Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > O škole > Dokumenty školy

Dokumenty školy


Zpět Historie Současnost Vybavení školy Síň ocenění AGC-Logo-BrandStatement_Right.png


Střední škola AGC a.s.

Adresa: Rooseveltovo náměstí 5 - CZ-415 03 TepliceSchool_Cartoon.png
Tel.: +420 417 538 357, E-mail: info@skola-agc.cz, podatelna@skola-agc.cz
WWW: www.skola-agc.cz
IČO: 18385877, DIČ: CZ18385877
Bankovní spojení: ČSOB Teplice, č. ú.: 415055353/0300
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 128

Účetní závěrka: 

  účetní období 2021
Aktiva a.s. (netto) 49 049 tis. Kč  
Výsledek hospodaření 15 tis. Kč  

Základní dokumenty školy

Kategorie:

Dokumenty k nahlédnutí v sekretariátu ředitele školy:

 • Kolektivní smlouva na rok 2023;
 • Organizační řád úseku výchova a vzdělávání - pro školní rok 2022/2023;
 • Ochrana osobnosti ve škole - GDPR;
 • Pravidla pro organizaci dálkového studia;
 • Odpovědnost školy za žáky po ukončení klasifikace do vydání závěrečného vysvědčení (je součástí příloh školního řádu);
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a studentů ve školách a školských zařízeních;
 • Etický a morální kodex žáka školy;
 • Plán práce pro školní rok 2022/2023.

Inspekční zprávy ČŠI ČR

 • Inspekční zpráva ČŠI z ledna 2000;
 • Inspekční zpráva ČŠI z února 2005;
 • Inspekční zpráva ČŠI z listopadu 2011;
 • Inspekční zpráva ČŠI ze září 2014 k MZ;
 • Inspekční zpráva ČŠI z listopadu 2014;
 • Inspekční zpráva ČŠI z května 2017 k MZ;
 • Inspekční zpráva ČŠI z března 2022.

Výroční zpráva školy

 • Výroční zpráva za školní rok 2021/2022.

Legislativa

Zákony:

Vyhlášky: