:

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.


Důležité změny:

 • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru vzdělání, proto si stáhněte správný formulář z IS DiPSy nebo našich stránek, kde jsme pro Vás již všechno připravili.
 • Určení priority jednotlivých škol:
  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam máte být přijat/a, když se nedostanete do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam máte být přijat/a, pokud se nedostanete ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete "nad čarou" ve více oborech, automaticky budete přijat/a do toho z nich, který jste označil/a jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijat/a. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijat/a do druhého.
 • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Bližší podmínky a kritéria pro obory s výučním listem a maturitou naleznete v sekcích pro obor s výučním listem a obor s maturitou.

KDE se budou konat zkoušky?

 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Náhradní termín ŠPZ budete konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč "pod čarou" a doufal, že se do oboru nezapíše dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí "nad čáru". Nově již toto neplatí.

 

V Teplicích dne: 20. ledna 2024

 

Ing. Tomáš Holomek
ředitel školy


Ke stažení: