Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > O škole > Síň ocenění

Síň oceněníPoháry.png

Zpět Historie Současnost Dokumenty školy Vybavení školy


Symbolický způsob ocenění mimořádných výkonů vedoucích pracovníků a pedagogického sboru školy, kteří prokazatelným způsobem přispěli k dobrému jménu školy, jejímu rozvoji doma a i ve světě. Uvedení do síně slávy bylo provedeno na základě rozhodnutí vedení školy.

Významní zaměstnanci školy:

Kurt Dědič, říká se, že cvičení dělá mistra. Od roku 1979 se věnoval učňům v oboru Elektrikář jako mistr odborného výcviku, a v tomto případě lze říci Mistr s velkým M. Dokázal všem, mladým i starým, že s humorem a nadhledem lze řešit i ty nejzapeklitější situace. Byl jedním z mála pedagogů, kterým se nedalo říci NE a kterého žáci vždy vnímali jako člověka s obrovskými znalostmi a velkým srdcem. Přestože kvůli zdravotním komplikacím musel od roku 2017 ukončit kariéru učitele na plný úvazek, angažuje se stále v oblasti vzdělávání dospělých a předává své zkušenosti dál.

Kurte, přejeme ti jen to nej a hlavně hodně zdraví.

Dědič.jpg

Ing. Bc. Jaroslav Myslivec, do školy nastoupil v roce 1979 jako vychovatel v jejím Domově mládeže v Dubí. Výchovné činnosti se věnoval 12 let. Od roku 1991 vykonával funkci zástupce ředitele pro věci provozně – ekonomické. Díky tomu získal neocenitelné zkušenosti z oblasti účetnictví a legislativy. Po náhlém skonu tehdejšího ředitele JUDr. Dvořáka přijal post vrcholového manažera školy, jenž vykonával od roku 2013. Za svého působení zažil období "blahobytu" i "utahování opasku", ale vždy dokázal nastavovat přívětivou tvář a přitom si uchovat punc precizního a spravedlivého ředitele. Díky tomu se škola postupně dostala mezi uznávaná vzdělávací centra v regionu Teplic. Ze školy vybudoval samostatný, ekonomicky nezávislý subjekt, který dlouhodobě nabízí lukrativní obory vzdělávání. 

Od 1. ledna 2019 se rozhodl omezit svou profesní dráhu, předat otěže velení dál a věnovat se především odpočinku a rodině.

Jardo, norrmanije, ať se ti vše daří!

Myslivec.jpg

Ing. Karel Hladík, začínal jako učitel odborných předmětů, od roku 2009 zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání. Do školy nastoupil již v roce 1991 a postupně se stal nestorem pro zavádění výpočetní techniky a tím i zrodu studijního oboru Informační technologie. Kromě pedagogické činnosti také zahajoval jako jeden z prvních lektorů spolupráci s úsekem celoživotního vzdělávání. V pozici zástupce ředitele měl velmi těžkou úlohu - překlenout "hubená" léta, v jejichž průběhu rapidně ubývalo žáků a s nimi i vzdělávacích oborů. Kromě spousty práce nechal ve škole i kus vlastního zdraví.

Do důchodu odešel v roce 2016, tedy v době, kdy se škola opět odrážela ode dna...

Karle, užívej si podzimu života!

Hladik.jpg

JUDr. Josef Dvořák, ředitel školy. Zemřel náhle dne 29. března 2013 po těžké nemoci ve věku nedožitých 68 let. Ve funkci ředitele školy působil od roku 1986.

Velkou měrou se zasadil o přebudování školy na školu firemní, školu, která si vydobyla renomé nejen v regionu kraje, ale i za hranicemi naší republiky. Podporoval zapojení školy do mezinárodních projektů. Byl prvním ředitelem školy v okrese, který pochopil význam celoživotního vzdělávání jako nedílné součásti vzdělávacího procesu škol. Značně podporoval sportovní aktivity a především rozvoj mladých fotbalistů FK Teplice studujících na naší škole. Vždy prosazoval úzké sepětí s mateřskou společností AGC a.s.

Odešel člověk, který měl rád svou rodinu, kolektiv a rybaření.

Čest jeho památce!

DvorakJ.jpg

Eduard Rožec, učitel odborných předmětů. Ve škole působil téměř 20 let, předtím pracoval na závodě Rudolfova huť Dubí. Své práci obětoval převážnou část volného času, vychoval řadu sklářských odborníků. Absolventi školy se za ním často vracejí konzultovat odborné problémy. Přejeme mu hodně zdraví a pohody na zaslouženém odpočinku, ať se ještě dlouho může věnovat svým zálibám.

Rozec.jpg

Mgr. Joachim Švejnoha, zástupce ředitele pro praktické vyučování. Pedagog, který byl ve škole u zrodu všech významných aktivit, duchovní otec mezinárodních projektů školy. Své organizaci - škole byl věrný téměř 35 let, dokonce je i jejím úspěšným absolventem. Přejeme panu Joachimu Švejnohovi hodně zdravíčka a hezkých chvil do zaslouženého důchodu (srpen 2010).

...bohužel, po krátké nemoci dne 22. 11. 2020 náhle zemřel. Člověk, který miloval svou rodinu, cestování a navždy zůstane v našich srdcích.

Čest jeho památce!

Svejnoha.jpg

Mgr. Jan Drescher, zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Jeho smysl pro humor spojený s důslednou prací se nesmazatelně zapsal do dějin rozvoje naší školy. V roce 2010 se sice odebral na zasloužený odpočinek, na školu ale nikdy nezapomněl a vždy se účastnil společných setkání jako nefalšovaný emeritní učitel. Mezi jeho největší záliby a koníčky patřilo rybaření a letní relaxace na jeho chatě u řeky Labe nedaleko Dolních Zálezel v Ústeckém kraji.

Na konci roku 2023, bohužel po krátké nemoci, nás opustil navždy. Budeme na tebe Honzo vzpomínat.

Čest jeho památce!

Drescher.jpg

Mgr. František Vřeský, vedoucí odloučeného pracoviště školy. Dlouholetý pedagogický pracovník školy, vychovatel, později učitel, kterého studující mládež doslova zbožňovala. Nikomu z nich nedokázal odmítnout, každému byl nápomocen radou, pro každého z nich byl neformální autoritou. Zemřel náhle dne 28. 12. 2005 před odchodem na zasloužený odpočinek.

Františku, měli jsme Tě moc rádi, vzpomínáme.

Čest jeho památce!

Vresky.JPG

Mgr. Miloslav Senický, zástupce ředitele pro teoretickou výuku. Dlouholetý pedagogický pracovník školy působící v řídicí funkci. Byl u všech rozhodujících momentů ve vývoji školy, podílel se na restrukturalizaci školy na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Jeho zásluhou se škola orientovala na vzdělávání zakončené maturitní zkouškou jako byly obory vzdělání: mechanik elektronik, technolog keramiky a porcelánu, mechanik strojů a zařízení, ekonomika a podnikání a v neposlední řadě informační technologie. Zemřel náhle dne 15. 1. 1998.

Škola byla jeho druhým domovem. Mílo, vzpomínáme.

Čest jeho památce!

Senicky.jpg