Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > ERASMUS+ : Distanční prvky výuky v denní formě vzdělávání

ERASMUS+ : Distanční prvky výuky v denní formě vzděláváníDatum konání:
1.1.2024
Datum ukončení:
31.12.2025

Partnerství malého rozsahu v odborném vzdělávání a přípravě

Registrační číslo projektu 2023-2-CZ01-KA210-VET-000182311
Název programu KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and training (KA210-VET)
Zkrácený název projektu DPV-DFV
Datum zahájení projektu 1. ledna 2024
Datum ukončení projektu 31. prosince 2025
Doba realizace projektu 2 roky

 

  

CS_FundedbytheEU_RGB_POS.png

 

Motivace k projektu

V návrhu projektu jsou stanoveny konkrétní cíle, které jsou v souladu se zvolenými prioritami. Tyto cíle souvisí s naší motivací k podání projektu.

 • Tvorba digitálních výukových materiálů: v rámci projektu vzniknou nebo budou doplněny ucelené sady výukových materiálů na různých platformách. Jedna z nich jsou výuková videa umístěná na veřejně dostupném kanále YouTube. Zcela jistě bude natočena středoškolská fyzika v některém z národních jazyků zúčastněných programových partnerů. Dále vzniknou elektronické výukové materiály z oblasti ICT, automatizace, elektroniky a dalších odborných předmětů. I zde platí, že budou vznikat v národních jazycích
 • Existují školní předměty, které se dají plnohodnotně učit digitálně. Existují ale takové, kde to plně nelze. Zejména jde o předměty, kde je pro správné pochopení látky vyžaduje i praktická činnost. Například fyzika vyžaduje experimenty. V době nepřítomnosti žáka ve škole je to problém, málokdo má doma experimentální vybavení. Jedním z možných řešení je příprava funkčních modelů experimentálních sad pomocí 3D tisku. Po ukončení projetu budou veřejně k dispozici sady tisknutelných modelů, které si budou moci školy a nebo i žáci vytisknout a využít ve škole při prezenční výuce i doma v případě nepřítomnosti.
 • Další bod s předchozím přímo souvisí – moderní mobilní zařízení obsahují celou řadu zabudovaných senzorů, například osvětlení, hluku, polohy atd. Tyto senzory, které má v podstatě každý žák, lze využít k laboratorním pracím nejen z fyziky, ale i v oblasti pracovní hygieny a dalších. Výstupem projektu budou metodiky pro samostatná měření, včetně způsobu vyhodnocení ve vzdělávacím procesu.
 • Projekt řeší inkluzi a diverzitu ve vzdělávání a podporuje alternativní formy účasti ve výuce. Dnes je běžné, že existují studenti s omezenými možnostmi účastnit se prezenční výuky. Jde o případy nemoci, sportovních soustředění a tréninků atd. Protože úkol školy je vzdělávat a svým razítkem na vysvědčení se zaručit, že absolventům se dostalo příslušného vzdělání, výstupy projektu jsou významným podpůrným prostředkem, aby se příslušné učivo mohlo dostat i k nepřítomným žákům.
 • Využití 3D tisku při tvorbě učebních pomůcek podporuje inovace v odborném vzdělávání. V tomto bodě projekt rozvíjí environmentální zodpovědnost účastníků projektu. Pro tisk pomůcek bude v maximální míře využito materiálu PLA. Splňuje platnou Evropskou normu o kompostování. Není vyráběn z ropy, ale z kukuřičných a dalších rostlinných škrobů, tedy z obnovitelných zdrojů.
 • Významný podíl na vzdělávacím trhu má dnes vzdělávání dospělých, ať už se jedná o vzdělávací kurzy nebo studium při zaměstnání. To se velmi často odehrává distanční formou a nebo formou konzultací. Pro tuto skupinu lidí je velmi žádoucí existence kvalitních digitálních vzdělávacích materiálů a aktivit, protože ty musí ve značné míře suplovat plnohodnotnou fulltime prezenční výuku. Tvorba vzdělávacích materiálů pro tuto skupinu lidí je dalším plánovaným výstupem projektu.

 

Účastníci projektu

SŠ AGC a.s. Teplice Česká republika www.skola-agc.cz
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice Levice  Slovenská republika www.spslevice.sk
Střední průmyslová škola Třebíč Třebíč Česká republika www.spst.cz

 

Plánované výstupy projektu

 SŠ AGC a.s.

 • vedoucí organizace projektu
 • zorganizování úvodního prezenčního setkání v Teplicích
 • zorganizování prvního online setkání účastníků
 • příprava studijních materiálů, metodik, 3D modelů pro tisk
 • 10 videí s tématikou přípravy 3D modelování v programu ProgeCAD s důrazem na techniky minimalizující odpad při tisku
 • Středoškolská fyzika: 60 výukových prezentací + 60 výukových videí k nim
 • 10 laboratorních prací s mobilními telefony (fotometrie, akustika, mechanika, fyzika plynů, ...)
 • Zajistí odbornou oponenturu vytvořených materiálů
 • 3D modely (Příprava 3D modelů pro fyzikální experimenty, zejména sady pro mechaniku, např. momentový kotouč, dvouramenné váhy, sada pro měření tíhového zrychlení, matematické kyvadlo)
 • Programování v C# - 170 vzdělávacích materiálů pro LMS prostředí MOODLE
 • ověření vlastních materiálů
 • ověření materiálů z partnerských škol
 • správa databáze kontaktů
 • správa databáze metodik
 • správa databáze vytvořených materiálů
 • účast na online projektových setkáních
 • účast na diseminačních aktivitách
 • účast na prezenčních setkáních
 • organizace online výuky
 • sepsání závěrečné zprávy za projekt

 Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice

 • zorganizování prezenčního setkání
 • příprava studijních materiálů, metodik
 • Praxe: 40 výukových videí, 40 podpůrných prezentací
 • Elektronika: 30 výukových videí, 30 podpůrných prezentací, 30 samostatných prezentací pro online teoretickou výuku
 • ověření vlastních materiálů
 • ověření materiálů z partnerských škol
 • účast na online projektových setkáních
 • účast na prezenčních setkáních
 • organizace online výuky
 • zajištění komunikace s TM Consulting s.r.o.
 • účast na diseminačních aktivitách
 • dodání podkladů pro sepsání závěrečné zprávy

 Střední průmyslová škola Třebíč

 • organizace pravidelných online setkání účastníků projektu
 • zorganizování závěrečného prezenčního setkání
 • příprava studijních materiálů a metodik
 • Automatizace, robotika : 15 výukových videí + podpůrné prezentace, 30 samostatných prezentací pro online teoretickou výuku
 • Elektrotechnika a měření: 15 výukových videí + podpůrné prezentace, 30 samostatných prezentací pro online teoretickou výuku
 • ověření vlastních materiálů
 • ověření materiálů z partnerských škol
 • účast na online projektových setkáních
 • účast na prezenčních setkáních
 • organizace online výuky
 • účast na diseminačních aktivitách
 • dodání podkladů pro sepsání závěrečné zprávy