Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Aktivity školy

Aktivity školy doma i v zahraničíProject_ico.png

Zpět


Průřez důležitými aktivitami Střední školy AGC a.s.

Projektová činnost škol je chápána jako jedna z klíčových aktivit nejenom školami samotnými, ale i školskými odbory jednotlivých krajů a celou Evropskou unií. Každoroční dotace pro podporu národních i mezinárodních projektů pro Českou republiku naznačuje, že žákovské a studentské programy, včetně podpory rozvoje pracujících, především pedagogických pracovníků, které jsou zaměřené na získávání nových zkušeností a kompetencí, mají v podvědomí evropského společenství veliký význam. Projektová činnost je důležitá i pro naši školu jako takovou. Díky těmto aktivitám se zvyšuje její lukrativnost a konkurenceschopnost školy.

 

Na každý školní rok jsou pravidelně plánovány a realizovány projekty a aktivity, jejichž obecným cílem zpravidla je:

 • Zvýšení zájmu končících ročníků základních škol o studium na naší škole.
 • Vytvoření základního povědomí o možnosti studia na škole SŠ AGC a.s. u obyvatel v teplickém regionu, kteří právě rozhodují o budoucnosti vlastních potomků.
 • Posílení sebevědomí žáků školy v průběhu vzdělávacího procesu.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti vystupujících ročníků na poli dalšího vzdělávání a pracovního trhu.
 • Zlepšení komunikace mezi žáky a pedagogy a mezi pedagogy a rodiči žáků.
 • Podpora využívání informačních a komunikačních technologií v procesu vzdělávání.
 • Prohlubování znalostí samotných pedagogických pracovníků.
 • Rozšiřování základny podpůrných studijních materiálů, využívaných žáky k samostudiu a pedagogy k zajištění zastupitelnosti.
 • Získávání nových zkušeností v oblasti spolupráce na národní a mezinárodní úrovni.
 • Vytváření podmínek pro spolupráci na mezinárodní úrovni.
 • Hledání nových kontaktů v tuzemsku i zahraničí pro rozvíjení a prohlubování spolupráce škol a institucí v oblasti dalšího vzdělávání mladých lidí.
 • Využívání nabídek vzdělávacích institucí a evropských sociálních fondů.
 • Získávání prostředků pro pořizování nových technologií a softwarových produktů.
 • Zvyšování profesionální úrovně školy v regionálním i celostátním měřítku.
 • Podpora činnosti úseku celoživotního vzdělávání v práci na zvyšování kvalifikace nezaměstnaných a obtížně vzdělavatelných občanů.
 • Zvýšení zájmu společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. o absolventy v rámci jejich uplatnění na vybraných pozicích.

Aktivity v oblasti národní a mezinárodní spolupráce trvale přispívají k získávání nových kontaktů, zkušeností na mezinárodním poli vzdělávání, většímu odbornému a společenskému přehledu, zlepšení jazykové komunikace i osobnímu růstu zúčastněných žáků, pedagogů a členů managementu školy. Dotváří i působení školy směrem k veřejnosti, k zachycení změn a trendů ve školských systémech, v oblasti celoživotního vzdělávání i dalších aktivit. Náplň mezinárodních projektů se často pohybuje na poli problematiky nezaměstnanosti a dalšího vzdělávání dospělých, stejně jako zvyšování kvalifikace a integrace odborných profesí do firem v regionu. To vše napomáhá škole zvyšovat kvalifikovanou odbornou a sociální pozici v ústeckém kraji a v regionu města Teplice. Souběžně s mezinárodními projekty paralelně probíhá celá řada projektů a aktivit na úrovni národní, ze kterých většina směřuje ke zvyšování odbornosti a počítačové gramotnosti vlastních pedagogických pracovníků, zvyšování konkurenceschopnosti školy a zájmu o studium vybraných oborů. To má za důsledek zvýšení produktivity práce v procesu vzdělávání žáků, další zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky a vytváření nových, revolučních a pokrokových způsobů vyučování, jako jsou například e-learning a distanční formy vzdělávání, jež přináší zcela nový pohled na konzervativní způsoby výuky a zatraktivňuje u potencionálních žáků naši školu již ve chvíli jejich volby dalšího studia.


Školní rok 2020/2021

CZENADIANS

czenadians.pngNaše škola navázala spolupráci s agenturou czenadians, která pomáhá Čechům a Slovákům vycestovat do Kanady za prací, studiem či získáním trvalého pobytu.

Rádi bychom podpořili naše absolventy v jejich další etapě po dokončení střední školy. Jednou z možností je program Work and Study in Canada, který umožní absolventům středních škol vycestovat do anglicky mluvící země. Program je kombinací studia na College nebo Univerzity a práce během celého programu. Student má tak příležitost zlepšit si angličtinu, osamostatnit se, získat mezinárodní vzdělání, nabrat pracovní zkušenosti, procestovat nádhernou zemi a poznat lidi z celého světa.

Studijní programy jsou o délce 6 – 24 měsíců. V Kanadě se navíc dále otevírají další možnosti pracovních víz, pokud by se student rozhodl pro delší pobyt.

Programu tak mohu využít i ti jedinci, kteří chtějí vycestovat do zahraničí na tzv. Gap Year a po návratu začít studium na vysoké škole nebo začít svoji pracovní kariéru.

Více informací je k dispozici na webu https://www.czenadians.cz nebo můžete kontaktovat zástupce czenadians přes email petr@czenadians.cz

Kanada.pngSmysl a cíle projektu

 • Hledání nové inspirace, první kariérní růst po maturitě
 • Záskání nových kontaktů díky programu Work & Study
 • Co na účastníky čeká:

🇨🇦 Zlepšení angličtiny

💪 Osamostatnění se

📝 Nové pracovní zkušenosti

🎓 Získání mezinárodního vzdělání

🏔  Cestování nádhernou zemí

🌎 Noví přátelé z celého světa

🤩 Nezapomenutelné zážitky

🗓  Programy o délce 6 - 24 měsíců

Pracovníci agentury umožňují i pracovní a studijní pobyty se získáním stipendia na školách v USA.

Další informace na https://www.czenadians.cz/work-and-study/https://www.czenadians.cz/usa-stipendium

EVDE OKUL# - #SCHOOL AT HOME#

Školní rok 2020/2021 se nese ve znamení světové epidemie Covid-19. Školy jsou pro žáky uzavřeny, výuka probíhá distančně a nemožnost osobního setkávání se projevila u na možnostech projektů. Naštěstí v době digitalizace existují možnosti národních i mezinárodních projektů realizovaných distančně.

Jednou z platforem je celoevropská platforma pro distanční setkávání a realizaci projektů mezi školami a učiteli e-Twinning. Školní rok 2020/2021 se nese ve znamení světové epidemie Covid-19. Školy jsou pro žáky uzavřeny, výuka probíhá distančně a nemožnost osobního setkávání se projevila ietwinning_logo_656x369.png na možnostech projektů. Naštěstí v době digitalizace existují možnosti národních i mezinárodních projektů realizovaných distančně. V rámci této platformy se naše škola začíná aktivně zapojovat. Jedním z projektů, na kterém participujeme spolu se školami v Turecku, je projekt #EVDE OKUL#, viz. text dále.

Smysl a cíle projektu

logo EVDEOKUL.jpegPandemie zasáhla vzdělávání po celém světě. Školy byly povinně přestěhovány do domovů žáků a studentů. V tomto procesu trávilo mnoho studentů téměř celý den doma a pokoušeli se něco naučit. Zajímalo nás, jaké aktivity doma dělají? Chcete je vidět? Podíváme se očima studentů a zjistíme, jak lze distanční vzdělávání nejlépe splnit?

Partneři projektu

 • Střední škola AGC
 • Antalya Anadolu Lisesi
 • Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi
 • AYŞE GÜLSEVİM-ALİ RÜŞTÜ KAYNAK ANADOLU LİSESİ
 • Alişen İğde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Alanya Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Přínos pro školu

Do projektu se přihlásili studenti ze tříd IT3 a IT4. V rámci projektu bude realizována celá řada dílčích aktivit, z nichž celá řada přímo spadá pod činnosti spojené s projektem. Činnosti se týkají grafických výstupů, komunikace v cizím jazyce (studenti i učitel), zviditelnění naší školy v rámci evropských projektů.

Činnosti školy spojené s projektem

 • Žáci připravili návrhy loga celého projektu – vhodný a praktický doplněk k předmětu Grafické systémy
 • Žáci připravili návrhy propagačního posteru k podpoře projektu – vhodný a praktický doplněk k předmětu Grafické systémy
 • V rámci školy bylo uspořádáno hlasování o nejlepším návrhu loga a posteru – hlasování proběhlo elektronicky pomocí nástrojů Google
 • Zajistit propagaci školy – oficiální propagační video školy bylo zveřejněno na mezinárodní úrovni v prostředí TwinSpace
 • Zajistit propagaci našeho regionu – oficiální propagační video města Teplice zveřejněno v YouTube kanále projektu Evde Okul
 • Připravit videa zachycující domácí výuku – připravili a sestříhali zúčastnění žáci; vhodné doplnění výuky grafických systémů a programového vybavení – zpracování videa. Na zmíněné video se můžete podívat zde.
 • Učitelé z každé školy zrealizují jednu online hodinu ze svého předmětu pro náhodně vybranou skupinu žáků ze zúčastněných škol – za naši školu připravena hodina fyziky
 • Žáci naší školy se online hodiny účastnili – vhodný doplněk k předmětu a k rozvoji jazykových kompetencí
 • Účast na přípravě závěrečné zprávy za projekt

Školní rok 2019/2020

Spolupráce s firmou IBM – laboratoř IoT

Smysl a cíle projektu

V dnešní době je kladen velký důraz na praktické dovednosti absolventů všech typů škol. Toto si uvědomují jak školy, pro které se dobrá umístitelnost absolventů stává prestižní záležitostí, tak i firmy, které se neobejdou bez mladých a teoreticky i prakticky připravených zaměstnanců. Tato skutečnost vytváří ideální prostředí pro spolupráci škol a firem. Díky tomu vzniká celá řada projektů, ve kterých firmy pomáhají svými prostředky a svým know-how školám tohoto cíle dosáhnout.IBM-IOT.jpg

Jedním ze zmíněných projektů je projekt Laboratoře IoT (laboratoř internetu věcí) od jednoho z klíčových světových hráčů na poli IT – společnosti IBM. Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách projektu: https://sites.google.com/site/iotlaborator/home

Přínos pro školu

Pro koho je projekt určen? Z pohledu institucí je vhodná pro školy, které se nevyhýbají technice - od průmyslovek, přes technická lycea, až po gymnázia. 

 • Co získávají vyučující a studenti?  Materiály pro výuku.
 • Hardwarové sady pro studentské projekty.
 • Podporu ve formě workshopů a remote chatu.
 • Znalosti z IoT a dovednosti potřebné pro život.
 • Radost z kreativního myšlení a designu vlastního řešení.
 • Certifikát o úspěšném absolvování.

Činnosti školy spojené s projektem

V měsíci červnu (26.6.2018) se konala v sídle pražské pobočky IBM exkurze žáků IT2 v doprovodu pedagogů Ing. Stanislava Jakoubka a Ing. Konstantina Stanka. Po samotné exkurzi pro žáky proběhlo jednání mezi pedagogy školy a zástupci IBM ohledně setrvání v projektu Laboratoře IoT. Vloni dohodnutý postup se pro pracovní a časové vytížení pedagogů školy nepodařilo naplnit. Dalším důvodem byly personální změny v pedagogickém sboru.

Vloni dohodnutý postup:

 • Pro tento rok bude mít škola v rámci projektu status pozorovatele
 • Pro vlastní experimenty byly poskytnuty dvě testovací sady na bázi procesoru Arduino

V současné době je chyba na straně školy. Je třeba si přiznat, že během školního roku 2018-2019 se v rámci spolupráce s IBM neudálo vůbec nic. Důvodem je opět velká vytíženost pedagogů a jejich intenzivní zapojení v dalších aktivitách školy. Škola si ale uvědomuje, že tento stav není dobrý. Stále máme zapůjčeny dvě sady s procesory Arduino. S přihlédnutím k personálním změnám, ke kterým došlo, je v plánu zapojit do projektu kolegu Lukáše Matouška. Plán do budoucna je zapojit se do projektu jako řádný člen s již vyškolenými vyučujícími, kteří provedou zájemce z řad žáků všemi fázemi vývoje funkčního řešení využívajícího principy IoT. Dále existuje úmysl nahradit praktickou maturitu v oboru IT úspěšnými IoT projekty.

V případě, že firma IBM stále umožňuje exkurze do svých prostor v Praze, po dvou letech opět zařídím exkurzi. Tato bude motivační i pro nově nastupující žáky. Rovněž bude zcela v souladu se Školním akčním plánem v oblasti polytechnického vzdělávání.

Projekt MAJÁK

Smysl a cíle projektu

V roce 2017 se naše škola aktivně zapojila jako partner do projektu Maják – síť kolegiální podpory, jehož nositelem je Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem. Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání ssis_logo.pngdobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Přínos pro školu

Pro naši školu je zejména důležité, že v rámci projektu jsme obdrželi 3 sady senzorů pro fyzikální měření PASCO, sady robotických stavebnic LEGO a sady senzorů a aktorů iTriangle. Na jaře 2018 následovaly 3 tablety, 3Dtiskárna včetně software, 3D skener a dataprojektor. V současné době jsou pomůcky de iure v majetku nositele projektu, po ukončení projektu v prosinci 2019 budou výše uvedené pomůcky bezúplatně převedeny do majetku naší školy. Již od počátku projektu lze konstatovat významné materiální posílení výuky fyziky, automatizace a robotizace. Dále jsou využívány robotické stavebnice pro větší motivaci zájemců o studium na naší škole v rámci dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcích. V neposlední řadě je provozováno jejich využití při dílenském vyučování pořádaném pro žáky 7. a 8. tříd pro žáky ZŠ Krupka.

V září 2019 škola obdržela další sady pro výuku – meteorologickou sondu PASCO a programovatelnou jednotku od firmy BOXED.

Činnosti školy spojené s projektem

 • V rámci trvání projektu se škola zavázala udržovat Centrum kolegiální podpory, pořádat tzv. projektová odpoledne (jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin). Projektových odpolední se účastní učitelé naší i z okolních škol.
 • V rámci projektu je třeba proškolit učitele z minimálně deseti okolních škol. V současné době (říjen 2019) již máme 35 škol, čímž jsme tuto část projektu naplnili více než třistaprocentně.
 • Během projektu došlo ze strany MŠMT ke změně požadavků na vykazování projektových aktivit. Ačkoliv je tato změna v rozporu s původními propozicemi projektu, jako platný člen týmu projektu MAJÁK jsme se těmto změnám aktivně přizpůsobili.
 • Fyzická správa a evidence svěřeného majetku a vybavení
 • Administrace projektových odpolední, získávání kontaktů na učitele z okolních škol, příprava foto a video dokumentace (provádí specialista síťování, Ing. Tomáš Holomek)
 • Příprava a praktická realizace projektových odpolední, účast na webinářích a jejich hodnocení (provádí specialista vzdělávacích aktivit, Ing. Stanislav Jakoubek)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (proběhlo 15. a 16. listopadu 2018 ve Dvoře Králové nad Labem, oba specialisté CKP)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (proběhlo 3. a 4. ledna 2019 v Kolíně, specialista vzdělávacích aktivit)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (proběhlo 3. a 4. října 2019 v Brně, specialista vzdělávacích aktivit)
 • Účast na závěrečné projektové konferenci (proběhlo v lednu 2020 ve Dvoře Králové nad Labem, specialista vzdělávacích aktivit)

Erasmus +

Smysl a cíle projektu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa

Výchozí stav

V minulých letech se žáci naší školy účastnili několika výjezdů do zahraničí, jmenujme například stáž žáků v Portugalsku.

V posledních několika letech se v této aktivitě přestalo dařit. Naše projekty jsou sice dobré a bez problémů postupují, avšak končíme na místech náhradníků. Z místa náhradníka je fakticky nemožné postoupit a vycestovat, protože pokud někdo podporu na mobilitu získá, pravděpodobně se jí nevzdá.

Důvodem je velké množství zájemců o podporu projektu, získat ji je čím dál tím těžší. Rozborem příčin neúspěchů našich projektů lze vystopovat několik základních důvodů:

 • důvod výběru konkrétní partnerské agentury v cílové zemi. Sice uvádíme dobré reference, komunikativnost, rychlé vyřizování našich požadavků atd., nicméně pokud nevycestujeme, nemáme možnost získat jiné, např. osobní zkušenosti. Tento bod připomíná začarovaný kruh
 • důvod, proč jsme si vybrali právě tu konkrétní zemi – tento bod je nám pravidelně vytýkán, ačkoliv zdůvodnění je věnována po předchozích zkušenostech značná pozornost
 • v případě výjezdu žákyň a žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jazyková bariéra mezi potenciálními účastníky a malými dětmi v dané zemi, pokud by se odborná stáž odehrávala v předškolním vzdělávacím zařízení. Nic nepomohlo ani dobrozdání, že se v cílové zemi děti učí angličtinu ve školkách již od pěti let
 • výběr účastníků zahraniční stáže (buď není dostatečně konkrétní nebo je příliš konkrétní a tím pádem je diskriminační)

Činnosti školy spojené s projektem

Ve školním roce 2018-2019 jsme při přípravě projektu aktivně spolupracovali se sdružením ETEN (European Training and Education Network), které se tehdy již devátým rokem zabývalo vysíláním studentů středních škol do reálných firem v zahraničí. Od spolupráce jsme si slibovali profesionální pomoc se zpracováním žádosti o grant, což mělo mít za výsledek vycestování žáků školy do zahraničí. Spolupráce probíhala dobře, komunikativně. Ze strany školy byly předány veškeré požadované informace, ze strany ETEN byla zpracována žádost o grant. Bohužel i tentokrát jsme skončili mezi náhradníky, i když poměrně těsně. Rozhodně výrazně lépe, než když jsme žádost podávali sami (alespoň co se pořadí týká).

Byla to první spolupráce s profesionální agenturou. Jelikož jsme si vyjasnili naše vzájemné požadavky a rovněž výhrady ze strany Domu zahraniční spolupráce, budeme spolupracovat i v letošním školním roce.

Připravíme společně žádost o grant na výjezd cca 15 žáků a žákyň oborů IT a MN do Rakouska. Tato destinace je vybrána z důvodu geografické blízkosti a možnosti relativně levného prostřídání pedagogického dozoru.

Žádost bude podána v lednu či únoru 2020 v závislosti na termínech vyhlášených Domem zahraniční spolupráce. Termín ještě veřejně vyhlášen není, ale vycházíme ze zkušeností z předchozích let.

Přínos pro školu

 • Navýšení prestiže a lukrativnosti školy v regionu, obzvláště ve chvíli rozhodování o pokračování ve studiu.
 • Společný postup v trendu zvyšování konkurenceschopnosti absolventů na úrovni škol gymnazijního typu.
 • Získávání osobních zkušeností z prostředí firem v České republice i v zahraničí.
 • Zvýšení sebevědomí „anglicky mluvících“ žáků.
 • Získání praxe do portfolia v návaznosti na vzdělávací plán školy.
 • Pokračovat v již dobré tradici školy v oblasti „žákovských“ projektů.

Technowizz

Smysl a cíle projektu

Podpořit technicky nadané studenty v Ústeckém kraji chce chudeřická společnost AGC Automotive Czech, největší evropský výrobce automobilových skel. Firma proto pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na strojírenství nebo elektrotechniku vyhlásila soutěž Technowizz. V prvním ročníku soutěže, kterou firma organizuje společně s naší nadací, si studenti a školy mohou rozdělit téměř 200.000,- Kč.

„Jedním z problémů českého průmyslu je nedostatek mladých technicky vzdělaných lidí. Potýkáme se s tím i my. Soutěž Technowizz má za cíl podchytit mezi středoškoláky talentované studenty a motivovat je ke studiu technických oborů,“ vysvětluje smysl soutěže ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Soutěž Technowizz, kterou firma vyhlásila prostřednictvím svého Dárcovského fondu AGC, je určena studentům 2. A 3. Ročníků strojních nebo elektrotechnických oborů středních škol. Na tom, zda jde o školu státní nebo soukromou, nezáleží. Škola musí mít sídlo v některém z okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most Děčín nebo Litoměřice.

„Soutěž spočívá ve zpracování jednoho ze tří tematických úkolů. Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny až 3 studentů. Pro vítěze jsme připravili velmi zajímavé peněžité ceny,“ doplnil Luděk Steklý.

Každý ze studentů, který bude součástí vítězného týmu, v každé ze tří kategorií, si odnese 10.000 korun, jejich škola 30.000 korun a odborný garant vítěze, tedy učitel, 5.000 korun.  Celkem tedy Dárcovský fond AGC rozdělí až 195 000,- Kč.

Přínos pro školu

Účastí v projektu zvyšuje škola svojí prestiž jednak směrem veřejnosti, tak i směrem ke koncernu AGC. Škola účastí v soutěži jasně deklaruje svoji sounáležitost s mateřskou firmou AGC a snahu podílet se na jejích aktivitách.

Podstatný je i přínos pro soutěžící – mají možnost pracovat na reálných projektech a řešit reálné problémy z praxe výrobního podniku.

V případě vítězství je přínos patrný z pasáže „Smysl a cíle projektu“ – 30000,-Kč pro školu na nákup pomůcek a vybavení není zanedbatelná částka.

Činnosti školy spojené s projektem

Škola sestavila pro soutěž jeden dvoučlenný soutěžní tým složený ze žáků druhého ročníku oboru Informační technologie. Zvolené téma zní: „Technický návrh na online informace o naplněnosti střepových kontejnerů a palet na vstupu a výstupu linky“. Odborným garantem je stanoven pan Lukáš Matoušek. Administrativní podporu zajistí Ing. Stanislav Jakoubek. Odborný garant povede tým ke včasnému splnění zadání soutěže a odevzdání vypracovaného projektu.

V případě úspěchu bude spolu s vedením školy rozhodnuto o smysluplném a účelném využití získaných prostředků.

Pospolu

Cílem projektu je propojit teoretickou a praktickou výuku středních škol se zaměstnavateli – s hlavním zaměřením na technické obory. V prvním pololetí roku 2012/2013 byly připraveny dva základní modely spolupráce škol a firem – jeden pro obory vzdělání s výučním listem a druhý pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto do projektu za stávajících podmínek nevstupovat, ale naopak se vydat vlastní cestou spolupráce se společnostmi AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Automotive Czech a.s., Vitrablok s.r.o. a dalšími partnery v regionu Teplic, zvýšit lukrativnost nabízených technických oborů a přilákat kvalitnější žáky. To by mělo postupně zvýšit i úroveň a profesní znalosti žáků, končících studium maturitní zkouškou. Pro tyto žáky budou v kooperujících společnostech vytvářeny pracovní příležitosti. Již nyní je zřejmé, že se nebude jednat o snadný úkol a výsledný efekt se v případě úspěchu dostaví až po několika letech.

V rámci společností, společně s rostoucí ekonomikou, je o kvalifikovanou pracovní sílu stále větší zájem. O tom svědčí i ochota finanční účasti na vzdělávání specializovaných oborů. O podobnou spolupráci současně projevila i další společnost RH-Tech s.r.o. Kromě toho spolupracujeme s katedrou přírodních věd, jako součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a firmou Datacom s.r.o. Poslední jmenovaný partner, jako výrobce robo-mechanických stavebnic a softwaru pro řízení a vyhodnocování automatických systémů v rámci spolupráce poskytl škole software pro výuku programování a robotiky a následně, podle situace i vlastní robotické stavebnice, použitelné pro výuku žáků IT v souladu s novým ŠVP.

V tomto roce se opakovaně zúčastní vybraní žáci oboru Elektrikář odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, mezi které kromě mateřské společnosti patří 3J servis s.r.o., Vitrablok s.r.o. Duchcov, Personna International s.r.o. a další. Poprvé vůbec se odborných stáží zúčastní i žáci oboru IT v návaznosti na rozšíření učiva v oblasti robotiky a automatizace. V rámci programu budou navštěvovat pracoviště AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Processing Teplice a.s., AGC Automotive Czech a.s. a RH-Tech s.r.o.

Plánovaný přínos projektu:

 • Zvýšení lukrativnosti uvedených oborů a přilákání nadanějších žáků ze základních škol.
 • Spoluúčast školy na řešení aktuálního stavu nedostatku odborných pracovníků ve společnosti.
 • Zvýšení prestiže soukromé školy v hledáčku školského odboru v rámci ústeckého regionu.
 • Získání podpory klíčových pracovníků ministerstva školství a odboru školství a vzdělávání v kraji Ústí nad Labem.
 • Spolupráce s firmami v regionu Ústí nad Labem, které využívají automatizovanou techniku ve stávajícím výrobním programu.
 • Vyšší kvalita vystupujících žáků v době rozhodování o další životní kariéře.

Zvýšení konkurenceschopnosti školy na trhu vzdělávání a upevnění jejího místa v systému škol ústeckého kraje.

Mezinárodní multimediální soutěž v rámci sdružení INCO-NET

Smysl a cíle projektu

Smyslem projektu je udržovat a rozšiřovat síť škol v rámci sdružení INCO-NET, které v minulosti významně přispívalo ke vzniku, rozvoj a udržování mezinárodních kontaktů na školy v rámci Evropy. Přestože se v současné době nedostává finančních prostředků na osobní setkáván a setkávání žáků a studentů, s výhodou lze využít vymožeností moderní doby – elektronickou komunikaci. Díky tomu se staré vazby nepřetrhaly a co víc, nové vznikají, například s Gymnáziem Trebišovská v Košicích.

Dalším smyslem je podpora odborných a jazykových kompetencí žáků a podpora hodnocení a sebehodnocení v daném segmentu IT znalostí (tvorba multimédií) ve srovnání s vrstevníky z okolních států.

Přínos pro školu

Pořádání mezinárodní soutěže obecně přispívá k prestiži školy jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Dále účast žáků školy přispěje k rozvoji jejich odborných (zpracování digitální fotografie a videa) kompetencí a jejich jazykových kompetencí, neboť veškerá komunikace a veškeré výstupy probíhají výhradně v angličtině.

Činnosti školy spojené s projektem

 • Příprava vhodných témat pro fotosoutěž a videosoutěž
 • Oslovení zahraničních partnerů – konec října 2019
 • Vyhlášení termínu vlastní soutěže – únor – březen 2020
 • Pokusit se sehnat další partnery – víc partnerů znamená větší prestiž soutěže
 • Sestavení týmů pro soutěž
 • Poskytnutí rozhodčího pro hodnocení prací
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků soutěže
 • Využití soutěže pro propagaci školy

Most informatiky

Současná situace v oblasti demografického vývoje v České republice není příznivá k zajištění dostatečného počtu nových žáků s předpoklady pro studium oboru Informační technologie. To má za následek kvalitativní i kvantitativní pokles absolventů školy v daném oboru. Snížený počet absolventů se odráží i na dalším vzdělávacím institutu, kterým je Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obzvláště pak v oboru Informační technologie. Vzhledem k podobnosti a návaznosti vyučovaných odborných předmětů na obou školách se jedná o společný problém, nad jehož řešením je třeba se spolupodílet a poukázat na aspekty, které by mohly dopad úbytku dětí alespoň částečně zmírnit.

Jednou z možných cest je vyvolání zájmu o studium na dané škole. Toho lze docílit například společnými programy, zaměřenými na žáky školy v oblasti průřezových a odborných předmětů v oboru Informačních technologií. Ve spolupráci s UJEP plánujeme uskutečnit pro žáky oboru Informační technologie motivační a zájmové programy, jejichž cílem bude spontánně vyburcovat povědomí o důležitosti dobré znalosti v předmětech programování a síťových technologií, v současnosti velmi preferovaných a pro naše žáky a studenty zcela klíčových.

Bez dobrých absolventů naší školy nebude tento program pro UJEP nijak přínosný. To je ovšem i otázka náborů do prvního ročníku v naší škole. A to nejen s ohledem na kvantitu, ale především i kvalitu. Podle všech předpokladů se vhodní žáci na druhých stupních základních škol nacházejí. Přesto se na naši školu nedostanou v dostatečném počtu. Východiskem tedy může být rozšíření uvažované spolupráce i na školu základní. V tomto duchu již započaly první kroky, a to v nabídce na dílenské vyučování pro žáky ZŠ Krupka. Tato nabídka byla ze strany uvítána.

V tomto roce pokračuje účast žáků 7. a 8. tříd na dílenské přípravě, s dalším kulturně vzdělávacím programem, jakými jsou exkurze, zajímavé přednášky apod.

Cíle aktivit:

 • Motivace žáků základních škol studovat obor Informační technologie.
 • Spolupracovat s ostatními školami v regionu na společném programu se společným zájmem.
 • Představit naši školu v očích rodičů žáků z devátých tříd, jako perspektivní a kvalitní školu pro pokračování ve studiu s perspektivním výhledem na studium na universitě.
 • Zajistit minimálně jednu třídu oboru Informační technologie na další školní rok.

Podle možností obsadit navíc jednu třídu daného oboru již „znalejšími“ žáky a otevřít tak cestu k vybudování „elitního“ ročníku.

Koncepce ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

 

Přínosy konceptu ECDL:

 • Upevnění nebo i navýšení pozice jako vzdělávací instituce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům mateřské společnosti.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům externích společností v rámci regionu Teplic a Ústí nad Labem.
 • Navýšení zájmu o studium ze strany vystupujících žáků základních škol. Součástí konceptu je plán zavést získání certifikátu ECDL jako povinný prvek pro obory informačních technologií a jako volitelnou alternativu pro zájemce z ostatních studijních oborů, které naše škola nabízí. Obojí za zvýhodněnou cenu.
 • Zvýšení zájmu o nabídku a realizaci školení především z oblasti výpočetní techniky a tím i motivace odborných lektorů, které škola zaměstnává nebo se kterými spolupracuje. Jako podpora pro získání certifikátu ECDL je zamýšlená i nabídka primárního proškolení v dané oblasti.

Cíle projektu:

 • Vytvoření základny pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti lidí ve třech úrovních:
 • V procesu sekundárního a terciárního vzdělávání
 • V pracovně právním vztahu nebo OSVČ
 • V rekvalifikačním procesu v součinnosti s úřadem práce
 • Vybudování testovacího centra pro teplický region.

Spoluúčast na zajišťování konkurenceschopnosti pracovníků ve společnostech.

Aktuální činnosti školy spojené s projektem

 • Propagace ECDL mezi žáky školy a snaha o co největší počet otestovaných
 • Prodloužit akreditaci testovací místnosti na budově C; prodlužovat akreditaci místnosti na budově A se ukázalo jako neúčelné a tedy je v provozu pouze jedna akreditovaná testovací místnost
 • Postupné rozšiřování akreditace střediska o další moduly v závislosti na nabídce samotného ECDL a na časových možnostech testerů

Spolupráce na projektu digitalizace odborného vzdělávání

V Německu je téma digitalizace odborného vzdělávání nosným tématem. Škola v Angermünde, se kterou jsme v minulosti hojně spolupracovali, má na dané téma schválený projekt. Byli jsme jimi osloveni ohledně návštěvy zástupců školy z Angermünde v Teplicích ve dnech 8. - 9.11.2018, kde nám vysvětlili jejich projekt. Setkání proběhlo k oboustranné spokojenosti. Zapojení SŠ AGC a konkrétní úkoly z toho plynoucí byly stanoveny.

Bohužel z projektu nakonec sešlo – i v Německu se potýkají se stejnými problémy, jako u nás. Řeč je o penězích. Ačkoliv byl projekt kvalitně připraven a naše škola již v rámci něho vykonala nějaké požadované činnosti, nakonec byl projekt zastaven z finančních důvodů.

Závěr

Spolupráce škol na úrovni národní i nadnárodní přispívá k navyšování odborných i kulturních vědomostí, posilování sebevědomí žáků i učitelů, zvyšování kvalifikace ve vzdělávacím procesu, zlepšování jazykových dovedností, vytváření nových kontaktů nebo k upevňování pozice v soukromém sektoru vzdělávání. Proto by tato činnost měla být vždy umisťována na přední místo v oblasti aktivit, směřujících k těmto cílům. Naší škole se zatím dařilo v této oblasti úspěšně obhajovat jak pozici kvalitní úrovně žáků, tak i připravenost a erudovanost pedagogů, zapojených do dílčích projektů. To nám všem jednoznačně předkládá velmi důležitý, ale také nelehký úkol. Nespokojit se s dosavadním stavem znalostí a zkušeností, ale pokračovat v rozvoji podobných aktivit, zapojovat stále větší množství pedagogických pracovníků do připravovaných projektů a motivovat žáky k účasti a aktivním zapojení v národních i mezinárodních akcích pořádaných školou. S ohledem na neutěšený stav demografického vývoje společnosti v České republice (a bohužel i v celé Evropě) je to jeden z mála způsobů, jak se ubránit stále rostoucí konkurenci na trhu vzdělávání a obstát tak, navzdory kritickým hodnocením a pohledům na soukromé školské ústavy některých vládních institucí nebo veřejnosti, v nelehkém postavení, v jakém se české školství nachází.


Školní rok 2018/2019

Spolupráce s firmou IBM – laboratoř IoT

Smysl a cíle projektu

V dnešní době je kladen velký důraz na praktické dovednosti absolventů všech typů škol. Toto si uvědomují jak školy, pro které se dobrá umístitelnost absolventů stává prestižní záležitostí, tak i firmy, které se neobejdou bez mladých a teoreticky i prakticky připravených zaměstnanců. Tato skutečnost vytváří ideální prostředí pro spolupráci škol a firem. Díky tomu vzniká celá řada projektů, ve kterých firmy pomáhají svými prostředky a svým know-how školám tohoto cíle dosáhnout.

Jedním ze zmíněných projektů je projekt Laboratoře IoT (laboratoř internetu věcí) od jednoho z klíčových světových hráčů na poli IT – společnosti IBM. Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách projektu: https://sites.google.com/site/iotlaborator/home

Přínos pro školu

Pro koho je projekt určen? Z pohledu institucí je vhodná pro školy, které se nevyhýbají technice - od průmyslovek, přes technická lycea, až po gymnázia. 

 • Co získávají vyučující a studenti?  Materiály pro výuku.
 • Hardwarové sady pro studentské projekty.
 • Podporu ve formě workshopů a remote chatu.
 • Znalosti z IoT a dovednosti potřebné pro život.
 • Radost z kreativního myšlení a designu vlastního řešení.
 • Certifikát o úspěšném absolvování.

Činnosti školy spojené s projektem

V měsíci červnu (26.6.2018) se konala v sídle pražské pobočky IBM exkurze žáků IT2 v doprovodu pedagogů Ing. Stanislava Jakoubka a Ing. Konstantina Stanka. Po samotné exkurzi pro žáky proběhlo jednání mezi pedagogy školy a zástupci IBM ohledně setrvání v projektu Laboratoře IoT. Vloni dohodnutý postup se pro pracovní a časové vytížení pedagogů školy nepodařilo naplnit. Dalším důvodem byly personální změny v pedagogickém sboru.

Vloni dohodnutý postup:

 • Pro tento rok bude mít škola v rámci projektu status pozorovatele
 • Pro vlastní experimenty byly poskytnuty dvě testovací sady na bázi procesoru Arduino

V současné době má plán ze strany školy opět skluz a opět z důvodu vytíženosti pedagogů. S přihlédnutím k personálním změnám, ke kterým došlo, je v plánu zapojit do projektu nově nastupujícího kolegu Lukáše Matouška. Plán do budoucna je zapojit se do projektu jako řádný člen s již vyškolenými vyučujícími, kteří provedou zájemce z řad žáků všemi fázemi vývoje funkčního řešení využívajícího principy IoT. Dále existuje úmysl nahradit praktickou maturitu v oboru IT úspěšnými IoT projekty.

Projekt MAJÁK

Smysl a cíle projektu

V roce 2017 se naše škola aktivně zapojila jako partner do projektu Maják – síť kolegiální podpory, jehož nositelem je Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem. Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Přínos pro školu

Pro naši školu je zejména důležité, že v rámci projektu jsme obdrželi 3 sady senzorů pro fyzikální měření PASCO, sady robotických stavebnic LEGO a sady senzorů a aktorů iTriangle. Na jaře 2018 následovaly 3 tablety, 3Dtiskárna včetně software a dataprojektor. V současné době jsou pomůcky de iure v majetku nositele projektu, po ukončení projektu v roce 2019 budou výše uvedené pomůcky bezúplatně převedeny do majetku naší školy, čímž bude posílena výuka fyziky, automatizace a robotizace. Dále jsou využívány robotické stavebnice pro větší motivaci zájemců o studium na naší škole v rámci dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcích. V neposlední řadě je provozováno jejich využití při dílenském vyučování pořádaném pro žáky 7. a 8. tříd pro žáky ZŠ Krupka.

Činnosti školy spojené s projektem

 • V rámci trvání projektu se škola zavázala udržovat Centrum kolegiální podpory, pořádat tzv. projektová odpoledne (jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin). Projektových odpolední se účastní učitelé naší i z okolních škol.
 • V rámci projektu je třeba proškolit učitele z minimálně deseti okolních škol. V současné době (říjen 2018) již máme přes 20 škol, čímž jsme tuto část projektu naplnili více než dvěsteprocentně.
 • Fyzická správa a evidence svěřeného majetku a vybavení
 • Administrace projektových odpolední, získávání kontaktů na učitele z okolních škol, příprava foto a video dokumentace (provádí specialista síťování, Ing. Tomáš Holomek)
 • Příprava a praktická realizace projektových odpolední, účast na webinářích a jejich hodnocení (provádí specialista vzdělávacích aktivit, Ing. Stanislav Jakoubek)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (23. a 24. 10. 2017, oba specialisté CKP)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (4. a 5. ledna 2018, oba specialisté CKP)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (proběhne 15. a 16. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem, oba specialisté CKP)

Erasmus +

Smysl a cíle projektu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit následující země

Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

Partnerské země sousedící s EU

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Další partnerské země

 • některé Klíčové akce programu Erasmus+ jsou otevřeny jakékoliv partnerské zemi z celého světa

Výchozí stav

V minulých letech se žáci naší školy účastnili několika výjezdů do zahraničí, jmenujme například stáž žáků v Portugalsku.

V posledních několika letech se v této aktivitě přestalo dařit. Naše projekty jsou sice dobré a bez problémů postupují, avšak končíme na místech náhradníků. Z místa náhradníka je fakticky nemožné postoupit a vycestovat, protože pokud někdo podporu na mobilitu získá, pravděpodobně se jí nevzdá.

Důvodem je velké množství zájemců o podporu projektu, získat ji je čím dál tím těžší. Rozborem příčin neúspěchů našich projektů lze vystopovat několik základních důvodů:

 • důvod výběru konkrétní partnerské agentury v cílové zemi. Sice uvádíme dobré reference, komunikativnost, rychlé vyřizování našich požadavků atd., nicméně pokud nevycestujeme, nemáme možnost získat jiné, např. osobní zkušenosti. Tento bod připomíná začarovaný kruh
 • důvod, proč jsme si vybrali právě tu konkrétní zemi – tento bod je nám pravidelně vytýkán, ačkoliv zdůvodnění je věnována po předchozích zkušenostech značná pozornost
 • v případě výjezdu žákyň a žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jazyková bariéra mezi potenciálními účastníky a malými dětmi v dané zemi, pokud by se odborná stáž odehrávala v předškolním vzdělávacím zařízení. Nic nepomohlo ani dobrozdání, že se v cílové zemi děti učí angličtinu ve školkách již od pěti let
 • výběr účastníků zahraniční stáže (buď není dostatečně konkrétní nebo je příliš konkrétní a tím pádem je diskriminační)

Činnosti školy spojené s projektem

S přihlédnutím k výše uvedenému je v současné době koordinátorem mezinárodních vztahů rozpracováváno několik variant:

 • Opět zkusit odbornou stáž žáků oborů IT a MN do Španělska. Pro tuto možnost hovoří výborná spolupráce s místní agenturou, předjednané firmy, ve kterých by žáci vykonávali odbornou praxi, znalost konkrétních připomínek a nedostatků, díky kterým skončil náš projekt v „náhradnících“; agentura ze Španělska nás již sama kontaktuje a nabízí po dvou neúspěšných žádostech nadstandardně intenzivní pomoc se zpracováním žádosti
 • Odborná stáž pro žákyně a žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Slovensku. Pro tuto variantu hovoří, že odpadá problém s jazykovou bariérou, která v podstatě znemožňuje zahraniční stáže žákyň a žáků oboru PP. Toto je jasná odpověď na důvod výběru cílové destinace
 • Na středu 24.10.2018 je naplánováno jednání s Ing. Patočkovou ze sdružení ETEN (European Training and Education Network), které se již devátým rokem zabývá vysíláním studentů středních škol do reálných firem v zahraničí. Od setkání si slibujeme profesionální pomoc se zpracováním žádosti o grant, což by mělo mít za výsledek vycestování žáků školy do zahraničí
 • Zvažujeme účast na semináři pořádaným Domem zahraniční spolupráce, neboť pro zvýšení šance na úspěch je třeba znát veškeré novinky pro stávající běh podávání přihlášek. Termín bude vybrán v závislosti na nabídce. K tomu je ale třeba dodat, že na loňském semináři v prosinci účastníkům v podstatě řekli, že nám stejně nic neřeknou, protože pak by všichni měli žádosti dobře a co oni pak s námi. Tomu lze věcně rozumět, ale není jasné, proč tedy pořádají nějaké semináře.

Další činnosti se budou bezprostředně odvíjet od výsledků jednání se zástupkyní sdružení ETEN.

Přínos pro školu

 • Navýšení prestiže a lukrativnosti školy v regionu, obzvláště ve chvíli rozhodování o pokračování ve studiu.
 • Společný postup v trendu zvyšování konkurenceschopnosti absolventů na úrovni škol gymnazijního typu.
 • Získávání osobních zkušeností z prostředí firem v České republice i v zahraničí.
 • Zvýšení sebevědomí „anglicky mluvících“ žáků.
 • Získání praxe do portfolia v návaznosti na vzdělávací plán školy.
 • Pokračovat v již dobré tradici školy v oblasti „žákovských“ projektů.

Termín pro předkládání žádostí není dosud pevně stanoven, ale předpokládáme přelom ledna a února 2019, jako v předchozích letech.

Technowizz

Smysl a cíle projektu

Podpořit technicky nadané studenty v Ústeckém kraji chce chudeřická společnost AGC Automotive Czech, největší evropský výrobce automobilových skel. Firma proto pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na strojírenství nebo elektrotechniku vyhlásila soutěž Technowizz. V prvním ročníku soutěže, kterou firma organizuje společně s naší nadací, si studenti a školy mohou rozdělit téměř 200.000,- Kč.

„Jedním z problémů českého průmyslu je nedostatek mladých technicky vzdělaných lidí. Potýkáme se s tím i my. Soutěž Technowizz má za cíl podchytit mezi středoškoláky talentované studenty a motivovat je ke studiu technických oborů,“ vysvětluje smysl soutěže ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Soutěž Technowizz, kterou firma vyhlásila prostřednictvím svého Dárcovského fondu AGC, je určena studentům 2. A 3. Ročníků strojních nebo elektrotechnických oborů středních škol. Na tom, zda jde o školu státní nebo soukromou, nezáleží. Škola musí mít sídlo v některém z okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most Děčín nebo Litoměřice.

„Soutěž spočívá ve zpracování jednoho ze tří tematických úkolů. Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny až 3 studentů. Pro vítěze jsme připravili velmi zajímavé peněžité ceny,“ doplnil Luděk Steklý.

Každý ze studentů, který bude součástí vítězného týmu, v každé ze tří kategorií, si odnese 10.000 korun, jejich škola 30.000 korun a odborný garant vítěze, tedy učitel, 5.000 korun.  Celkem tedy Dárcovský fond AGC rozdělí až 195 000,- Kč.

Přínos pro školu

Účastí v projektu zvyšuje škola svojí prestiž jednak směrem veřejnosti, tak i směrem ke koncernu AGC. Škola účastí v soutěži jasně deklaruje svoji sounáležitost s mateřskou firmou AGC a snahu podílet se na jejích aktivitách.

Podstatný je i přínos pro soutěžící – mají možnost pracovat na reálných projektech a řešit reálné problémy z praxe výrobního podniku.

V případě vítězství je přínos patrný z pasáže „Smysl a cíle projektu“ – 30000,-Kč pro školu na nákup pomůcek a vybavení není zanedbatelná částka.

Činnosti školy spojené s projektem

Škola sestavila pro soutěž jeden tříčlenný soutěžní tým složený ze žáků třetího ročníku oboru Informační technologie. Zvolené téma zní: „Online informace o naplněnosti střepových kontejnerů a palet na vstupu a výstupu linky.“ Odbornými garanty budou Ing. Stanislav Jakoubek a Ing. Konstantin Stanko. Odborní garanti povedou tým ke včasnému splnění zadání soutěže a odevzdání vypracovaného projektu.

V případě úspěchu bude spolu s vedením školy rozhodnuto o smysluplném a účelném využití získaných prostředků.

Pospolu

Cílem projektu je propojit teoretickou a praktickou výuku středních škol se zaměstnavateli – s hlavním zaměřením na technické obory. V prvním pololetí roku 2012/2013 byly připraveny dva základní modely spolupráce škol a firem – jeden pro obory vzdělání s výučním listem a druhý pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto do projektu za stávajících podmínek nevstupovat, ale naopak se vydat vlastní cestou spolupráce se společnostmi AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Automotive Czech a.s., Vitrablok s.r.o. a dalšími partnery v regionu Teplic, zvýšit lukrativnost nabízených technických oborů a přilákat kvalitnější žáky. To by mělo postupně zvýšit i úroveň a profesní znalosti žáků, končících studium maturitní zkouškou. Pro tyto žáky budou v kooperujících společnostech vytvářeny pracovní příležitosti. Již nyní je zřejmé, že se nebude jednat o snadný úkol a výsledný efekt se v případě úspěchu dostaví až po několika letech.

V rámci společností, společně s rostoucí ekonomikou, je o kvalifikovanou pracovní sílu stále větší zájem. O tom svědčí i ochota finanční účasti na vzdělávání specializovaných oborů. O podobnou spolupráci současně projevila i další společnost RH-Tech s.r.o. Kromě toho spolupracujeme s katedrou přírodních věd, jako součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a firmou Datacom s.r.o. Poslední jmenovaný partner, jako výrobce robo-mechanických stavebnic a softwaru pro řízení a vyhodnocování automatických systémů v rámci spolupráce poskytl škole software pro výuku programování a robotiky a následně, podle situace i vlastní robotické stavebnice, použitelné pro výuku žáků IT v souladu s novým ŠVP.

V tomto roce se opakovaně zúčastní vybraní žáci oboru Elektrikář odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, mezi které kromě mateřské společnosti patří 3J servis s.r.o., Vitrablok s.r.o. Duchcov, Personna International s.r.o. a další. Poprvé vůbec se odborných stáží zúčastní i žáci oboru IT v návaznosti na rozšíření učiva v oblasti robotiky a automatizace. V rámci programu budou navštěvovat pracoviště AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Processing Teplice a.s., AGC Automotive Czech a.s. a RH-Tech s.r.o.

Plánovaný přínos projektu:

 • Zvýšení lukrativnosti uvedených oborů a přilákání nadanějších žáků ze základních škol.
 • Spoluúčast školy na řešení aktuálního stavu nedostatku odborných pracovníků ve společnosti.
 • Zvýšení prestiže soukromé školy v hledáčku školského odboru v rámci ústeckého regionu.
 • Získání podpory klíčových pracovníků ministerstva školství a odboru školství a vzdělávání v kraji Ústí nad Labem.
 • Spolupráce s firmami v regionu Ústí nad Labem, které využívají automatizovanou techniku ve stávajícím výrobním programu.
 • Vyšší kvalita vystupujících žáků v době rozhodování o další životní kariéře.

Zvýšení konkurenceschopnosti školy na trhu vzdělávání a upevnění jejího místa v systému škol ústeckého kraje.

Mezinárodní multimediální soutěž v rámci sdružení INCO-NET

Smysl a cíle projektu

Smyslem projektu je udržovat a rozšiřovat síť škol v rámci sdružení INCO-NET, které v minulosti významně přispívalo ke vzniku, rozvoj a udržování mezinárodních kontaktů na školy v rámci Evropy. Přestože se v současné době nedostává finančních prostředků na osobní setkáván a setkávání žáků a studentů, s výhodou lze využít vymožeností moderní doby – elektronickou komunikaci. Díky tomu se staré vazby nepřetrhaly a co víc, nové vznikají, například s Gymnáziem Trebišovská v Košicích.

Dalším smyslem je podpora odborných a jazykových kompetencí žáků a podpora hodnocení a sebehodnocení v daném segmentu IT znalostí (tvorba multimédií) ve srovnání s vrstevníky z okolních států.

Přínos pro školu

Pořádání mezinárodní soutěže obecně přispívá k prestiži školy jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Dále účast žáků školy přispěje k rozvoji jejich odborných (zpracování digitální fotografie a videa) kompetencí a jejich jazykových kompetencí, neboť veškerá komunikace a veškeré výstupy probíhají výhradně v angličtině.

Činnosti školy spojené s projektem

 • Příprava vhodných témat pro fotosoutěž a videosoutěž
 • Oslovení zahraničních partnerů
 • Pokusit se sehnat další partnery – víc partnerů znamená větší prestiž soutěže
 • Sestavení týmů pro soutěž
 • Poskytnutí rozhodčího pro hodnocení prací (přislíbila Mgr. Martina Pischelová)
 • Zpracování a vyhodnocení výsledků soutěže
 • Využití soutěže pro propagaci školy

Most informatiky

Současná situace v oblasti demografického vývoje v České republice není příznivá k zajištění dostatečného počtu nových žáků s předpoklady pro studium oboru Informační technologie. To má za následek kvalitativní i kvantitativní pokles absolventů školy v daném oboru. Snížený počet absolventů se odráží i na dalším vzdělávacím institutu, kterým je Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obzvláště pak v oboru Informační technologie. Vzhledem k podobnosti a návaznosti vyučovaných odborných předmětů na obou školách se jedná o společný problém, nad jehož řešením je třeba se spolupodílet a poukázat na aspekty, které by mohly dopad úbytku dětí alespoň částečně zmírnit.

Jednou z možných cest je vyvolání zájmu o studium na dané škole. Toho lze docílit například společnými programy, zaměřenými na žáky školy v oblasti průřezových a odborných předmětů v oboru Informačních technologií. Ve spolupráci s UJEP plánujeme uskutečnit pro žáky oboru Informační technologie motivační a zájmové programy, jejichž cílem bude spontánně vyburcovat povědomí o důležitosti dobré znalosti v předmětech programování a síťových technologií, v současnosti velmi preferovaných a pro naše žáky a studenty zcela klíčových.

Bez dobrých absolventů naší školy nebude tento program pro UJEP nijak přínosný. To je ovšem i otázka náborů do prvního ročníku v naší škole. A to nejen s ohledem na kvantitu, ale především i kvalitu. Podle všech předpokladů se vhodní žáci na druhých stupních základních škol nacházejí. Přesto se na naši školu nedostanou v dostatečném počtu. Východiskem tedy může být rozšíření uvažované spolupráce i na školu základní. V tomto duchu již započaly první kroky, a to v nabídce na dílenské vyučování pro žáky ZŠ Krupka. Tato nabídka byla ze strany uvítána.

V tomto roce pokračuje účast žáků 7. a 8. tříd na dílenské přípravě, s dalším kulturně vzdělávacím programem, jakými jsou exkurze, zajímavé přednášky apod.

Cíle aktivit:

 • Motivace žáků základních škol studovat obor Informační technologie.
 • Spolupracovat s ostatními školami v regionu na společném programu se společným zájmem.
 • Představit naši školu v očích rodičů žáků z devátých tříd, jako perspektivní a kvalitní školu pro pokračování ve studiu s perspektivním výhledem na studium na universitě.
 • Zajistit minimálně jednu třídu oboru Informační technologie na další školní rok.

Podle možností obsadit navíc jednu třídu daného oboru již „znalejšími“ žáky a otevřít tak cestu k vybudování „elitního“ ročníku.

Koncepce ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

ECDL Core

Metoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

ECDL Advanced

Program ECDL Advanced ověřuje pomocí stejné metody jako program ECDL Core profesionální znalosti a dovednosti uživatelů běžných kancelářských aplikací určených pro práci s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi.

Naše škola v současné době zažádala držitele sublicence konceptu ECDL pro Českou republiku, akciovou společnost CertiCon a.s., (subjekt oprávněný akreditovat testovací střediska a testery pro ECDL testování pro území České republiky) o udělení akreditace na provozování testovacího střediska ECDL v souladu s testováním ECDL Core. Souběžně s tím probíhá i akreditace školících místností, ve kterých bude následně probíhat vlastní testování. Ze školy byli vybráni dva pedagogičtí pracovníci, kteří byli proškoleni za účelem získání licence testerů, a budou zajišťovat vlastní proces testování a udělování certifikátů jednotlivým zájemcům. (Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je neziskové občanské sdružení - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je oprávněna vydávat úspěšným absolventům testů ECDL certifikáty.) V případě udělení akreditace certifikovaného testovacího střediska ECDL, bude naše škola ve spolupráci s úsekem celoživotního vzdělávání provádět školení a testování pro získání certifikátu ECDL v rámci regionu. Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL, vydávaném a chráněném výhradním vlastníkem konceptu ECDL a metodiky testování - ECDL Foundation (neziskovou organizací založenou v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS), za podpory Evropské komise). Tato organizace poskytuje licenci k provozování ECDL testování národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí.

Přínosy konceptu ECDL:

 • Upevnění nebo i navýšení pozice jako vzdělávací instituce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům mateřské společnosti.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům externích společností v rámci regionu Teplic a Ústí nad Labem.
 • Navýšení zájmu o studium ze strany vystupujících žáků základních škol. Součástí konceptu je plán zavést získání certifikátu ECDL jako povinný prvek pro obory informačních technologií a jako volitelnou alternativu pro zájemce z ostatních studijních oborů, které naše škola nabízí. Obojí za zvýhodněnou cenu.
 • Zvýšení zájmu o nabídku a realizaci školení především z oblasti výpočetní techniky a tím i motivace odborných lektorů, které škola zaměstnává nebo se kterými spolupracuje. Jako podpora pro získání certifikátu ECDL je zamýšlená i nabídka primárního proškolení v dané oblasti.

Cíle projektu:

 • Vytvoření základny pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti lidí ve třech úrovních:
 • V procesu sekundárního a terciárního vzdělávání
 • V pracovně právním vztahu nebo OSVČ
 • V rekvalifikačním procesu v součinnosti s úřadem práce
 • Vybudování testovacího centra pro teplický region.

Spoluúčast na zajišťování konkurenceschopnosti pracovníků ve společnostech.

Aktuální činnosti školy spojené s projektem

 • Propagace ECDL mezi žáky školy a snaha o co největší počet otestovaných
 • Z důvodu odchodu testera Ing. Horáka do jiné firmy se na post manažera střediska vrátil Ing. Tomáš Holomek
 • Prodloužit akreditaci testovací místnosti na budově C; prodlužovat akreditaci místnosti na budově A se ukázalo jako neúčelné a tedy je v provozu pouze jedna akreditovaná testovací místnost
 • Uvažovat o rozšíření akreditace střediska o další moduly v závislosti na nabídce samotného ECDL a na časových možnostech testerů

Vytváření partnerství mezi SŠ AGC a.s. a školami v Německu

Od pátku 5. 10. do neděle 7. 10. 2018, se pod záštitou organizace Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže konal v bavorském městě Cham kontaktní a plánovací seminář v oblasti odborného vzdělávání.

Ze čtyř oborů vyučovaných na naší škole se na dvou z nich vyučuje jako cizí jazyk němčina. Proto nalezení partnerské vzdělávací organizace v Německu patří mezi jednu z klíčových priorit naší školy na poli mezinárodních vztahů. O účast na kontaktním semináři byl letos ze strany škol enormní zájem, proto bylo potřeba organizátorům dobře zdůvodnit, proč mezi 14 vybranými školami z celé České republiky má být právě naše škola. Protože my víme, co a proč děláme, naše argumenty byly přesvědčivé a tak mohl zástupce naší školy, Ing. Jakoubek, na seminář vycestovat.

Program semináře byl opravdu nabitý – představení činnosti Tandemu, vzájemné představení přítomných škol a organizací z Česka a z Německa, navazování kontaktů pro další spolupráci, práce s kontaktní databází vzdělávacích subjektů, příklady dobré praxe česko-německé spolupráce, workshop projektového plánování vlastních zahraničních praxí, prezentace výsledků workshopu, financování odborných praxí v sousední zemi, evaluace semináře. Mezi jednotlivé aktivity byly vhodně zařazeny bloky jazykových animací, které sloužily k lepšímu poznání účastníků navzájem, k získání slovní zásoby a v neposlední řadě jako ukázky aktivit, které budou pod vedením jazykového animátora či animátorky provádět žáci školy v rámci povinných přípravných dnů, pokud se nějakou stáž podaří realizovat.

Jaké jsou přínosy z akce pro naši školu?

 • Navázání přátelských vztahů se vzdělávacími organizacemi v Německu – je zkrátka dobré a nutné o sobě vědět
 • Zařazení naší školy do kontaktní databáze (http://tandem-org.eu/partner/)
 • Příslib pomoci ze strany Tandemu s vyhledáváním partnerských škol a dalších institucí – a to i mateřských školek v Německu v příhraničí. V současné době jsme již obdrželi seznam kontaktů na školy a předškolní zařízení. Probíhá výběr vhodných potenciálních partnerů, kteří budou osloveni.
 • Předběžná dohoda o stáži našich žáků z oboru IT v Německu ve školním roce 2019/2020

Co říci závěrem? S navázanými kontakty a s databází hodláme nadále intenzivně pracovat, protože cíl je jasný: umožnit našim žákům zahraniční stáž, která výrazně posílí jejich jazykové dovednosti, díky pobytu v zahraničí zvýší jejich zdravé sebevědomí a v neposlední řadě přispěje k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

Spolupráce na projektu digitalizace odborného vzdělávání

V Německu je téma digitalizace odborného vzdělávání nosným tématem. Škola v Angermünde, se kterou jsme v minulosti hojně spolupracovali, má na dané téma schválený projekt. Byli jsme jimi osloveni ohledně návštěvy zástupců školy z Angermünde v Teplicích ve dnech 8. - 9.11.2018, kde nám vysvětlí jejich projekt a budou dohodnuty podmínky naší účasti ve zmíněném projektu. Zapojení SŠ AGC a konkrétní úkoly z toho plynoucí budou známy až po zmíněné návštěvě. Na „jednací stůl“ můžeme položit naše dlouholeté zkušenosti s e-learningovou formou výuky, se zpracováním stovek digitálních učebních materiálů (DUMů), dále se zaváděním digitálně snímaných experimentů do fyziky a technických oborů (v návaznosti na projekt MAJÁK).

Závěr

Spolupráce škol na úrovni národní i nadnárodní přispívá k navyšování odborných i kulturních vědomostí, posilování sebevědomí žáků i učitelů, zvyšování kvalifikace ve vzdělávacím procesu, zlepšování jazykových dovedností, vytváření nových kontaktů nebo k upevňování pozice v soukromém sektoru vzdělávání. Proto by tato činnost měla být vždy umisťována na přední místo v oblasti aktivit, směřujících k těmto cílům. Naší škole se zatím dařilo v této oblasti úspěšně obhajovat jak pozici kvalitní úrovně žáků, tak i připravenost a erudovanost pedagogů, zapojených do dílčích projektů. To nám všem jednoznačně předkládá velmi důležitý, ale také nelehký úkol. Nespokojit se s dosavadním stavem znalostí a zkušeností, ale pokračovat v rozvoji podobných aktivit, zapojovat stále větší množství pedagogických pracovníků do připravovaných projektů a motivovat žáky k účasti a aktivním zapojení v národních i mezinárodních akcích pořádaných školou. S ohledem na neutěšený stav demografického vývoje společnosti v České republice (a bohužel i v celé Evropě) je to jeden z mála způsobů, jak se ubránit stále rostoucí konkurenci na trhu vzdělávání a obstát tak, navzdory kritickým hodnocením a pohledům na soukromé školské ústavy některých vládních institucí nebo veřejnosti, v nelehkém postavení, v jakém se české školství nachází.


Školní rok 2017/2018

Spolupráce s firmou IBM – laboratoř IoT

Smysl a cíle projektu

V dnešní době je kladen velký důraz na praktické dovednosti absolventů všech typů škol. Toto si uvědomují jak školy, pro které se dobrá umístitelnost absolventů stává prestižní záležitostí, tak i firmy, které se neobejdou bez mladých a teoreticky i prakticky připravených zaměstnanců. Tato skutečnost vytváří ideální prostředí pro spolupráci škol a firem. Díky tomu vzniká celá řada projektů, ve kterých firmy pomáhají svými prostředky a svým know-how školám tohoto cíle dosáhnout.

Jedním ze zmíněných projektů je projekt Laboratoře IoT (laboratoř internetu věcí) od jednoho z klíčových světových hráčů na poli IT – společnosti IBM. Další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách projektu: https://sites.google.com/site/iotlaborator/home

Přínos pro školu

Pro koho je projekt určen? Z pohledu institucí je vhodná pro školy, které se nevyhýbají technice - od průmyslovek, přes technická lycea, až po gymnázia.

 • Co získávají vyučující a studenti? Materiály pro výuku.
 • Hardwarové sady pro studentské projekty.
 • Podporu ve formě workshopů a remote chatu.
 • Znalosti z IoT a dovednosti potřebné pro život.
 • Radost z kreativního myšlení a designu vlastního řešení.
 • Certifikát o úspěšném absolvování.

Činnosti školy spojené s projektem

V červnu 2018 se konalo v sídle pražské pobočky IBM již druhé seznamovací školení s laboratoří IoT. Za SŠ AGC se zúčastnili Ing. Stanislav Jakoubek a Ing. Konstantin Stanko.

Dohodnutý postup:

 • V počáteční fázi projektu bude mít škola v rámci projektu status pozorovatele.

 • Pro vlastní experimenty byly poskytnuty dvě testovací sady na bázi procesoru Arduino.

Plán do budoucna je zapojit se do projektu jako řádný člen s již vyškolenými vyučujícími, kteří provedou zájemce z řad žáků všemi fázemi vývoje funkčního řešení využívajícího principy IoT.

Projekt MAJÁK

Smysl a cíle projektu

ssis_logo.pngJiž v roce 2017 se naše škola aktivně zapojila jako partner do projektu Maják – síť kolegiální podpory, jehož nositelem je Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem. Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyziky a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a účastnit se jednotlivých aktivit CKP pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium především předmětů fyzika a chemie. Ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Přínos pro školu

Pro naši školu je zejména důležité, že v rámci projektu jsme obdrželi v roce 2017 tři sady senzorů pro fyzikální měření PASCO, sady robotických stavebnic LEGO a sady senzorů a aktorů iTriangle. Z kraje roku 2018 následovaly 3 tablety a 3D tiskárna a dataprojektor. V současné době jsou pomůcky de iure v majetku nositele projektu, po ukončení projektu v roce 2019 budou výše uvedené pomůcky bezúplatně převedeny do majetku naší školy, čímž bude posílena výuka fyziky, automatizace a robotizace. Dále lze využít robotické stavebnice pro větší motivaci zájemců o studium na naší škole v rámci dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcích. V neposlední řadě je realizováno jejich využití při dílenském vyučování pořádaném pro žáky 7. a 8. tříd pro žáky ZŠ Krupka.

Činnosti školy spojené s projektem

 • V rámci trvání projektu se škola zavázala udržovat Centrum kolegiální podpory, pořádat tzv. projektová odpoledne (jednou měsíčně, s výjimkou hlavních prázdnin). Projektových odpolední se účastní učitelé naší i z okolních škol.
 • V rámci projektu je třeba proškolit učitele z minimálně deseti okolních škol. V průběhu roku 2018 byla proškolena řada učitelů z různých škol a v současné době činí počet námi proškolených škol přes 20 (požadovaných je 10), čímž se SŠ AGC bezpochyby řadí k nejaktivnějším CKP v celorepublikovém měřítku.
 • Fyzická správa a evidence svěřeného majetku a vybavení
 • Administrace projektových odpolední, získávání kontaktů na učitele z okolních škol, příprava foto a video dokumentace (provádí specialista síťování, Ing. Tomáš Holomek)
 • Příprava a praktická realizace projektových odpolední, účast na webinářích a jejich hodnocení (provádí specialista vzdělávacích aktivit, Ing. Stanislav Jakoubek)
 • Účast na výjezdním setkání účastníků projektu (4. a 5. ledna 2018, oba specialisté CKP)

Technowizz

Smysl a cíle projektu

Podpořit technicky nadané studenty v Ústeckém kraji chce chudeřická společnost AGC Automotive Czech, největší evropský výrobce automobilových skel. Firma proto pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na strojírenství nebo elektrotechniku vyhlásila soutěž Technowizz. V prvním ročníku soutěže, kterou firma organizuje společně s naší nadací, si studenti a školy mohou rozdělit téměř 200.000,- Kč.

"Jedním z problémů českého průmyslu je nedostatek mladých technicky vzdělaných lidí. Potýkáme se s tím i my. Soutěž Technowizz má za cíl podchytit mezi středoškoláky talentované studenty a motivovat je ke studiu technických oborů," vysvětluje smysl soutěže ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý.

Soutěž Technowizz firma vyhlásila prostřednictvím svého Dárcovského fondu AGC, a na tom, zda jde o školu státní nebo nestátní, nezáleží.

"Soutěž spočívá ve zpracování jednoho ze tří tematických úkolů. Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny až 3 studentů. Pro vítěze jsme připravili velmi zajímavé peněžité ceny," doplnil Luděk Steklý.

Každý ze studentů, který bude součástí vítězného týmu, v každé ze tří kategorií, si odnese 10 000 korun, jejich škola 30 000 korun a odborný garant vítěze, tedy učitel, 5 000 korun. Celkem tedy Dárcovský fond AGC rozdělí až 195 000,- Kč.

Přínos pro školu

Účastí v projektu zvyšuje škola svojí prestiž jednak směrem veřejnosti, tak i směrem ke koncernu AGC. Škola účastí v soutěži jasně deklaruje svoji sounáležitost s mateřskou firmou AGC a snahu podílet se na jejích aktivitách.

Podstatný je i přínos pro soutěžící – mají možnost pracovat na reálných projektech a řešit reálné problémy z praxe výrobního podniku.

V případě vítězství je přínos patrný z pasáže "Smysl a cíle projektu" – 30 000,- Kč pro školu na nákup pomůcek a vybavení není zanedbatelná částka.

Činnosti školy spojené s projektem

Škola sestavila dva dvoučlenné soutěžní tým složené z žáků druhého ročníku oboru Informační technologie. Nakonec bylo odesláno jedno řešení jednoho z navrhovaných problémů. Bohužel – v tomto ročníku soutěže naši žáci se svým řešením nevyhráli.

Pospolu

ABB.jpgCílem projektu je propojit teoretickou a praktickou výuku středních škol se zaměstnavateli – s hlavním zaměřením na technické obory. V prvním pololetí roku 2012/2013 byly připraveny dva základní modely spolupráce škol a firem – jeden pro obory vzdělání s výučním listem a druhý pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto do projektu za stávajících podmínek nevstupovat, ale naopak se vydat vlastní cestou spolupráce se společnostmi AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Automotive Czech a.s., Vitrablok s.r.o. a dalšími partnery v regionu Teplic, zvýšit lukrativnost nabízených technických oborů a přilákat kvalitnější žáky. To by mělo postupně zvýšit i úroveň a profesní znalosti žáků, končících studium maturitní zkouškou. Pro tyto žáky budou v kooperujících společnostech vytvářeny pracovní příležitosti. Již nyní je zřejmé, že se nebude jednat o snadný úkol a výsledný efekt se v případě úspěchu dostaví až po několika letech.

V rámci společností, společně s rostoucí ekonomikou, je o kvalifikovanou pracovní sílu stále větší zájem. O tom svědčí i ochota finanční účasti na vzdělávání specializovaných oborů. O podobnou spolupráci současně projevila i další společnost RH-Tech s.r.o. Kromě toho spolupracujeme s katedrou přírodních věd, jako součástí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a firmou Datacom s.r.o. Poslední jmenovaný partner, jako výrobce robo-mechanických stavebnic a softwaru pro řízení a vyhodnocování automatických systémů v rámci spolupráce poskytl škole software pro výuku programování a robotiky a následně, podle situace i vlastní robotické stavebnice, použitelné pro výuku žáků IT v souladu s novým ŠVP.

V tomto roce se opakovaně zúčastní vybraní žáci oboru Elektrikář odborného výcviku přímo na pracovištích spolupracujících firem, mezi které kromě mateřské společnosti patří 3J servis s.r.o., Vitrablok s.r.o. Duchcov, Personna International s.r.o. a další. Poprvé vůbec se odborných stáží zúčastní i žáci oboru IT v návaznosti na rozšíření učiva v oblasti robotiky a automatizace. V rámci programu budou navštěvovat pracoviště AGC Flat Glass Czech a.s., AGC Processing Teplice a.s., AGC Automotive Czech a.s. a RH-Tech s.r.o.

Plánovaný přínos projektu:

 • Zvýšení lukrativnosti uvedených oborů a přilákání nadanějších žáků ze základních škol.
 • Spoluúčast školy na řešení aktuálního stavu nedostatku odborných pracovníků ve společnosti.
 • Zvýšení prestiže nestátní školy v hledáčku školského odboru v rámci ústeckého regionu.
 • Získání podpory klíčových pracovníků ministerstva školství a odboru školství a vzdělávání v kraji Ústí nad Labem.
 • Spolupráce s firmami v regionu Ústí nad Labem, které využívají automatizovanou techniku ve stávajícím výrobním programu.
 • Vyšší kvalita vystupujících žáků v době rozhodování o další životní kariéře.

Zvýšení konkurenceschopnosti školy na trhu vzdělávání a upevnění jejího místa v systému škol ústeckého kraje.

Most informatiky

Současná situace v oblasti demografického vývoje v České republice není příznivá k zajištění dostatečného počtu nových žáků s předpoklady pro studium oboru Informační technologie. To má za následek kvalitativní i kvantitativní pokles absolventů školy v daném oboru. Snížený počet absolventů se odráží i na dalším vzdělávacím institutu, kterým je Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obzvláště pak v oboru Informační technologie. Vzhledem k podobnosti a návaznosti vyučovaných odborných předmětů na obou školách se jedná o společný problém, nad jehož řešením je třeba se spolupodílet a poukázat na aspekty, které by mohly dopad úbytku dětí alespoň částečně zmírnit.

Jednou z možných cest je vyvolání zájmu o studium na dané škole. Toho lze docílit například společnými programy, zaměřenými na žáky školy v oblasti průřezových a odborných předmětů v oboru Informačních technologií. Ve spolupráci s UJEP plánujeme uskutečnit pro žáky oboru Informační technologie motivační a zájmové programy, jejichž cílem bude spontánně vyburcovat povědomí o důležitosti dobré znalosti v předmětech programování a síťových technologií, v současnosti velmi preferovaných a pro naše žáky a studenty zcela klíčových.

Bez dobrých absolventů naší školy nebude tento program pro UJEP nijak přínosný. To je ovšem i otázka náborů do prvního ročníku v naší škole. A to nejen s ohledem na kvantitu, ale především i kvalitu. Podle všech předpokladů se vhodní žáci na druhých stupních základních škol nacházejí. Přesto se na naši školu nedostanou v dostatečném počtu. Východiskem tedy může být rozšíření uvažované spolupráce i na školu základní. V tomto duchu již započaly první kroky, a to v nabídce na dílenské vyučování pro žáky ZŠ Krupka. Tato nabídka byla ze strany ZŠ uvítána.

V tomto školním roce proběhla příprava plánu pro účast žáků 7. a 8. tříd na dílenské přípravě, s dalším kulturně vzdělávacím programem, jakými jsou exkurze, zajímavé přednášky apod.

Cíle aktivit

 • Motivace žáků základních škol studovat obor Informační technologie.
 • Spolupracovat s ostatními školami v regionu na společném programu se společným zájmem.
 • Představit naši školu v očích rodičů žáků z devátých tříd, jako perspektivní a kvalitní školu pro pokračování ve studiu s perspektivním výhledem na studium na universitě.
 • Zajistit minimálně jednu třídu oboru Informační technologie na další školní rok.

Podle možností obsadit navíc jednu třídu daného oboru již "znalejšími" žáky a otevřít tak cestu k vybudování "elitního" ročníku.

Koncepce ECDL (European Certification of Digital Literacy)

ecdl_Core.pngECDL je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Přínosy konceptu ECDL

 • Upevnění nebo i navýšení pozice jako vzdělávací instituce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům mateřské společnosti.
 • Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce v oblasti celoživotního vzdělávání ve vztahu k zaměstnancům externích společností v rámci regionu Teplic a Ústí nad Labem.
 • Navýšení zájmu o studium ze strany vystupujících žáků základních škol. Součástí konceptu je plán zavést získání certifikátu ECDL jako povinný prvek pro obory informačních technologií a jako volitelnou alternativu pro zájemce z ostatních studijních oborů, které naše škola nabízí. Obojí za zvýhodněnou cenu.
 • Zvýšení zájmu o nabídku a realizaci školení především z oblasti výpočetní techniky a tím i motivace odborných lektorů, které škola zaměstnává nebo se kterými spolupracuje. Jako podpora pro získání certifikátu ECDL je zamýšlená i nabídka primárního proškolení v dané oblasti.

Cíle projektu

 • Vytvoření základny pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti lidí ve třech úrovních:
  1. V procesu sekundárního a terciárního vzdělávání.
  2. V pracovně právním vztahu nebo OSVČ.
  3. V rekvalifikačním procesu v součinnosti s úřadem práce.
 • Vybudování testovacího centra pro teplický region.

Spoluúčast na zajišťování konkurenceschopnosti pracovníků ve společnostech.

Aktuální činnosti školy spojené s projektem

 • Propagace ECDL mezi žáky školy a snaha o co největší počet otestovaných
 • Prodloužit akreditaci testovací místnosti na budově C.

Spolupráce škol na úrovni národní i nadnárodní přispívá k navyšování odborných i kulturních vědomostí, posilování sebevědomí žáků i učitelů, zvyšování kvalifikace ve vzdělávacím procesu, zlepšování jazykových dovedností, vytváření nových kontaktů nebo k upevňování pozice v soukromém sektoru vzdělávání. Proto by tato činnost měla být vždy umisťována na přední místo v oblasti aktivit, směřujících k těmto cílům. Naší škole se zatím dařilo v této oblasti úspěšně obhajovat jak pozici kvalitní úrovně žáků, tak i připravenost a erudovanost pedagogů, zapojených do dílčích projektů. To nám všem jednoznačně předkládá velmi důležitý, ale také nelehký úkol. Nespokojit se s dosavadním stavem znalostí a zkušeností, ale pokračovat v rozvoji podobných aktivit, zapojovat stále větší množství pedagogických pracovníků do připravovaných projektů a motivovat žáky k účasti a aktivním zapojení v národních i mezinárodních akcích pořádaných školou. S ohledem na neutěšený stav demografického vývoje společnosti v České republice (a bohužel i v celé Evropě) je to jeden z mála způsobů, jak se ubránit stále rostoucí konkurenci na trhu vzdělávání a obstát tak, navzdory kritickým hodnocením a pohledům na nestátní školské ústavy některých vládních institucí nebo veřejnosti, v nelehkém postavení, v jakém se české školství nachází.


Školní rok 2016/2017

Knowledge and experiences now is job in the future

Odborná stáž žáků v Portugalsku – "Knowledge and experiences now is job in the future" - projekt svým charakterem sleduje zlepšení odborné počáteční přípravy v oblasti profesní, jazykové, komunikační i společensko-kulturní. Do projektu jsou zapojeni žáci studijních oborů Informační technologie, Ekonomika a podnikání a Předškolní a mimoškolní pedagogika druhých až čtvrtých ročníků. Hlavní cíle jsou v podpoře účastníků odborné přípravy, v získání a rozvoji jejich současných vědomostí, dovedností a kvalifikací a v zlepšení kvality jejich vlastní přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce. Výsledkem projektu odborných stáží bude kromě zkvalitnění osobního rozvoje a lepší připravenosti účastníků na vstup na trh práce, a to národní i evropský i navázání širších kontaktů a další rozvoj spolupráce mezi naší institucí a institucemi v zahraničí, včetně regionálních firem. Projekt zároveň slibuje přínos pro vysílající a přijímající instituci možnost další spolupráce i v budoucnosti vytvořením nových, případně prohloubením již navázaných kontaktů a vzájemným přenosem nejlepších zkušeností. Jednoletý projekt bude v závislosti na přiděleném grantu zahájen v červnu 2016.

Erasmus+

Smysl a cíle projektu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Větší podpory se dostane informačním platformám, jako je eTwinning, které propojí školy a další vzdělávací zařízení prostřednictvím internetu.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

 1. KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
 2. KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
 3. KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Programové země:

 • členské státy EU – 28 zemí
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko)
 • Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Partnerské země:

 • Arménie, Ázerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldávie, Ukrajina
 • Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbie, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora, Srbsko
 • Rusko

Činnosti školy spojené s projektem

S přihlédnutím k výše uvedenému byly koordinátorem mezinárodních vztahů rozpracovávány dvě varianty projektu (výjezd žáků oborů IT a MN do Španělska nebo žákyň oboru PP na Slovensko). Nakonec byla hned začátkem roku 2018 vybrána první varianta a byla odeslána žádost o grant dle organizačních regulí Erasmu+. Projekt má název: "Work in Spain - Work in Europe". Pro toto rozhodnutí hovoří:

 • výborná spolupráce s místní agenturou
 • předjednané firmy, ve kterých by žáci vykonávali odbornou praxi
 • znalost konkrétních připomínek a nedostatků, díky kterým skončil náš projekt v „náhradnících“

Přínos pro školu

 • Navýšení prestiže a lukrativnosti školy v regionu, obzvláště ve chvíli rozhodování o pokračování ve studiu.
 • Společný postup v trendu zvyšování konkurenceschopnosti absolventů na úrovni škol gymnazijního typu.
 • Získávání osobních zkušeností z prostředí firem v České republice i v zahraničí.
 • Zvýšení sebevědomí "anglicky mluvících" žáků.
 • Získání praxe do portfolia v návaznosti na vzdělávací plán školy.

TECHNODAYS Litoměřice 2016

Technodays.JPGVe dnech 22. – 24. 10. 2016 proběhla akce TECHNODAYS Litoměřice 2016, která byla zaměřená na zvýšení atraktivity technických oborů v ústeckém regionu. Cílem bylo motivovat zaměstnavatele a další výrobní a průmyslové společnosti k užší spolupráci s učňovskými, středními a vysokými školami, a zapojení do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců. Šlo o ojedinělou příležitost na jedné straně pro zaměstnavatele a na straně druhé pro zájemce o vzdělání a následně odpovídající pracovní uplatnění, navzdory současné situaci na trhu práce, která hovoří o poměrně značném převisu poptávky nad nabídkou. Zaměstnavatelům jde zejména o kvalitu. Nabízí se zde příležitost představit pracovní pozice a získání osobního kontaktu s žáky a rodiči "face to face", který cíleně směřuje k ovlivnění rodičů při volbě školy.

Střední škola AGC a.s. se účastnila expozice v areálu Zahrady Čech se záštitou silných partnerů, kterými jsou mateřská společnost AGC Flat Glass Czech a.s. a AGC Automotive Czech a.s. Návštěvníkům veletrhu představila studijní a učební programy, pro školáky pak byly připravené robotické hračky, v podobě programovatelných autíček a bojujících "Legobotů".

Kromě prezentace škol a firem se v době konání uskutečnila i panelová diskuze se zástupci města Litoměřice, hospodářské komory, ministerstva školství a ministerstva průmyslu a obchodu a pedagogicko psychologické poradny. Předmětem diskuze byly především ožehavé otázky na téma škola a firma, spolupráce a podpora nebo začleňování odborných praxí do externích pracovišť.


Školní rok 2015/2016

S tureckou školou Görele Çok Programlı Anadolu Lisesi připravujeme reciprokou mobilitu žáků, v rámci které bychom měli přijmout skupinu 10 žáků oboru Ekonomika a účetnictví. Termín ještě není pevně stanoven, podle všech předpokladů by se ale mělo jednat o období školního roku 2015/2016. V této souvislosti již proběhla některá přípravná jednání s HR manažery společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. a Lybar Velvěty. Předběžně nám byla přislíbena místa pro výkon odborné praxe včetně odborného vedení.

Jednou z možných cest jak vyvolat zájem o studium na naší škole jsou například společné programy, zaměřenými na žáky školy v oblasti průřezových a odborných předmětů v oboru Informačních technologií. Ve spolupráci s UJEP plánujeme uskutečnit pro žáky oboru Informační technologie motivační a zájmové programy, jejichž cílem bude spontánně vyburcovat povědomí o důležitosti dobré znalosti v předmětech programování a síťových technologií, v současnosti velmi preferovaných a pro naše žáky a studenty zcela klíčových.

Mezinárodní soutěž informatiků v rámci sdružení Inco-Net

MMC_Inco-Net_2.jpgI tato soutěž se zatím těšila celkem kvalitní a pravidelné účasti 5 zainteresovaných a jedné hostující školy (v posledních letech bylo zváno k účasti i gymnázium z Košic, přestože není partnerem sdružení). Soutěž již nebyla po 3 roky vyhlašována, a to z důvodů finančních a dále z důvodu zásadní změny ve vedení organizátora soutěže, maďarské střední školy Andrássy Gyula Szakközépiskola ve městě Miskolc. Na setkáních partnerů sdružení Inco-Net proto byla navržena úprava pravidel v dalším organizování této soutěže, a to v přechodu z prezenčního způsobu konání na on-line způsob. Toto řešení minimalizuje náklady spojené s realizací soutěže u všech škol (pojištění, doprava, apod.) a umožňuje zapojení více než jednoho týmu za každou školu, což by se mohlo projevit ve zvýšené konkurenceschopnosti a v lepších podmínkách pro práci soutěžících týmů.


Školní rok 2014/2015

Stáž žáků naší školy v Portugalsku – "A experiência Portuguesa"

Braga_Mob.JPGProjekt "A experiência Portuguesa" podporovaný agenturou Braga Mobility Open je zaměřen na obecný cíl programu Erasmus+ v podpoře výměn, spolupráce a mobilit mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy v rámci Evropského společenství k zajištění záruky očekávaného přínosu a zvyšování kvality procesu vzdělávání. Projekt svým charakterem sleduje zlepšení odborné počáteční přípravy v oblasti profesní, jazykové, komunikační i společensko-kulturní. Do odborné stáže budou zapojeni žáci studijních oborů Ekonomika a podnikání a Informační technologie. Hlavní cíle jsou v podpoře účastníků odborné přípravy, v získání a rozvoji jejich současných vědomostí, dovedností a kvalifikací a v zlepšení kvality jejich vlastní přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce. Výsledkem projektu odborných stáží bude kromě zkvalitnění osobního rozvoje a lepší připravenosti účastníků na vstup na trh práce, a to národní i evropský i navázání širších kontaktů a další rozvoj spolupráce mezi naší institucí a institucemi v zahraničí včetně regionálních firem. Projekt zároveň slibuje přínos pro vysílající a přijímající instituci možnost další spolupráce i v budoucnosti vytvořením nových, případně prohloubením již navázaných kontaktů a vzájemným přenosem nejlepších zkušeností.

Stáže pro žáky se budou konat v institucích zabezpečujících odborné celoživotní vzdělávání včetně firem zajištěných zprostředkující organizací. Zahraničním partnerem - zprostředkující institucí v Portugalsku je Braga Mobility Open. Jedná se o organizaci se sídlem v centru města Braga (Portugalský Řím) na severu Portugalska, s bohatou historií a rozsáhlou sítí soukromých a veřejných organizací, které spolupracující v rámci programů Leonardo da Vinci a Erasmus.

Více podrobností zde.

Mezinárodní soutěž informatiků v rámci sdružení Inco-Net

MMC_Inco-Net.JPGI tato soutěž se zatím těšila celkem kvalitní a pravidelné účasti 5 zainteresovaných a jedné hostující školy (v posledních letech bylo zváno k účasti i gymnázium z Košic, přestože není partnerem sdružení). Soutěž byla po 3 letech obnovena a úspěšně zrealizována ve "virtuální" podobě.

Na setkáních partnerů projektu Inco-Net byla navržena úprava pravidel v dalším organizování této soutěže, a to v přechodu z prezenčního způsobu konání na on-line způsob. Toto řešení minimalizuje náklady spojené s realizací soutěže u všech škol (pojištění, doprava, apod.) a umožňuje zapojení více než jednoho týmu za každou školu, což by se mohlo projevit ve zvýšené konkurenceschopnosti a v lepších podmínkách pro práci soutěžících týmů.

V listopadu 2013 tak byl zahájen první novodobý "virtuální" ročník. Administrátorem průběhu soutěže byla zvolena naše škola. Podstatné také je, že o účast v této soutěži je ze strany žáků stále zájem. V tomto roce se zúčastnil z každé školy pouze jeden tým, a protože se pravidla osvědčila, plánujeme na příští rok vyhlásit témata dvě – v kategoriích video a fotografie.

Dějepisný projekt "Vzpomínková kultura v Teplicích a okolí. Doba nacismu"

Střední škola technická AGC a.s. se účastní česko-německého dějepisného projektu, do kterého vstoupila na podzim roku 2013. Nositelem myšlenky projektu pro žáky středních škol je berlínský spolek Projektgruppe "Zwangsarbeit" e.V, zastoupený panem Jacobem Venußem. Dalšími mezinárodními partnery jsou "Kulturstiftung des Bundes" (Spolková kulturní nadace), nadace "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", "Česko-německý fond budoucnosti" a nadace "Polsko-německé usmíření".

Dejepisny_Projekt.jpgCílem žákovského projektu je pátrání za svědky minulosti, kteří v době druhé světové války a těsně před ní, v důsledku nedostatku pracovníků vlivem horečného zbrojení a hospodářské konjunktury nacistického Německa v rámci přípravy a realizace násilného přivlastňování českého pohraničí a následného vpádu do západní Evropy včetně napadení tehdejšího Sovětského svazu, byli z krizí zmítaných zemí převáženi do pohraničí i německého vnitrozemí, aby zde vykonávali nejrůznější práce ve prospěch třetí říše. Projekt si klade za cíl nastavit zrcadlo této době, rozlišit „oběti“ a „pachatele“ a připomenout dnešním mladým lidem temnou část historie prostřednictvím dosud žijících svědků.

Dalším úkolem žáků je vypracovat dokument, jak se v Teplicích a okolí přistupuje k otázce nacistické minulosti a jak je dnes tato doba ukotvena ve veřejném povědomí obyvatel. Součástí práce, na které se spolupodílí třída IT2, je vyhledávání dosud žijících pamětníků a provést s nimi rozhovory o totálním nasazení, což není vůbec jednoduché. Přesto se nám podařilo postupně vyhledat a uspořádat malé interview se třemi pamětníky a přímými účastníky nucených prací. Z rozhovorů se žáci postupně dozvěděli informace, které v žádné učebnici dějepisu nenaleznou. V rámci sbíraných podkladů navštívili i pevnost v Terezíně a nyní v teplickém regionu hledají památky a pietní místa, které s touto dobou nějakým způsobem souvisí.

Zpracovaná dokumentace o vzpomínkové kultuře a rozhovory s pamětníky budou součástí plánované výstavy na jaře 2014, pořádané ve městě Bückeburg s názvem "Bückeburg pod hákovým křížem – nucené nasazení ve venkovském prostředí". Této 3 denní výstavy by se mělo zúčastnit okolo dvaceti žáků z naší školy a v jejím průběhu se kromě jiného setkají se svými vrstevníky z německé střední školy, kteří pracují na podobném úkolu.

Více podrobností zde.

"Spurt der andere Weg zum Job"

Mezinárodní projekt na podporu zvýšení kvalifikace pracovních sil v kraji Brandenburg (Německo). Obecný obsah projektu je postaven na vytvoření vzdělávacího systému v souladu s národním kvalifikačním rámcem za podpory informací z čtyř států. Účast v projektu představovala jedno setkání pro každého partnera z Maďarska (Miskolc) a České republiky (Teplice a Třebíč) s diskuzí na téma uznávání odborných kompetencí a profese bez předchozího vzdělávání. Druhá část projektu spočívala v sestavení ukázkové sady otázek pro jednotlivé úrovně dosažitelnosti odborných kompetencí (1 ÷ 5) s ukázkou závěrečných písemných testů.


Školní rok 2013/2014

DUM.jpgŠkolní aktivity, které jsou realizovány nad rámec obsahu rámcového a školního vzdělávacího programu, mají jako hlavní cíl zatraktivnit proces vzdělávání. Aktivity se týkají nejenom žáků školy, ale i pedagogů a manažerů. Uvedená atraktivita není pouze ve zvýšení zájmu o studium nebo vytvoření přátelštějšího klima mezi pracovníky školy, jejím úkolem je také zvyšování odborných způsobilostí a profesních znalostí, které se jednoznačně odrazí v kvalitnějším výkonu pedagogické činnosti. V duchu této myšlenky byla v roce 2013 a 2014 realizována celá řada činností, jak na žákovských, tak i manažerských a pedagogických úrovních: 

OPVK – EU peníze středním školám

Od prosince 2011, kdy byla schválena přihláška do projektu "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost" - OP VK, probíhá tvorba a ověřování Digitálních Učebních Materiálů (DUM). Příslušné DUMy bylo třeba vytvořit, a pro schvalovací řízení ověřit ve výuce. Někteří učitelé zavázali vytvořit min. 1 sadu DUMů (počet DUMů v sadě určuje šablona). Projekt v tomto roce končí, závěrečná zpráva byla přijata bez připomínek.

Další akce školy

Kromě výše uvedených proběhla celá řada soutěží a vzdělávacích aktivit na úrovni školy, kraje nebo republiky. Příkladem jsou například jazykové a matematické olympiády, soutěže grafiků, prezentiáda nebo testování v podobě SCIO testů za účelem ověření znalostí se vztahem ke státní části maturitních zkoušek. Účast v těchto soutěžích je vždy závislá od zájmu a schopností žáků, výsledky zpravidla spadají do republikových průměrů. V mnoha případech jsme schopni konkurovat i školám gymnazijního typu.

Informal Learning in Education and Profession

MP3.jpgV říjnu 2012 odstartoval nově připravený projekt v partnerství s dalšími evropskými školami z německého Angermünde, polského Gorzowa, maďarského Miskolce a Třebíče s názvem "Informal Learning in Ediucation and Profession" (volně přeloženo jako "Neformální učení v oblasti vzdělávání a profesním životě"). Dvouletý projekt, financovaný z evropských fondů (ESF) prostřednictvím národních agentur jednotlivých zemí, si klade za cíl nejprve zmapovat požadavky kladené na vzdělávání mladých lidí a pracovníků v rámci regionu a následně stanovit standard pro jednotlivé obory a profese exponovaných pracovních míst. Výsledkem projektu by po dvou letech měl být podrobně definovaný postup při určování kompetencí a znalostí absolventů školy a pracovníků společností, získaných v procesu vzdělávání s cílem zabezpečit kvalifikovanou selekci podle nejvhodnějších kritérií pro výkon povolání.

Tento trend se v současnosti jeví jako nezbytný při obsazování volných pracovních pozic pracovníky s vhodnými schopnostmi, u kterých lze již v počátku stanovit soubor požadovaných kompetencí. Díky vhodnému a správnému výběru pak v budoucnu společnostem odpadají náklady na zaškolování nebo rekvalifikaci a nastupující pracovníci se velmi rychle přizpůsobují novým pracovním podmínkám a vykonávají svou práci s plnou odpovědností a nasazením.

Vzhledem k měnícím se podmínkám na pracovištích, rostoucím nárokům na schopnosti špičkových zaměstnanců a stále se zvyšujícímu toku přijímaných informací se postupně mění i způsoby vzdělávání. Čím dál tím častěji se setkáváme s moderními trendy přijímání vědomostí tzv. "na dálku" a konvenční prezenční podoba účasti na vzdělávacím kurzu pomalu přestává být tím jediným vyhovujícím způsobem. Ostatně nároky na pracující experty často přímo zabraňují účasti na speciálních kurzech a školeních, a pokud se jich zúčastní, kvůli jejich "nezastupitelnosti" jsou často odvoláni k naléhavé situaci na pracovišti. Výsledkem jsou potom zbytečně vynaložené náklady na školení, jehož efekt je pomíjivý nebo nulový.

ILEP_Leonardo.jpgNaše škola si v tomto ohledu klade smělé cíle a chce být jedním z průkopníků nových trendů a způsobů předávání informací. V tomto ohledu již započala novodobou dráhu a již několik let se věnuje pokrokovým technikám distančního vzdělávání v oblasti tzv. e-learningu, což je proces vzdělávání zaměřený na komunikaci mezi studentem a tzv. tutorem prostřednictvím výpočetní techniky a internetového připojení. Přímý kontakt je řešen formou elektronické komunikace nebo videokonference. Výhodou e-learningu oproti konvenčnímu vzdělávání je především úspora času a nezávislost na vzdělávacím centru, tedy přesněji řečeno na nutnosti exponovat učebnu s nezbytným vybavením. Zároveň je zde preferováno soukromí při studiu ve známém prostředí (například doma nebo v kanceláři na pracovišti). V neposlední řadě je pozitivně hodnocena i možnost individuálního časového harmonogramu v průběhu studia i při ověřování znalostí. Tyto kladné vlastnosti celkem snadno „přebijí“ i určité nevýhody distančního vzdělávání, jako je například absence sociálního kontaktu účastníků a školícího lídra – tutora. Oč jednodušší pozici mají účastníci, o to větší nároky jsou kladeny na tutorování kurzů, potažmo na samotné tutory, kteří musí připravit vzdělávací materiál v podobě elektronických podkladů vhodných ke studiu. Na naší škole pracují vyučující, kteří v rámci projektu EDUCA absolvovali celou řadu školení zaměřených kromě jiného i na tutorování on-line kurzů a tvorbu elektronických vzdělávací materiálů. Získané znalosti a v projektu OP VK ověřené znalosti mohou napomoci k vytvoření kvalitních podkladů pro vzdělávání a přezkušování dělnických profesí zaměstnanců společnosti AGC Flat Glass Czech a.s.

Projekt v tomto roce končí. V rámci idejí projektu byla navázána úspěšná spolupráce se společností AGC Flat Glass Czech a.s., konkrétně AGC Barevka a.s. a AGC Processing a.s. a byl vytvořen nový modul pro ověřování dělnických profesí v informačním systému RISCON, dodávaný společností Pracovní zdraví a bezpečnost s.r.o. Naše škola si v rámci spolupráce v systému RISCON buduje pozici garanta za sběr a vyhodnocení vložených dat.

Více podrobností zde.

Mezinárodní soutěž informatiků v rámci sdružení Inco-Net

Soutez_13_14.jpgI tato soutěž se zatím těšila celkem kvalitní a pravidelné účasti 5 zainteresovaných a jedné hostující školy (v posledních letech bylo zváno k účasti i gymnázium z Košic, přestože není partnerem sdružení). Soutěž již nebyla po 3 roky vyhlašována, a to z důvodů finančních a dále z důvodu zásadní změny ve vedení organizátora soutěže, maďarské střední školy Andrássy Gyula Szakközépiskola ve městě Miskolc. Na setkáních partnerů projektu Inco-Net proto byla navržena úprava pravidel v dalším organizování této soutěže, a to v přechodu z prezenčního způsobu konání na on-line způsob. Toto řešení minimalizuje náklady spojené s realizací soutěže u všech škol (pojištění, doprava, apod.) a umožňuje zapojení více než jednoho týmu za každou školu, což by se mohlo projevit ve zvýšené konkurenceschopnosti a v lepších podmínkách pro práci soutěžících týmů.

Na setkání partnerů byla odsouhlasena pravidla a termíny konání soutěže "v novém kabátě" a v listopadu 2013 byl zahájen první novodobý "virtuální" ročník. Administrací průběhu soutěže se pro tento rok stala škola SŠT AGC a.s. Podstatné také je, že o účast v této soutěži je ze strany žáků stále zájem. V tomto roce se zúčastnil z každé školy pouze jeden tým. Protože se pravidla osvědčila a celkově byla přijata velmi kladně, plánujeme na letošní ročník více soutěžních témat a více zapojených týmů. Kromě toho plánujeme i možnost společného setkání všech soutěžících. O této možnosti lze uvažovat pouze s podporou ESF fondů.

Odborná stáž žáků školy v Portugalsku

Braga_Mob_logo.jpgSoučasná znalost cizích jazyků (především angličtiny) je u žáků oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání ve většině případů nedostatečná pro požadavky, které jsou kladeny na zájemce o zaměstnání ve firmách, jež jsou z velké části založeny na zahraničním kapitálu a aktivní znalost cizího jazyka, potažmo angličtiny, je při přijímacích pohovorech klíčovou otázkou. S tímto ohledem plánuji navýšit počet odborných stáží v zahraničí, kromě standardního Německa i v dalších zemích EU, jako například Velká Británie a Portugalsko. Tyto destinace jsou samy o sobě v představách žáků velmi lukrativní. Otázkou zůstává vhodná partnerská instituce, která by byla ochotná s naší školou spolupracovat na úrovni odborných stáží.

Škola obdržela finanční grant na realizaci odborné dvoutýdenní stáže pro deset žáků z oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání v portugalském městě Braga. Na stáž skupina odlétá na začátku měsíce říjen 2014.

Více podrobností zde.

"Bückeburg pod hákovým křížem - nucené nasazení ve venkovském prostředí"

Bückeburg.jpgŽákovský projekt pro vybrané školy v Česku a Německu, zabývající se dobou nacismu - především tématem nucené nasazených - všeobecně i konkrétně s tehdejší situací v jejich rodném městě. Žáci získají přehled o tom, jak se dnes vzpomíná na tehdejší události v místě jejich bydliště. Cílem je, aby žáci po ukončení projektu měli představu o tom, v jaké míře a v kterých formách se nucené práce v jejich rodném městě uvalovaly na tehdejší obyvatele a v jakém stavu se nachází dnešní vzpomínková kultura v regionu k tomuto problému. Vedle uvedené činnosti se žáci navíc seznamují s dosud žijícímu účastníky a pamětníky této doby a učí se vzájemné toleranci a komunikaci.

Následně konaný společný seminář s německou partnerskou školou z města Bückeburg (která pracuje paralelně na stejné tematice) měl za cíl prezentovat a porovnat výsledky a zkušenosti z projektu na binacionální úrovni a tím získat náhled do německé vzpomínkové kultury.

Projekt byl doprovázen mezinárodními partnery, jako jsou "Kulturstiftung des Bundes" (Spolková kulturní nadace), nadace "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Připomínka, odpovědnost a budoucnost), "Česko-německý fond budoucnosti" a nadace "Polsko-Německé usmíření".

V červnu 2014 proběhlo setkání partnerských škol v německém Bückeburgu a zúčastnilo se ho 14 žáků z oboru Informační technologie. Setkání bylo třídenní, a bylo doprovozeno bohatým kulturním programem.

Více podrobností zde.

Best industry practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile

TOI_Plzen.JPGJako partner se naše škola připojila k mezinárodnímu projektu, jehož cílem je získat znalosti a využití získaných znalostí pro upevnění nezbytných dovedností a zlepšení kvalifikace v oblasti používání nestandardních materiálů pro obklady stěn. Projekt podporuje vytvoření nezbytných návyků v průběhu počátečního vzdělávání, které žáci přenesou do praxe. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a zvyšování spolupráce mezi institucemi poskytujícími vzdělávání a odbornou přípravu, respektive profesní sdružení a cechy v Evropě.

Partnery projektu jsou:

 1. MPO
 2. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
 3. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 4. Asociace malých a středních podniků ve stavebnictví

Role naší školy v tomto projektu je zabezpečení přenosu informací v oblasti obkladových materiálů, obkládacích technik a bezpečnosti práce na vybranou skupinu účastníků. Naším úkolem je tedy zajistit dva kurzy pro potřeby projektu. V tomto ohledu jsme již provedli první kroky ke splnění našeho úkolu. Žádost o grant byla podána na konci ledna 2013, a následně kladně vyřízena. Do současnosti proběhlo několik mezinárodních setkání (Praha a Plzeň), jejichž výsledkem je první část příručky na obkládání keramickými materiály. Další setkání se uskuteční v Bratislavě, pravděpodobně v lednu roku 2015.

Více podrobností zde.


Školní rok 2011/2012

Gorele.jpgNa konci září roku 2011 proběhla přípravná návštěva v rámci projektu s názvem Internship abroad: a project to support intercultural and vocational competences v tureckém městě Görele, během které byl sestaven harmonogram a podrobný plán projektu. Primárním cílem projektu je zpřístupnění důležitých informací pro studenty a zájemce o práci v zahraničí v podobě informační brožury, komunikace mezi zúčastněnými zeměmi pomocí on-line komunikačního rozhraní a získání přehledu firem a společností v jednotlivých zemích, které by se mohly stát potencionálními zaměstnavateli. Na projekt, kterého se původně měly zúčastnit školy z Německa, České republiky, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Turecka, jsme bohužel neobdrželi finanční grant.

Na přelomu října a listopadu 2011 absolvovala skupina 15 žáků, oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání, odbornou stáž ve spolupráci s německou školou ABW Angermünde. Projekt s názvem "German Experiences" byl financován z evropských fondů pod hlavičkou programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu bylo získání nových vědomostí, dovedností a zkušeností na zahraničních pracovištích. Pro žáky ekonomických oborů v rámci každodenních činností ekonomického, administrativního a provozního charakteru a pro žáky informačních technologií pak nové poznatky a účast ve výuce v oblasti konstrukce, grafiky a designu.

Více informací zde.

Od prosince 2011, kdy byla schválena přihláška do projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - OP VK, probíhá tvorba a ověřování digitálních učebních materiálů (DUM). V současné době dokončují zainteresovaní pedagogové poslední sady vzdělávacích materiálů.

Logo-ECDL.pngDo konce uváděného školního roku byla dokončena akreditace střediska a dvou učeben včetně akreditace dvou testerů za účelem školení a testování s cílem získat certifikát ECDL – což je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost. První termíny testování jsou plánované již na měsíc říjen 2012.


Školní rok 2010/2011

Prezentiada.jpgV dubnu 2011 se konal 2. ročník Mistrovství ČR středních škol v prezentačních dovednostech - Prezentiáda - pořádaný studentským občanským sdružením Student Cyber Games. Cílem organizátorů je spojit dva pojmy na první pohled nesourodé – škola a zábava, hlavním cílem je rozvoj rétorické schopnosti studentů, kteří obhajují svoji práci před odbornou porotou. Naše dva týmy postoupily do krajského kola s prezentací na téma "Jak si představuji svoji školu v budoucnosti". V soutěži, do které bylo přihlášeno téměř sto týmů ze škol našeho kraje, naši žáci obsadili 2. a 7. místo.

V dubnu 2011 se odehrál již 7. ročník fotbalového turnaje sdružení škol Inco-Net. Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva ze tří států (PLR, Maďarsko a 2 týmy ČR). Našemu mužstvu se letos podařilo oproti loňskému ročníku obsadit nejvyšší příčku a odnesla si ze soutěže zlato.

V červnu 2011 odjela trojice teplických hráčů do Torreonu v Mexiku na mistrovství světa v kopané do sedmnácti let. Ve fotbalovém klání se naši hráči střetli s USA, Novým Zélandem a Uzbekistánem. Tato nominace byla opět České republice udělena poprvé od roku 1993. Z naší školy se mistrovského turnaje zúčastnili dva hráči.

EDUCA.jpgV červnu 2011 byl oficiálně po dvou letech činnosti ukončen projekt EDUCA, ve kterém naše škola participovala jako koordinační centrum pro teplický region. Hlavním cílem projektu bylo doplnit a aktualizovat znalosti a praktické dovednosti pedagogů a řídících pracovníků zaměřené na zavádění ICT do běžné výuky, metodiku a pravidla e-Learningu, na reaktivaci znalostí z obsluhy PC, cizích jazyků a dovedností s projektovými cykly a prací v týmu. Aktivity projektu byly určeny cílovým skupinám ze všech typů škol v Ústeckém kraji. Vzdělávací aktivity projektu byly realizovány pomocí moderních a efektivních metod e-Learningu (tutorované on-line kurzy) se zaměřením na flexibilitu a individuální řešení studia a doplněny prezenčními workshopy a studijními oporami.

V roce 2011 uplynulo 20 let od data, kdy naše škola vstoupila na dráhu nestátních - soukromých škol. Škola se rychle zorientovala v nových ekonomických podmínkách a našla si své místo v tržním prostředí. Stala se regionálním průkopníkem na poli celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce školských zařízení států Evropské unie. Její služby využívají organizace a podniky regionu, Úřad práce v Teplicích a v neposlední řadě i mateřská organizace AGC Flat Glass Czech a.s.. Škola je zapojena v řadě vzdělávacích projektů (EDUCA, Otevřená škola, …) a své zkušenosti v nadcházejícím období hodlá využít rovněž v nových formách výuky.

ECDL_Středisko.pngNaše škola v roce 2011 zažádala o udělení akreditace na provozování testovacího střediska ECDL (European Computer Driving Licence = Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem), které jí bylo v prosinci téhož roku také uděleno. Společně s akreditací dvou testerů je škola SŠT AGC a.s. oprávněna a připravena ke školení a testování pro získání certifikátů ECDL START a CORE v rámci regionu. Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroje pro obvyklé praktické pracovní úkony. Mezi potencionální a klíčové klienty a zájemce o certifikaci již nyní řadíme naše žáky z oboru Informační technologie, kteří začali sami projevovat zájem a dále pracovníky mateřské společnosti AGC Flat Glass Czech a.s.

logo-moodle.jpgV roce 2011 byl ukončen další dvouletý projekt Otevřená škola. Naše škola opět figuruje jako koordinační centrum a spolupodílí se na tvorbě pilotních e-Learningových kurzů, jako člen expertní skupiny. Projekt řeší specifické požadavky, potřeby učitelů a žáků v Ústeckém kraji prostřednictvím systémového a efektivního doplnění nabídky moderních, atraktivních a dostupných forem vzdělávání. Návaznost aktivit je logicky členěna od zmapování zkušeností a potřeb přes informační kampaň, zřízení a provoz tzv. e-center samostatného studia, přípravu obsahu a realizaci vzdělávacích aktivit pro učitele a žáky, společné ověření v projektu nabytých znalostí až po implementaci školních vzdělávacích portálů, výrobu metodické příručky a zhodnocení přínosu projektu. Vzdělávací aktivity jsou v projektu řešeny atraktivní a dostupnou formou e-Learningových on-line kurzů v kombinaci s prezenční výukou a jsou zaměřeny na motivaci cílových skupin k zavádění a využívání ICT ve výuce i mimo ni, k rozvíjení individuálních schopností žáka, na kooperaci a komunikaci ve vztahu učitel - žák a na získání dovedností s vytvářením, implementací a správou školních vzdělávacích portálů.

V souladu s přechodem na tzv. standard LIPS IV, řešícím reorganizaci stavu výpočetní techniky a aktualizaci softwarového vybavení v mateřské společnosti AGC Flat Glass Czech a.s. došlo k podobnému kroku i na naší škole. Stará, víceméně vysloužilá a morálně zastaralá technika byla nahrazena podstatně novější, kterou škola získala jako sponzorský dar od zřizující společnosti AGC. Současně investovala nezbytné finanční prostředky i do částečné modernizace softwarové výbavy. Ve finále tak bylo vyměněno více než 150 pracovních stanic a ve vybraných učebnách byl instalován nejnovější software – operační systém Windows 7 a Office 2010 pro podporu výuky oboru Informačních technologií a školení zaměstnanců společnosti AGC.

German_Expiriences.jpgNaše škola pokračuje v tradici započaté v minulosti a pro tento školní rok zorganizovala ve spolupráci s německou školou ABW Angermünde výměnnou pracovní stáž pro skupinu 15 studentů, složenou z oborů Ekonomika a podnikání a Informační technologie. Projekt s názvem "German Experiences" zaštiťuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy a je financován z evropských fondů pod hlavičkou programu Leonardo da Vinci. Cílem projektu bylo získání nových vědomostí, dovedností a zkušeností na zahraničních pracovištích. Pro studenty ekonomických oborů v rámci každodenních činností ekonomického, administrativního a provozního charakteru a pro studenty informačních technologií pak nové poznatky v oblasti konstrukce, grafiky a designu.

Více informací zde.

Ve spolupráci s německou školou ABW Angermünde je pod hlavičkou programu Leonardo da Vinci připravován reciproční projekt s názvem "Czech Experiences", v rámci kterého bude naše škola hostit skupinu německých učňů z oborů malíř, elektrikář, zámečník a automechanik. Jeho realizace proběhne pravděpodobně na jaře roku 2012.

Sablony_SS.jpgNaše škola se zapojila do celostátního programu s názvem "Šablony pro střední školy" v rámci Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií. Cílem programu je podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do vyučovacího procesu a do celkové činnosti školy. Individuální rozvoj žáků bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků. Součástí programu je i finanční dotace z evropských sociálních fondů na nákup hardwarového a softwarového vybavení, na realizaci a provoz výukového portálu LMS Moodle, na výuku odborných předmětů v cizím jazyce, na kompenzaci práce spojené s realizací projektu, ale i na honoráře za vytvořené studijní elektronické opory pro žáky škol. Škola SŠT AGC a.s. je do programu zařazena pod názvem „Výuka atraktivně a efektivně“ a již se připravuje na emisi prvních DUMů do ostrého provozu.


Školní rok 2009/2010

Inco-Net.jpgDalší (již páté) jednání projektu Inco-Net – Partnerství se uskutečnilo ve dnech 20. až 22. ledna 2010 v Třebíči. Akce se z naší strany zúčastnili ředitel JUDr. J. Dvořák, zástupce ředitele pro PV a mezinárodní styky Mgr. J. Švejnoha a Ing. T. Holomek. Následné (6.) setkání projektu Inco-Net – Partnerství proběhlo 24. až 27. března v Angermünde opět za účasti JUDr. J. Dvořáka, Mgr. J. Švejnohy a Ing. T. Holomka. Workshopu se zúčastnilo 15 německých a zahraničních hostů a dalších 12 účastníků z našich partnerských institucí. Toto setkání bylo finální a shrnulo výsledky projektu a byly i stanoveny úkoly pro poslední období projektu do 31. 7. 2010.

Mala_kopana.jpgKoncem dubna – od 29. 4. do 1. 5. 2010 se v Teplicích uskutečnil 6. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané v rámci sdružení Inco-Net za účasti 4 institucí z 3 zemí (ABW a BSA Angermünde, AGMSKS Miskolc a SPŠ Třebíč). Tento 6. ročník vyhrálo poprvé mužstvo SPŠ Třebíč před pětinásobným vítězem SŠT AGC Teplice a třetí skončilo ABW a BSA Angermünde.

Dne 29. 6. 2010 jsme přivítali hlavní koordinátorku projektu Inco-Net – Partnerství – "Řešení nedostatku odborných pracovních sil" p. Inku Grieser z ABW Angermünde k závěrečné kontrole a dolaďování finálního produktu projektu a závěrečnému hodnocení.

Od 4. do 9. října se uskutečnil již 7. ročník mezinárodní soutěže studentů informatiků z 5 zemí v multimediální tvorbě v maďarské AGMSKS Miskolc. Soutěže se zúčastnili David Čáp, Martin Jágr a Jan Tůma z třídy IT4 B pod vedením Ing. T. Holomka. Na této soutěži obsadila naše škola 4. místo.

Miskolc.jpgV závěru roku již připravujeme další akce na rok 2011, a to:

 1. Třítýdenní stáž německých studentů (automechanici, elektrikáři a malíři pokojů) z ABW a BSA Angermünde – "Bohemian experiences" pod záštitou evropského programu Leonardo da Vinci v horizontu od června 2011 do května 2012.
 2. Podle zájmu a finančních možností plánujeme uskutečnit 7. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané v rámci sdružení Inco-Net.
 3. Ve spolupráci s německou školou v Datteln připravujeme projekt s pracovním názvem "Porovnání systému vzdělávání pro studenty, kteří se učí práci poprvé s cílem podporovat mezinárodní společnou práci, jakož i na zlepšení kvalifikovaných zaměstnanců" pod záštitou evropského programu Leonardo da Vinci za účasti škol z 6 evropských států.
 4. Dvoutýdenní stáž našich studentů (Management obchodu a Informační technologie) do ABW a BSA Angermünde – "German experiences" pod záštitou evropského programu Leonardo da Vinci v horizontu od října do listopadu 2011 případně duben 2012.
  Více informací zde.

Školní rok 2008/2009

V podzimním období roku 2009 byly postupně realizovány plánované akce. Od 5. do 10. října se konala mezinárodní soutěž informatiků v multimediální tvorbě v maďarském Miskolci za účasti jednoho našeho družstva (Jágr, Holman, Tůma) pod vedením Ing. T. Holomka. Od 18. do 20. října se uskutečnilo za naší účasti čtvrté setkání v projektu Inco-Net – Partnerství v polském Gorzowě a Gronówě.

Rauffos.jpgOd 2. do 20. listopadu byla na naší škole v rámci třítýdenního pobytu a praktické stáže skupina 8 studentů a 2 pedagogů z norské školy RVS Raufoss. V rámci projektu Leonardo da Vinci - IVT měli náročný program praktický i poznávací. Kromě vlastní praxe v AGC Automotive Glass v Chudeřicích absolvovali řadu akcí ve škole, exkurze v závodě AGC Flat Glass Řetenice, Škodě - Auto Mladá Boleslav, Českém porcelánu a.s. Dubí, prohlídky Teplic, návštěvu fotbalového utkání a prohlídku stadionu FK Teplice, návštěvu Drážďan, Mostu, Karlových Varů, Prahy, Terezína, Českého Švýcarska a další společenské a poznávací akce.

Kromě na jiných místech zmíněných akcí proběhla od 4. května týdenní návštěva 4 norských pedagogů z RVS Raufoss ve složení Johan Futsaether, Ole VeflenFaid Barkahoum a Tommy Hansen. Byla pro ně připravena řada exkurzí do firem i poznávacích akcí. První den po příjezdu je čekalo seznámení se školou, školským systémem a prohlídka Teplic.

Navsteva_Norsko.jpgV dalších dnech navštívili mimo jiné Český porcelán a.s. Dubí, prohlédli si Štolu Starého Martina v Krupce a další pamětihodnosti Teplicka a okolí, navštívili Most, Karlovy Vary, firmu AGC Automotive Glass v Bílině - Chudeřicích, lázně Beethoven, fotbalový stadion FK Teplice aj. Absolvovali celou řadu pracovních setkání v SŠT AGC Teplice zajímající obě strany, mimo jiné k další spolupráci. Závěr jejich pobytu do neděle patřil Praze.

Dále se ve dnech 5. - 12. 5. v německém ABW a BSA Angermünde konalo za naší účasti setkání mládeže z 8 zemí - Mládež Evropy s poznávacím, kulturním, sportovním a společenským programem. Součástí byla oslava Dne Evropy, návštěva Spolkového sněmu, Berlína aj. Vedoucím naší skupiny byl Mgr. P. Zarkov.

Mladez_Evropy.jpgVe dnech 18.- 19. června 2009 proběhl za našeho pořadatelství turnaj středních škol v kopané. Za účasti Gymnázia Teplice, SPŠ Teplice, SŠ stavební Teplice, SŠ obchodu a služeb Teplice a pořádající SŠT AGC Teplice. Vítězství si odnesla pořádající škola SŠT AGC s 12 body a skóre 15:1. Na druhém místě skončila SŠ stavební, třetí SPŠ Teplice a čtvrté Gymnázium Teplice. Mezi těmito mužstvy se 6 body rozhodovalo skóre.

Pro tento školní rok byly podpořeny Národní agenturou evropských vzdělávacích programů (NAEP) 2 naše projekty. Na první z nich, projekt TEMO 2008/9 na výměnu pedagogů a managementu do Německa, Maďarska, Polska a Norska bylo přiděleno 17184 Euro. Akcí se zúčastnilo celkem 16 osob ve čtyřech týdenních výměnách. Projekt byl zaměřen na získání nových odborných znalostí a dovedností především na oblast celoživotního vzdělávání. V první části projektu se výměny v ABW a BSA Angermünde (SRN) ve dnech 26. 10. až 1. 11. 2008 zúčastnili Mgr. M. Žídková-Sinčáková, L. Doubková a M. Černý. Druhá část projektu v AGSKS TEMO_1.jpgMiskolc (Maďarsko) a dalších institucích proběhla ve dnech 23. až 29. 11. 2008 a účastníky byli J. Dolejší, V. Šlapák, Ing. J. Nový a Ing. J. Kubíček

Třetí část projektu se uskutečnila v polském WZDZ Gorzow a jejích pobočkách v termínu 8. až 14. března 2009 za účasti 5 pedagogů - Ing. T. Holomka, Ing. L. Vonky, Zd. Daška, Mgr. A. Bosákové a Ing. M. Šimůnkové.

V poslední, čtvrté části projektu byli v norské RVS Raufoss a dalších školách a firmách v regionu v termínu 25. 4. až 2. 5. 2009 pedagogové a členové managementu Ing. Jar. Myslivec, Ing. St. Jakoubek, Mgr. M. Kubátová a Mgr. E. Morávková. Projekt byl završen závěrečnou zprávou podanou počátkem července.

Fotbalový turnaj Inco-Net

Fotbalovy_turnaj.jpgVe dnech 16. až 18. dubna 2009 jsme hostili účastníky již 5. ročníku mezinárodního fotbalového turnaje v malé kopané institucí mezinárodní sítě sdružení škol Inco-Net. Zúčastnila se 4 studentská mužstva institucí ze čtyř států. Na prvním místě se umístilo mužstvo pořádající SŠT AGC se 6 body a skórem 18:5, druhé skončilo BSA a ABW Angermünde (SRN) se 4 body a skórem 13:10, třetí AGMKS Miskolc (Maďarsko) se 2 body (7:11) a poslední WZDZ Gorzow - Choszczno (Polsko) bez bodu (8:20). Děkujeme za účast, fair play boje a těšíme se na další ročník.


Školní rok 2007/2008

Mezinárodní soutěž informatiků

Mezinarodni_soutez.jpgVe dnech 29. září až 4. října 2008 se v maďarském Miskolci konal 5. ročník mezinárodní soutěže informatiků v multimediální tvorbě. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev z 5 zemí a mezi nimi i dvě tříčlenná družstva naší školy pod vedením Ing. T. Holomka a Bc. St. Jakoubka. Družstvo VIDEO ve složení P. Frühaufová, M. Šopf a M. Pecháček se umístilo na 2. místě. Družstvo FOTO ve složení J. Hrdlička, J. Válek a L. Volprecht se umístilo na 3.místě.

Oslavy 775 let města Angermünde (SRN)

Cílem projektu je určení role současných i budoucích subjektů neformálního vzdělávání v procesu náboru kvalifikovaných zaměstnanců a jak jsou tyto neformální procesy učení osvědčené případně, zda jsou všeobecně uznávané. Tento projekt byl podpořen finančním grantem z fondů Evropské unie a zahajovací setkání je naplánováno na polovinu měsíce října v maďarském městě Miskolc. 

775_Angermunde.jpgVe dnech 7. - 8. června 2008 se v Angermünde (SRN) konala u příležitosti oslav 775 let města, setkání zástupců škol mezinárodního sdružení Inco-Net i jiných institucí a řada sportovních a kulturních akcí. Mezinárodního dorosteneckého turnaje v malé kopané se zúčastnilo mužstvo naší školy, které zvítězilo nad mužstvem pořádající instituce pouze s jednou remízou a ostatními vítěznými utkáními.

Ve dnech 7. až 28. 4. 2008 byla na naší škole v rámci programu LLP - Leonardo da Vinci na stáži skupina 12 studentů a 2 pedagogů z ABW Angermünde (Německo). Jednalo se o studenty oboru elektro - elektronika. Kromě praxe a výuky byl program věnován i kulturním a poznávacím akcím. Ve dnech 24. až 26. 4. 2008 se za našeho pořadatelství konal 4. ročník mezinárodního turnaje v malé kopané studentů 5 vzdělávacích institucí ze 4 zemí - členů mezinárodního sdružení Inco-Net. Již po čtvrté se stalo vítězem mužstvo naší školy, když vyhrálo všechna utkání (12b.) s celkovým skórem 19:3. Na druhém místě skončilo podruhé mužstvo BSA/ABW Angermünde (SRN) s 6 b. a skórem 20:10 a na třetím místě SPŠ Třebíč s 6b. a skórem 13:9.

Stáž studentů v Raufoss a Gjovik (Norsko)

Gjovik.jpgSkupina 7 našich studentů studijních oborů Informační technologie, Mechanik elektronik a Management obchodu absolvovala v období 18. 4. až 8. 5. 2008, v rámci programu LLP - Leonardo da Vinci, našeho projektu STAT GENOPL 2007/8, odbornou stáž u norské partnerské instituce RVS Raufoss a jednotlivých firem v Gjoviku. Jako doprovod pro úvodní část stáže se zúčastnili Ing. T. Holomek a Ing. J. Myslivec. Studenti měli velice hezký pobyt a načerpali řadu nových zkušeností a poznatků. Projekt je z podstatné části financován z prostředků EU prostřednictvím NAEP (Národní agentury evropských vzdělávacích programů). Hostiteli byli Leif Konrad Storaas, Faid Barkahoum a Johan Futsaether. Díky za maximální péči patří pracovníkům firem, u kterých byla konána praxe a především p. Johanovi Futsaetherovi.

Reciproční návštěva studentů naší školy v ruském Boru 

Niznyj_Novgorod.jpgVe dnech 11. až 16. března 2008 navštívilo 8 studentů a pedagogové naší školy Sklářský a průmyslově ekonomický institut v ruském Boru u Nižnovo Novgorodu a sklářské pobočky firmy AGC - AGC Flat Glass Bor a AGC Automotive Glass Bor. Jednalo se o reciproční návštěvu následující po červnové akci ruských studentů u nás (ve dnech 12. -17. 6. 2007). Akce se zúčastnil ředitel školy JUDr. J. Dvořák, vyučující Mgr. E. Morávková, Mgr. L. Juříčková a za mateřskou AGC Flat Glass Czech Ing. J. Tyl. Studenti měli zastoupení ze studijních oborů Informační technologie, Management obchodu a Mechanik elektronik. Kromě uvedených institucí si účastníci prohlédli i Nižnyj Novgorod, Suzdal a Moskvu. Hostitelské instituce projevily prostřednictvím svých ředitelů zájem o další spolupráci do budoucna.STAT GENOPL.jpg

Stáž studentů ve WZDZ Gorzów Wlkp (Polsko)

Ve dnech 17. 2. až 8. 3. 2008 absolvovala v rámci programu LLP - Leonardo da Vinci, projektu STAT GENOPL odbornou stáž u polské instituce WZDZ Gorzow Wlkp. a firmy VOBIS, skupina 4 studentů 3. ročníku oboru Informační technologie. Jako doprovod se po část stáže zúčastnil p. J. Dolejší.


Školní rok 2006/2007

Stáž žáků v ABW Angermünde (SRN)

Od pondělí 22. 10. do neděle 11. 11. 2007 se celkem 14 studentů naší školy pod vedením Mgr. Michaely Žídkové zúčastnilo v rámci programu LLP-Leonardo da Vinci, odborné stáže u německých institucí ABW a BSA Angermünde. Studenti byli z oborů Management obchodu, Informační technologie a Mechanik elektronik. Jednalo se o první část projektu STAT GENOPL.

Stáž Slovenských studentů v rámci programu Leonardo da Vinci

Od pondělí 15. 10. do 29. 10. 2007 byli v rámci programu LLP - Leonardo da Vinci na stáži zprostředkované naší školou SŠT AGC a Obchodní akademií ve Staré Ľubovni studenti tamní školy. Praxi vykonávalo celkem 16 studentů na AGC Flat Glass Czech a.s., SŠT AGC a.s. a vodohospodářských stavbách v Teplicích.

Projekt Perspektiva

Projekt s trváním od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 probíhal ve spolupráci s naším partnerem a hlavním nositelem projektu Střední školou EDUCHEM s.r.o. a 6 řešitelskými týmy. Tyto pětičlenné týmy expertů působí v organizacích chemického a sklářského průmyslu Ústeckého regionu. Konečným produktem bude obecná metodika ideálních modulů vzdělávání firemních zaměstnanců a realizovaných vzdělávacími institucemi v oblasti dalšího vzdělávání.