Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Plán ICT

Plán ICT

Net.jpg

ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití ve výuce. Porovnává ho se "Standardem ICT služeb ve škole" definovaným Ministerstvem školství a mládeže. Výsledkem je srovnání a stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby škola harmonizovala s ukazateli vytyčenými "Standardem ICT služeb ve škole". Dosažení cílů je v ICT plánu školy prezentováno posloupností kroků, které budou v rámci řešení prováděny, a to včetně popisu jejich finančního zajištění. ICT plán školy je vypracován vždy s výhledem do konce školního roku.

 

Ke stažení:


Stávající stav

Údaje o škole

Personální obsazení:

Celkový počet žáků ve škole 363
Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 38
Celkový počet zaměstnanců 10

Vybavení IT technikou:

Název učebny, kabinetu, kanceláře* Počet stanic PC|NTB Datový projektor
Ředitel školy 1 Ne
Sekretariát ředitele školy 1 Ne
Mzdová účtárna a fakturace 1 Ne
Ekonomický úsek 1 Ne
Vedoucí úseku CŽV 1 Ne
Referentka CŽV 1 Ne
Zástupce ředitele školy pro VV 1 Ne
Serverovna 1 Ne
Sborovna A 4 Ne
Sborovna C 2 Ne
Knihovna 1 Ne
Kabinet matematiky 1 Ne
Kabinet českého jazyka 1 Ne
Kabinet TV 1 Ne
Kabinet FKT 1 Ne
Kabinet elektro 2 Ne
Kabinet metodiky 1 Ne
Studovna -- Ne
Dílna Elektro A01 1 Ano
Dílna Elektro A02 1 Ano
Dílna Elektro A03 1 Ano
Dílna mechaniky a robotiky Řetenice 1 Ano
Učebna A0 18 + 1 Ano
Učebna A1 30 + 1 Ano
Učebna A2 30 + 1 Ano
Učebna A3 30 + 1 Ano
Učebna A4 1 Ano
Učebna A6 1 Ano
Učebna A7 1 Ano
Učebna A8 20 + 1 Ano
Učebna A9 20 + 1 Ano
Učebna A10 1 Ano
Učebna A11 1 Ano
Učebna A12 1 Ano
Učebna HV 1 Ano
Učebna DV 1 Ano
Učebna VV 1 Ano
Aula C 1 Ano
Učebna C2 1 Ano
Učebna C3 1 Ano
Učebna C5 1 Ano
Učebna C7 1 Ano
Učebna ECDL 15 + 1 Ano
Celkem PC|NTB|DP 212 25

* všechny stanice jsou připojeny k internetu

Srovnání vybavení se standardem služeb

     
zařízení / 100 žáků
kontingent standard ICT skutečnost
počítačové učebny:  7,5 37,7
ostatní učebny:  2 5,5
pedagogičtí pracovníci:  6 9,5
Celkem:  15,5 37,7
datový projektor:  1 5,7

Softwarové vybavení

Základní informace o elektronických agendách:

 • Školní matrika: IS Bakaláři
 • Účetnictví: OZO
 • Evidence majetku: OZO
 • Personalistika a mzdy: VEMA

Další software:

 • Ochrana školní sítě proti útokům: Kaspersky Antivirus
 • Grafické programy: Zoner Photostudio, Zoner Calisto, Proge CAD
 • Výukové programy: MS Office 365, MS Visual Studio, PacketTracer, účetní IS Duel, Robostudio.

Platforma operačních systémů

 • Windows 2019 Server Core, Windows 2016 Server, Windows 2008 R2 Server;
 • Windows 10, Windows 7.

Popis standardního pracovního prostředí žáka

Pracovní stanice žáků jsou vybaveny platformou Microsoft, vše v české jazykové verzi. Pracovní stanice mají v některých učebnách z důvodu bezpečnosti sítě blokovaná výměnná paměťová media a stanice využívají k uložení dat sdílené prostředky hostitelský prostor, tzv. Cloud. Stejně tak je v případě potřeby ze stanic umožněn tisk na tiskárně připojené k učitelskému pracovišti. Tiskárny jsou standardně černobílé laserové.

V rámci výuky nebo přípravy na výuku mohou používat:

 1. kancelářský balík Microsoft Office 365 zahrnující textový editor, tabulkový editor, editor prezentací, databázový procesor a platformu Teams, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, a poskytuje datové úložiště pro ukládání souborů;
 2. poštovní klient Microsoft Outlook se schránkou pod vlastním školním účtem;
 3. webový prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome;
 4. grafický editor Zoner Calisto 5.0;
 5. program Zoner Photo Studio 7 pro zpracování digitálních fotografií;
 6. vzhledem k charakteru a složení výuky mohou v rámci konkrétní počítačové učebny využívat programové vybavení pro průmyslovou grafiku ProgeCAD, vývojové prostředí Microsoft Visual Studio, program pro vedení účetní agendy a podvojného účetnictví aj.

Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami.

Popis standardního pracovního prostředí pedagogického pracovníka

Pracovní stanice pedagogů jsou vybaveny platformou Microsoft, vše v české jazykové verzi. Všechna pedagogická pracoviště až na výjimky mají možnost přímého výstupu na laserovou nebo inkoustovou tiskárnu.

V rámci výuky nebo přípravy na výuku mohou pedagogové používat:

 1. kancelářský balík Microsoft Office 365 zahrnující textový editor, tabulkový editor, editor prezentací, databázový procesor a platformu Teams, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, a poskytuje datové úložiště pro ukládání souborů;
 2. poštovní klient Microsoft Outlook se schránkou pod vlastním firemním účtem;
 3. webový prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome;
 4. grafický editor Zoner Calisto 5.0;
 5. program Zoner Photo Studio 7 pro zpracování digitálních fotografií.

Veškeré programové vybavení je užíváno v souladu s licenčními podmínkami.

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy

Segmenty páteřní sítě i jednotlivé segmenty v učebnách a kancelářích jsou tvořeny strukturovanou kabeláží UTP kategorie 5e a 6, v celém areálu školy je navíc pokrytí bezdrátovou sítí Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz.

 • Rychlost a technologie internetového připojení pro Wi-Fi síť: využívá se primární konektivity,
 • Rychlost sítě: Páteřní síť 1 Gbps, stanice v závislosti na strukturované kabeláži 1 Gbps nebo výjimečně 100 Mbps,
 • Celá škola je pokryta oddělenou Wi-Fi sítí,
 • Byod (Bring You Own Device): ANO - žáci si mohou do školy nosit vlastní zařízení, které
  využívají k plnění svých studijních povinností.

Rychlost a způsob připojení školy do internetu

Server sítě je připojen optickým spojem k poskytovateli služeb sítě Internet  a to nepřetržitě, s garantovanou rychlostí v příchozím/odchozím směru 100/100 Mbps, bez omezení objemu dat.

Zajišťované serverové služby

Školní síťový server plní funkci souborového a webového serveru. Na všech serverech je spuštěna serverová antivirová ochrana Kaspersky AV, která zajišťuje pravidelný upgrade klientských instalací všech koncových počítačů. Druhý server plní úlohu zálohovacího serveru se zálohovacím sw Arcserve. Dalšími službami, kromě doménového řadiče jsou školní IS Bakaláři a WSUS (Windows Server Update Services).

Způsob zajištění schránek elektronické pošty

Veškerá firemní pošta je centralizována na vzdáleném serveru pod licencí Microsoft v rámci Office 365.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace školy

Webové stránky jsou hostovány na serverech společnosti Antee s.r.o. Tyto stránky také slouží jako brána do systémů Bakaláři (obsahuje úplné klasifikační a doplňkové informace, přístupné přes Internet jak žákům, tak rodičům a pedagogickým pracovníkům), Digitální sborovnu (školní pedagogický portál), LMS Moodle (vzdělávací portál školy), MS Outlook 365 (komunikační nástroj pro všechny uživatele se školním účtem) a odkazy na sociální servery Facebook a Instagram.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace žáků

Žáci školy mají po celou dobu studia zdarma k dispozici školní účet, se kterým jsou svázány služby:

 • Microsoft Outlook 365,
 • úložiště Microsoft  OneDrive,
 • komunikační platforma Microsoft Teams.

Způsob zajištění prostoru pro webové prezentace pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci školy mohou využívat v omezené míře školní souborový server, mají po celou dobu pracovního poměru k dispozici firemní účet, se kterým jsou svázány služby:

 • Microsoft Outlook 365,
 • úložiště Microsoft  OneDrive,
 • komunikační platforma Microsoft Teams,
 • Digitální sborovnu.

Dále škola platí hostovaný server pro provoz LMS Moodle, na který standardně ukládají učebnice, vzdělávací materiály a vytvářejí elektronické testy.

Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání

V rámci celé školy jsou dodržována pravidla o ochraně autorských práv a licenčních ujednání výrobců softwaru. Nové licence jsou průběžně doplňovány v souvislosti s nákupem nového hw a sw vybavení.

Evidenci softwaru provádí správce IT a účetní. Dodržování autorského zákona je vyžadováno od všech zaměstnanců.

Za dodržování těchto zásad v učebnách a na pracovištích zodpovídá koordinátor ICT a správce školní domény. Ostatní podpůrné programy mají formu freeware nebo public domain.

Technické parametry serverů a pracovních stanic

Servery:

 • platforma Intel, operační systém Microsoft a Linux, Raid5 + Hot Spare disk.

Stanice:

 • platforma Intel, operační systém Microsoft a Linux, PC, Notebook a Tablet.

Všechny stanice splňují požadavek na úroveň technického vybavení.

Technické parametry kabelového rozvodu sítě odpovídají požadavkům standardu. Páteřní síťové prvky a síťové PC karty mají přenosovou rychlost 1 Gbps. Všechny stanice sítě pracují v koncepci klient-server.

Výukové programové vybavení a informační zdroje.

Vzhledem ke specifickému složení výuky odborných předmětů jsou programové výukové prostředky využívány v příslušných počítačových učebnách. Ostatní přístupy k informačním zdrojům jsou řešeny individuálním přístupem k síti Internet. Pro žáky navíc ve vyhrazeném čase i po skončení vyučování.

Vzdělávání pedagogů.

Počítačová gramotnost všech pedagogických pracovníků je na dostatečné úrovni, aby každý byl schopen pracovat s výpočetní technikou v rámci přímé i nepřímé pedagogické činnosti, a to v úrovních:

 • Z – Základní uživatelské znalosti;
 • P – Vzdělávání poučených uživatelů;
 • S – Specifické vzdělávání.

Vzdělávání ICT koordinátora proběhlo formou studia na bázi školení Microsoft Server, Microsoft Exchange, Bezpečnost počítačových sítí a podpory odborné literatury.

Ochrana dat a prostředků, bezpečnostní analýza a nastavení ochranných prvků v síti

Nastavena přístupová práva v síti podle rolí, přihlašování k síti pomocí účtu a hesla.

Zajištění dostupnosti, autentizace dat, zajištění bezpečného vzdáleného přístupu

Určení vedoucí pracovníci mají možnost vzdáleného přístupu do školní sítě přes VPN. Učitelé mají přístup dle přístupových práv v síti podle rolí k serveru. Žáci mají přístup k serveru pouze ve škole. Ke svým e-mailům na Office 365 se mohou zaměstnanci i žáci přihlásit prostřednictvím komunikačního protokolu https.

Základní požadavky na bezpečnost jednotlivých rolí

Zajištěno v rámci přístupových práv a nastavení serveru.

Filtrování obsahu a ochrana nezletilých před kyberšikanou

Pravidelně (a opakovaně) seznamujeme žáky s pravidly bezpečného používání internetu, sociálních sítí a nebezpečí kyberšikany. Na školním routeru je nasazen filtr blokující přístup na nevhodné stránky. Dále je možnost do tohoto filtru přidávat vlastní nevhodné stránky.


Zdroje:


Cílový stav

Hlavní cíle:

 • zefektivnění výuky s využitím prostředků ICT – proškolování pedagogů v používání stávajícího HW a SW, využívání mobilního HW a aplikací;
 • intenzivnější využívání online informačních zdrojů a online komunikace mezi pedagogy a žáky;
 • využívání e-learningových aplikací ve výuce, využívání mobilních prostředků – tabletů a mobilních telefonů (LMS, NIS, …).

Dílčí cíle:

 • nadále podporovat elektronickou komunikaci ve škole mezi učiteli, žáky a rodiči s využitím školního systému Bakaláři, Office 365 apod.;
 • plně využívat stávající výpočetní techniku pro potřeby výuky i provozu školy;
 • provádět kvalitní propagaci a prezentaci školy nejen na internetu (reklamní spot ve vybraných zdr. zařízeních, WWW, FaceBook, Instagram…);
 • doplnit SSL na všechny externí přístupy do školy;
 • úpravy webových stránek v souladu s evropskými normami, stabilizace webového serveru;
 • obnovovat a sjednocovat SW i HW vybavení počítačů ve škole, zabezpečit ochranu počítačové sítě školy z vnějšku i uvnitř školy;
 • v rámci DVPP prohlubovat digitální kompetence pedagogických pracovníků.

Plánováno:

 • dokompletování Wi-Fi sítě pro žáky novými AP Wi-Fi v celém areálu školy, posílení signálu a prostupnosti Wi-Fi sítě;
 • další obměna starších PC v učebnách;
 • obměna serverů – nákup výkonnějšího HW.

Na podporu těchto cílů bylo provedeno:

 • nákup a obměna PC za NTB v učebnách;
 • obměna výkonné tiskárny u zástupce ředitele pro VV;
 • výměna DDT stanice;
 • částečný upgrade SW i HW serverů.

Postup dosažení cílového stavu

Cílového stavu by mělo být dosaženo posloupností těchto kroků:

 1. Finanční prostředky získávat z vlastních zdrojů a podpůrných dotačních programů;
 2. Projednání zvýšení rychlosti připojení k Internetu s poskytovatelem služeb (změna stávající smlouvy);
 3. Školení pedagogů (vlastními lektory).