Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > EDUGrant - projekt na podporu vybudování nové učebny IoT

EDUGrant - projekt na podporu vybudování nové učebny IoTDatum konání:
28.6.2022
Datum ukončení:
30.6.2023

edugrant-banner-horizontal-500-bus[1].jpgStřední škola AGC a.s. v Teplicích se rozhodla učinit nesnadný, ale důležitý krok v rámci strategického rozvoje regionu Ústí nad Labem a na základě potřeb řady velkých i menších zaměstnavatelů, Úřadu práce a Hospodářské komory zažádala o akreditaci oboru Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotiku a automatizaci. V souladu s trendem Průmysl 4.0 a připravovanou novelou rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, týkající se vzdělávání v informatice a robotice, připravujeme vhodné podmínky pro všechny zájemce o studium v uvedené oblasti.

Jedním z pilířů pro kvalitní přípravu budoucích robotiků a elektrotechniků je především práce s moderními didaktickými pomůckami. Společně s otevřením oboru Mechanik elektrotechnik vyvstala další potřeba – a to zcela nové, speciálně vybavené učebny, která bude splňovat několik primárních požadavků:

 • ukotvení hladkého přechodu od teorie k praxi do vzdělávacího plánu školy;
 • spojení klasických experimentů s výpočetní a měřicí technikou;
 • vzdálené sdílení dat na mobilní zařízení žáků
 • přenesení těžiště prezenční teoretické výuky do experimentální roviny.

Dle ŠVP oboru Mechanik – elektrotechnik bude učebna významně uplatněna v předmětech:

 • Elektronika
 • Automatizace
 • Číslicová technika
 • Robotika
 • Odborný výcvik

Dle ŠVP oboru Informační technologie se vybavení učebny využije v předmětech:

 • Hardware
 • Elektrotechnika a automatizace

Uvedené předměty se prolínají napříč studiem uvedených oborů, přímo tedy bude zasaženo 8 tříd.

Význam praktické výuky v laboratořích elektroniky a IoT technologií včetně odborného výcviku, během níž jsou prováděna měření na reálných senzorech s využitím dostupné měřicí techniky, je pro technicky zaměřené obory klíčový. Vybavení v podobě moderního diagnostického vybavení inovativně posune konečný efekt výuky a tím i celou školu kupředu. Žáci se lépe seznámí a v praxi si osvojí proces revizní kontroly elektro rozvodů a komunikace senzorů s mobilní výpočetní technikou.

Učebna, vybavená speciálními didaktickými pomůckami, bude využita v pokračování osvěty trendu Průmysl 4.0 mezi pedagogy, kterým prostřednictvím projektových odpolední a workshopů umožníme k vybavení přístup.

Vybavení učebny novými moderními pomůckami je věc nezbytná, ale nákladná. Proto chceme poděkovat za kladné zhodnocení našeho projektového záměru Nadací Velux. Díky této nadaci je nám umožněno se dále technicky rozvíjet a neztrácet kontakt s moderní výukou podpořenou aktuálním vybavením.