Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Dálková forma vzdělávání

Dálková forma vzděláváníUchazeč.png

Zpět Přijímací řízení Informace pro přijaté


Studium spočívá převážně v samostatné práci, školní výuka probíhá obvykle 2x týdně v odpoledních hodinách, během školního roku je možné využít 200 – 220 konzultačních hodin a většinou je třeba se předem dohodnout se zaměstnavatelem o uvolňování z práce. Studium nabízíme zkrácené, proto je třeba společně s přihláškou předložit i doklad o předchozím vzdělání, což je dle oboru výuční list nebo maturita.

Obor středního vzdělání s výučním listem - zkrácené studium na 1 rok:

(platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní nebo závěrečnou zkouškou v jiném oboru)

Název oboru RVP Kód oboru Zaměření dle ŠVP Zdravotní požadavky Míst
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář a rozvodná zařízení

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou vyloučeny:

  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
  • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
30

Obor úplného středního vzdělání s maturitním vysvědčením - zkrácené studium na 2 roky:

(platí pro absolventy středního vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru)

Název oboru RVP Kód oboru Zaměření dle ŠVP Zdravotní požadavky Míst
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Učitel MŠ a vychovatel

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou vyloučeny:

  • prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity,
  • závažné duševní nemoci a poruchy chování.
28

Pro bližší informace kontaktujte paní Vinšovou na telefonním čísle +420 417 579 033 nebo sekretariát školy na čísle +420 417 538 357, případně si po dohodě s vedením můžete kdykoliv prohlédnout prostory školy a pohovořit s pedagogickým sborem.

Podrobnější charakteristiku jednotlivých oborů dle RVP si můžete prohlédnout zde.


Ke stažení: