Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Informace pro učitele

Informace pro učiteleKomensky.jpg

Zpět Informace pro žáky


Minimální standard bezpečnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti - s cílem podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

Ke stažení:

Tvorba ŠVP

Podkladem pro tvorbu školních vzdělávacích programů jsou rámcové vzdělávací programy a školská legislativa. Terminologie a vazby RVP x ŠVP jsou obsahem.

Ke stažení:

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Odvíjí se od vyhlášky č. 317/2005 Sb., O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky 329/2013 Sb.

Ke stažení:

Děti a online rizika

Dostává se Vám do rukou odborná publikace s názvem Děti a online rizika, kterou vydalo Sdružení Linka bezpečí (SLB). Jedná se již o pátou odbornou publikaci, vydanou v SLB, která představuje hlavní témata a okruhy problémů, s nimiž se volající obracejí na odborné služby SLB. Aktuální publikace se zaměřuje na online aktivity dětí a dospívajících a důsledky, které na jejich život i vývoj mohou mít. Jejím cílem je proto předat čtenářům nejen obecné informace, či odborné závěry, ale seznámit je také s příklady z praxe a přinést inspiraci pro výchovné či vzdělávací působení.

Publikace také přináší konkrétní informace o službách, které Sdružení Linka bezpečí poskytuje dětským i dospělým klientům, a nabízí pedagogům tipy a nápady, jak informace o nich předávat v rámci výuky žákům. V příloze jsou pak pro čtenáře připravené grafy znázorňující statistická data o službách SLB.

Publikace je určena jak rodičům, tak učitelům, výchovným pracovníkům a všem, jimž není lhostejný vývoj dětí. Slouží jako forma prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a finančně ji podpořilo MŠMT. Z textů je možné citovat, avšak pouze s použitím zdroje.

Ke stažení:

Šikana a její řešení

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany.

Ke stažení:

Pár doporučení a tipů jak se stát dobrým online/offline učitelem

 • Na začátku hodiny pozdravím.
 • Dávám žákům úkoly, které mají osobní charakter, ve kterých se mohou projevit a říci něco o sobě - co mají rádi, co je baví, co si o něčem myslí…
 • Pravidelně se ptám žáků, jak to zvládají, a co jim pomáhá se učit, nacházet motivaci, zorganizovat si čas. Sdílíme svou dobrou praxi, která krom toho, že se dozvídáme víc o sobě navzájem, může někomu pomoci příkladem.
 • Jako učitel se zapojuji do aktivit, které pro žáky připravuji.
 • Konzultuji s jednotlivci či s malými skupinami a probíráme, co se žákům daří a co potřebují pro další posun.
 • Zadávám projekty či práci v malých skupinkách, aby žáci spolupracovali a komunikovali spolu (i mimo hodinu).
 • Vymýšlíme si na sebe s žáky různé týdenní výzvy a pak sdílíme, jak se nám v nich dařilo.
 • Žáci se v hodinách vyvolávají vzájemně, předávají si slovo.
 • Žáci si vzájemně hodnotí práce.
 • Při výuce se často ptám a reaguji na odpovědi žáků.
 • Dělám hodiny hodně pestré, připravuji nové aktivity, aby žáci viděli, že se snažím a taky to nevzdávali.
 • Píšu jim zpětnou vazbu k práci do chatu, žáci na ni lépe reagují a často se při komunikaci s nimi dozvím víc, než kdybychom spolu mluvili.
 • Zadání práce a zpětnou vazbu nahrávám na video nebo do hlasové zprávy, má to na žáky větší dopad než text.
 • Při výuce na sebe vzájemně reagujeme domluvenými gesty (souhlas, nesouhlas, ocenění, neporozumění…).
 • Hodně žáky oceňuji za jejich práci, za jejich ochotu sdílet a žádoucí chování při online výuce.
 • Když s žáky mluvím, občas jim ukážu/připomenu, že si o nich osobně něco pamatuji, co mají rádi, jak se jmenuje jejich domácí mazlíček, co je jejich koníček apod.
 • Reflektuji téměř každou hodinu, abych viděl, jak se žákům práce dařila, co se naučili a jak se cítili.
 • Sbírám pravidelně zpětnou vazbu od žáků na to, jak jim má výuka vyhovuje a co by potřebovali jinak.
 • Jsem otevřený a sdílím s žáky své pocity plynoucí z online výuky, mluvím otevřeně o úskalích online výuky, když se mi něco nedaří v hodině, mluvím o tom, aby žáci věděli, co se děje, a také viděli, že se to stává a není to problém.
 • Snažím se, aby bylo na hodinách přívětivé klima a hodina nezvyšovala negativní emoční zátěž žáků.

Ke stažení: