Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Erasmus+: Pracovní stáž v Maďarsku

Erasmus+: Pracovní stáž v MaďarskuDatum konání:
3.3.2024
Datum ukončení:
23.3.2024

 

Krátkodobé projekty v odborném vzdělání a přípravě

 CS_FundedbytheEU_RGB_POS.png

Registrační číslo projektu 2023-1-CZ01-KA121-VET-000123055
Název programu KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training
Datum zahájení projektu 3. března 2024
Datum ukončení projektu 23. března 2024
Doba realizace projektu 3 týdny

 

Vysílající organizací je Střední škola AGC a.s., (Teplice, Česká republika). Podpůrnou organizací je First Central European Benefit Association (Budapešť, Maďarsko).

Hlavní cíle projektu jsou následující:

 • rozvoj spolupráce mezi naší institucí a institucemi v zahraničí, včetně regionálních firem
 • získání poznatků (kulturních, jazykových, odborných), které by škola mohla zavést do stávající výuky a využít při realizaci
  dalších projektových aktivit a zahraniční spolupráce
 • získání a rozvoj vědomostí, dovedností a kvalifikací v odborných předmětech a praxi pro účastníky stáže
 • zlepšení komunikačních dovedností účastníků v cizím jazyce i společensko-kulturní dopad na účastníky

Hlavní benefity plánovaných aktivit pro účastníky:

 • odborné znalosti a dovednosti účastníků dle JVU
 • pracovní schopnosti v oboru
 • komunikační a jazykové dovednosti v angličtině, základní povědomí o novém jazyce - maďarštině
 • práce v týmu
 • schopnost čelit stresovým situacím
 • zodpovědnost a důslednost
 • samostatnost v rozhodování a vystupování v odlišném prostředí
 • prohloubení praktických pracovních dovedností a návyků
 • poznání odlišných metod řízení práce
 • rozšíření poznatků o hostitelské zemi, jejím vzdělávacím systému, politickém uspořádání, sociálním zabezpečení, historii, kultuře
 • poznání nezbytnosti studia dalšího jazyka
 • zaměstnatelnost po absolvování školy

Evaluace plánovaných výsledků odborné stáže:

 • hodnocení ze strany přijímající organizace -splnění principů ECVET, soupis hodnocení spolupráce se školou
 • písemné hodnocení formou dílčí zprávy jednotlivých účastníků
 • písemné hodnocení formou dílčí zprávy pedagogického doprovodu
 • písemné hodnocení formou cestovní a monitorovací zprávy leadera projektu
 • šíření výsledků hodnocení formou článků, informací na webových stránkách a nástěnkách
 • závěrečné hodnocení formou závěrečné zprávy projektu
 • hodnocení úspěšnosti stáže po stránce komunikace v cizím jazyce
 • hodnocení úspěšnosti stáže po stránce odborné

Přijímající organizace:

Přípravné činnosti a aktivity

Jazyková a kulturní příprava

V rámci projektu vyrazí studenti do zahraničí na celé 3 týdny. Na stáži sice bude přítomen pedagogický dozor, jehož úkolem je zajistit hladký průběh akce, ale po většinu pracovního dne budou studenti na svých pracovištích ve firmách odkázáni na svoji znalost obecné i odborné angličtiny. Proto proběhla pro účastníky i náhradníky z řad studentů důkladná specializovaná příprava v rozsahu deseti lekcí.

Informační schůzka

Ve čtvrtek 15. března 2024 dorazil do naší školy zástupce podpůrné organizace pan Janko Tóth. Všechny účastníky stáže, tj. žáky i doprovodné pedagogy, seznámil s podrobnostmi zahraniční stáže. Podal informace o cílové destinaci. Upozornil na některé kulturní a společenské odlišnosti Maďarska oproti České republice.

Poté všechny seznámil s technickými podrobnostmi stáže - přesné časy odjezdu, příjezdu, podrobnosti o ubytování, o způsobu stravování, o veřejné dopravě v Budapešti atd.

Na konec jeho návštěvy proběhla nezbytná administrativa, která je nedílnou součástí každého projektu, projekty Evropské unie nevyjímaje.

Po celou dobu návštěvy pana Tótha se mohli všichni ptát a cokoliv. S potěšením lze konstatovat, že této možnosti studenti hojně využívali. Svědčí to o jejich zájmu a nadšení z nadcházející stáže.

Průběh výjezdu den po dni

Neděle 3. března 2024

 V neděli brzy ráno se skupina 15 nadšených žáků ze Střední školy AGC a.s. společně s doprovodnými učiteli Bc. Michalem Novákem a panem Stanislavem Erbenem vydala na pracovní stáž do Maďarska. Odjezd byl naplánován na pátou hodinu ranní, a díky prázdným dálnicím proběhla cesta bez komplikací.

maďarsko.pngPrvní zastávka byla ve Velkém Meziříčí mezi 8:00 a 9:00, kde si skupina mohla odpočinout a nasnídat. Další etapa cesty vedla do Moravského Krumlova, kde se k naší skupině přidalo 13 studentů a 2 učitelé z místní školy. Společně jsme pokračovali přes Vídeň (kde byl cíl cesty studentů z Moravského Krumlova) do Maďarska, kde studenty přivítalo příjemné počasí s teplotami až 19 stupňů Celsia.

Po krátké poslední pauze a obědě v McDonalds dorazili na místo určení ve 16:30, čímž o půl hodiny předběhli původní plán. Paní Flóra Rehocsin studenty uvítala, ubytovala a připomněla pravidla chování. Dále spolu s česky mluvícími pomocníky ukázala, kde bude snídaně a kde se večeře.

Zbytek večera byl věnován zabydlování a odpočinku po dlouhé cestě. Všichni se těší na zahájení pracovní stáže a nové zkušenosti, které v Maďarsku čekají.

 

Pondělí 4. března 2024

1ceba_logo.jpg

Ráno po probuzení na všechny čekal balený oběd.  A snídaně, pro kterou vyrazili učitelé. První informační schůzka proběhla v centrále podpůrné organizace v 9:15. Na schůzce bylo potvrzeno rozdělení do zaměstnání a znovu byla zopakována některá pravidla. Byl přiřazen průvodce na první cestu do práce, na kterou všichni vyrazili v 10:00. V místě praxe se všichni seznámili se zástupci svých firem a se svým pracovištěm.

Na odpolední schůzce v 15:00 s pracovníky 1CEBA byly probrány obavy i očekávání z této zkušenosti. Později už následovala čekala jen první společná večeře. Někteří poté vyrazili na Budapest Eye v centru nebo k Dunaji prohlédnout si osvětlené památky.
 

Úterý 5. března 2024

První opravdu pracovní den naší stáže v Maďarsku se nevyvíjel zcela podle plánů, ale přesto byl plný nových zkušeností. Skupina studentů zaměřených na IT trávila den pečlivým seznamováním se s programem KNIME, ve kterém budou v průběhu stáže pracovat.
Skupina mechaniků elektrotechniků věnovala pracovní den ve firmě teoretickou přípravou. Byli seznamování s elektrotechnickými schématy, podle kterých budou v následujících dnech osazovat SMD desky součástkami.
vypadek.pngTechnické obtíže ovšem postihly naše ekonomy - museli být z cesty do práce odvoláni kvůli výpadku proudu ve firmě, s opravou očekávanou až v pozdním odpoledni. I to je cenná zkušenost - reálný provoz reálných firem se někdy neobejde bez potíží. Ať si zvykají.

Aby pro ně den nebyl ztracen a studenti nezaháleli, dostali za úkol navštívit některé z pamětihodností Budapešti. S fotografiemi těchto míst měli posléze podělit se spolužáky a učiteli. Tento nečekaný programový obrat poskytl žákům jedinečnou příležitost prozkoumat maďarskou metropoli a její kulturní dědictví.

Večer jsme se všichni sešli u společné večeře, kde jsme sdíleli zážitky a fotografie z návštěv pamětihodností. Tento den tak přinesl mnoho pozitivních momentů a ukázal flexibilitu a přizpůsobivost našich studentů, doprovodných pedagogů i hostitelských firem i v nečekaných situacích.

Stáž v Maďarsku tak nabízí nejen pracovní zkušenosti, ale i možnost osobního rozvoje a objevování nových kultur. Těšíme se na další dny plné nových výzev a dobrodružství.

  

Středa 6. března 2024

Po nečekaném startu stáže se další den již nesl ve znamení plnohodnotného pracovního nasazení. Skupina elektrotechniky (MN) se pustila do práce ve skladu, kde na ně čekalo vybalování a třídění výrobků, následované balením zboží. Tato činnost nejenže poskytla praktické zkušenosti, ale také ukázala význam pečlivosti a organizace v logistických procesech.

Studenti ME se věnovali osazováním SMD desek součástkami, což jim umožnilo nahlédnout do procesů výroby a složitosti elektrotechnických systémů.SMD.png Tato práce vyžadovala preciznost a týmovou spolupráci, klíčové dovednosti pro budoucí robotiky.

IT skupina prožila den plný technologických objevů, když se seznamovala s aplikací umělé inteligence v programu KNIME, ve kterém budou pracovat, a zdokonalila si své dovednosti v Excelu. Vrcholem dne bylo online setkání se šéfem ve 10:30, které studentům poskytlo příležitost získat cenné rady a motivaci přímo od vrcholného představitele firmy.

Odpoledne přineslo změnu počasí, neboť se obloha zatáhla a občas spadlo několik kapek deště. Přesto nevšední atmosféra Budapešti a možnost navštěvovat fitko po večeři dodala několika klukům z naší skupiny energii a možnost udržet se v kondici.

Tento den tak opět představoval směsici pracovních úspěchů a příležitostí pro osobní rozvoj. Stáž v Maďarsku se stává nejen platformou pro získání nových dovedností a praxe, ale také prozkoumávání nových kultur a způsobů života. S každým novým dnem se naši studenti stávají více připraveni čelit výzvám budoucnosti.

 

Čtvrtek 7. března 2024

Další den naší stáže v Maďarsku přinesl studentům SŠ AGC a.s. pokročilé pracovní úkoly, které odpovídaly jejich specializacím, a zároveň zajímavé večerní aktivity.
 • IT skupina se věnovala výzvě automatizace zpracování dokumentů. Úkolem bylo z internetu stáhnout tři druhy .pdf dokumentů v češtině – fakturu, dopis a prevod dokumentu.pngobjednávku – a v programu KNIME vytvořit program pro rozpoznání těchto dokumentů. Výsledek jejich práce byl exportován do Excelu, což je praktická dovednost využitelná v mnoha oblastech průmyslu.
 • ME tým se soustředil na precizní práci s elektronickými komponentami. Podle elektrotechnického schématu skládali na SMD desku rezistory, elektrolytické kondenzátory, piny a input/output, přičemž výsledná deska bude součástí přístrojů v železniční dopravě. Tato činnost poskytla cenný vhled do složitosti a důležitosti detailní práce v oblasti elektroniky.
 • MN skupina se zaměřila na logistické a kvalitativní aspekty výroby, kde hlavní činností bylo skenování produktů, kontrola shody vzhledu a dat v databázi produktů, a nakonec balení a kompletace čokoládových bonbonů vlastní výroby pro expedici. Tato zkušenost nejen zdokonalila jejich dovednosti v oblasti kontroly kvality, ale také přiblížila procesy spojené s přípravou produktů pro trh.

Odpoledne se konala schůzka se zástupci 1CEBA, kde studenti sdíleli své dojmy z pracovních zkušeností. Byl jim představen program na sobotní prohlídku Budapešti s průvodcem, což všichni očekávají s nadšením. Večer, přestože pršelo více než předešlý den, studenti nalezli společnou zábavu v sledování fotbalových zápasů Sparty, Slávie a hokejového zápasu Litvínova, což jim umožnilo uvolnit se po náročném dni.

Tento den opět ukázal, jak různorodé a bohaté mohou být zkušenosti z pracovní stáže, když kombinují odborný růst s kulturním obohacením a týmovým duchem. Těšíme se na další den plný nových dovedností a poznání.

 

Pátek 8. března 2024

Další den stáže v Maďarsku pro studenty SŠ AGC a.s. byl opět plný pracovního nasazení a nových výzev, které rozšířily jejich odborné i praktické dovednosti.
 • IT skupina pokračovala ve svém projektu automatizace zpracování dokumentů. Úkol stáhnout z webu tři druhy .pdf dokumentů (fakturu, dopis, objednávku) a vytvořit v programu KNIME algoritmus pro jejich rozpoznání byl úspěšně dokončen s výsledkem exportovaným do Excelu. Tato práce nejen zdokonalila jejich schopnosti v oblasti programování a analýzy dat, ale také připravila půdu pro efektivnější zpracování obchodních a administrativních dokumentů.
 • ME tým se zaměřil na praktické skládání elektronických komponent podle schématu, přičemž vytvořené desky budou sloužit jako důležitá součást přístrojů v železniční dopravě. Tato pečlivá a precizní práce umožnila studentům lépe pochopit složitost a význam každé součásti v elektronických zařízeních.
 • MN .pngMN skupina se věnovala skenování produktů a kontrole shody s databází, což je klíčové pro udržení vysoké kvality produktů. Kromě toho se zapojili do přípravy reklamní kampaně k Mezinárodnímu dni žen na sociální sítě, kde využili grafický software Canva. Tato činnost byla významně oceněna maďarskými kolegy, kteří byli ohromeni ICT zdatností a jazykovou obratností našich studentů, kteří si díky online překladačům poradili i s originálními texty v maďarštině.

Tento den opět potvrdil, že stáž v Maďarsku je pro studenty neocenitelnou příležitostí pro rozvoj jejich dovedností a adaptabilitu v mezinárodním prostředí. Zkušenosti, které zde získávají, překračují běžné školní vzdělání a připravují je na budoucí kariéru v globálním světě. Těšíme se na další dny plné učení, objevování a růstu.

 

Sobota 9. března 2024

První víkend naší stáže v Maďarsku nabídl studentům SŠ AGC a.s. příležitost na chvíli opustit pracovní prostředí a ponořit se do bohaté kultury a historie Budapešti. Sobotní dopoledne bylo věnováno procházce hradní čtvrtí, kde jsme obdivovali okouzlující památky, které tato část města nabízí.

Naše kroky nás zavedly přes řeku až k národnímu muzeu Maďarska, kde jsme měli jedinečnou příležitost prozkoumat rozsáhlé sbírky a nálezy. Expozice nás provedla historií od doby kamenné až po nedávnou minulost, poskytující nám tak komplexní pohled na vývoj regionu a jeho obyvatel.

AnyConv.com__obrázek sobota.pngZvláštní pozornost jsme věnovali expozici s korunovačním plášťem svatého Štěpána, který je více než tisíc let starý. Tento předmět nejenže reprezentuje duchovní a politickou historii Maďarska, ale také slouží jako symbol kontinuity a státnosti. Dalším vrcholem byla výstava Seusova stříbrného pokladu z období pozdní římské říše, která nám umožnila nahlédnout do bohatství a uměleckého mistrovství tohoto historického období.

Tento den plný kultury a historie nám poskytl nejen příležitost k regeneraci po prvním týdnu stáže, ale také rozšířil naše obzory a posílil naše porozumění pro historický a kulturní kontext, ve kterém se naše stáž odehrává. Sobotní objevování Budapešti tak představovalo nezapomenutelný zážitek, který nám umožnil lépe pochopit a ocenit bohatou historii a kulturu Maďarska.

 

Neděle 10. března 2024

Po sobotním dni plném objevování historických a kulturních pokladů Budapešti přišla neděle s příjemným tempem odpočinku a volného času, který si studenti SŠ AGC a.s. mohli užít podle svých osobních preferencí.

Den začal klidným tempem, kdy studenti měli možnost věnovat se odpočinku a úklidu svých ubytovacích prostor. Tento pomalý start dne poskytl každému dostatek času na doplnění zásob a přípravu na další týden plný nových výzev a dobrodružství.

AnyConv.com__obrázek neděle.pngOdpoledne bylo věnováno procházkám po městě, kdy si studenti mohli v klidu užít krásy Budapešti bez pevně stanoveného programu. Tato volnost jim umožnila prozkoumat nové čtvrti, navštívit oblíbené kavárny nebo strávit čas v parku, což všichni ocenili jako příležitost k relaxaci a načerpání nové energie.

Večer byl pak vyhrazen volné zábavě dle osobních priorit. Někteří studenti se rozhodli pro společné aktivity. Jiní zase upřednostnili klidnější večer strávený čtením nebo poslechem hudby. Tento den odpočinku a volného času umožnil studentům odreagovat se od intenzivního pracovního týdne a zároveň posílit vzájemné vztahy a soudržnost skupiny.

Nedělní den v Budapešti tak představoval dokonalou rovnováhu mezi relaxací, zábavou a osobním časem, který každý mohl využít podle svých přání. Po tomto dobíjecím dni jsou studenti plni energie a připraveni čelit novým výzvám, které na ně čekají v nadcházejícím týdnu stáže.

 

Pondělí 11. března 2024

Po odpočinkovém víkendu plném relaxace a volnočasových aktivit se studenti SŠ AGC a.s. vrátili v pondělí ráno s novou energií do práce. Zkušenosti z předešlých dnů jim nyní umožňují pohybovat se v pracovním prostředí s větší jistotou a samostatností.
Skupina MN se pustila do evidence skladových zásob s využitím čtečky čárových kódů. Tato práce vyžaduje pečlivost a přesnost, a studenti si tak mohli procvičit své schopnosti v oblasti logistiky a skladového hospodářství.AnyConv.com__pondělí[3].png
 • Skupina ME pokračovala v kompletaci a osazování desek součástkami pro železniční přístroje. Tato činnost je klíčová pro praktické pochopení elektronických systémů a studenti tak rozvíjejí své technické dovednosti a znalosti.
 • IT tým se věnoval vývoji jazykového modelu v programu KNIME, což je významný krok v jejich projektu automatizace zpracování dat. Práce na takto pokročilém úkolu jim umožňuje hlouběji proniknout do oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Odpoledne bylo vyhrazeno pro další prozkoumávání Budapešti, což studentům poskytlo příjemnou odměnu za jejich dopolední pracovní úsilí.

 

Úterý 12. března 2024

AnyConv.com__útery .pngÚterý pro studenty SŠ AGC a.s. na stáži v Maďarsku znamenalo další den plný odborných aktivit, ale také významnou změnu v pedagogickém týmu.
 • ME skupina pokračovala v osazování PCB desek součástkami, což jim poskytuje hlubší porozumění elektronickým systémům a zdokonaluje jejich praktické dovednosti v oblasti strojírenství a elektroniky. Tato činnost je klíčová pro budoucí aplikaci teoretických znalostí v praxi.
 • Skupina MN se zaměřila na přípravu elektronických propagačních materiálů pro sociální sítě. Tento úkol zdůrazňuje důležitost digitálního marketingu a potřebu efektivní komunikace s cílovou skupinou v online prostředí. Studenti tak rozvíjejí své kreativní a marketingové schopnosti.
 • IT tým se pustil do testování svého modelu na cizojazyčných dokumentech, což je důležitý krok v procesu vývoje a optimalizace jazykových modelů. Testování rozpoznání typu dokumentu, počtu slov, písmen a dalších statistik poskytuje cenné informace pro další vylepšení modelu.

Odpolední příjezd ředitele školy Tomáše Holomka a koordinátora projektu Stanislava Jakoubka znamenal významný moment pro studenty i projekt. Jejich přítomnost podtrhuje důležitost stáže a poskytuje studentům příležitost sdílet své zkušenosti, postřehy a dojmy přímo s vedením školy.

Večerní společná večeře byla příležitostí pro studenty k reflexi dosavadních zkušeností. V neformálním a podpůrném prostředí mohli sdílet své úspěchy, výzvy a co se naučili během stáže. Tato výměna zkušeností je klíčová pro osobní i profesní růst studentů a posiluje soudržnost skupiny.

 

Středa 13. března 2024

Ve středu pokračovali studenti SŠ AGC a.s. v Maďarsku v intenzivním pracovním programu, přičemž každá skupina se věnovala specifickým úkolům, které rozvíjely jejich dovednosti a znalosti.

 • IT skupina začala den setkáním se šéfem firmy, což jim poskytlo příležitost diskutovat o svém projektu a získat cenné zpětné vazby od zkušeného profesionála. Následně se vrhli na další práci s jazykovým modelem, který byl testován na dokumentech v českém jazyce. Šlo o dopisy, faktury a objednávky. Tento test měl prokázat formální správnost vytvářeného modelu v naprosto odlišném jazykovém prostředí než je maďarština, což je klíčové pro jeho univerzální použitelnost.AnyConv.com__středa.png
 • ME skupina pokračovala v montáži součástek do PCB desek, přičemž někteří studenti se specializovali na namotávání cívek. Tato činnost vyžaduje nejen preciznost, ale i pochopení fyzikálních principů, jelikož parametry cívky jako rezistence a induktance mají zásadní vliv na jejich fyzikální vlastnosti. Tímto způsobem studenti propojují teoretické vědomosti s praktickou aplikací.
 • Skupina MN se zaměřila na skladové hospodářství, kde opatřovali přidělené zboží informačními papíry, aby splňovali místní legislativu pro prodej potravinářského zboží. Tento úkol zdůraznil význam pozornosti k detailu a porozumění regulacím, které jsou klíčové pro úspěšný prodej v potravinářském průmyslu.

Večer byl vyhrazen pro společnou večeři, kde studenti měli možnost sdílet své zkušenosti a postřehy z uplynulého dne. Tato setkání jsou nejen příležitostí pro posílení týmového ducha, ale také pro reflexi a další rozvoj na základě zpětné vazby od spolužáků a pedagogů.

 

Čtvrtek 14. března 2024

Ve čtvrtek studenti SŠ AGC a.s. pokračovali ve svých pracovních aktivitách v Maďarsku s obdobným zaměřením a nasazením, jaké prokázali již ve středu. Jednotlivé skupiny se opět věnovaly svým specializovaným úkolům, čímž dále prohlubovaly své dovednosti a rozšiřovaly praktické zkušenosti v rámci stáže.AnyConv.com__čtvrtek.png

 • IT skupina tentokrát postoupila ve svém projektu tím, že testovala jazykový model na pdf dokumentech v mongolštině. Tento krok představoval významnou výzvu kvůli zcela odlišné struktuře a charakteristikám mongolského jazyka ve srovnání s češtinou nebo maďarštinou. Přes tyto rozdíly model úspěšně rozpoznal typy dokumentů, počty slov a další relevantní statistiky, což dokládá jeho vysokou úroveň univerzálnosti a adaptability. Tento úspěch je důležitým milníkem pro IT tým a ukazuje na potenciál modelu pro široké spektrum aplikací.
 • Skupiny ME a MN pokračovaly ve svých úkolech z předchozího dne, kde se věnovaly montáži elektronických součástek a skladovému hospodářství. Tyto aktivity jim umožňují aplikovat teoretické znalosti v praktickém kontextu a zdokonalovat své technické a organizační schopnosti.

Tento den byl opět příkladem toho, jak stáž poskytuje studentům cenné příležitosti pro rozvoj v rámci jejich odborného zaměření. Testování jazykového modelu na tak rozmanitých jazycích, jako je mongolština, nejenže rozšiřuje jejich technické dovednosti, ale také přispívá k jejich schopnosti přemýšlet kriticky a řešit složité problémy. Odpolední a večerní hodiny opět nabídly prostor pro poznávání města, návštěvu fitnessu, sdílení zkušeností. 

 

Pátek 15. března 2024

kokarda.jpgV pátek se studenti SŠ AGC a.s. ocitli uprostřed významného maďarského státního svátku, Dne památky revoluce 1848 proti habsburské monarchii. Tento den představuje klíčový moment pro pochopení maďarské historie a kultury, a pro studenty nabídl jedinečnou příležitost prožít tuto významnou událost zblízka.

Město ožilo průvody, velkými akcemi a oslavami, přičemž lidé všude hrdě nosili kokardy v národních barvách. Pro studenty to byla příležitost vidět, jak vážně Maďaři berou tento svátek a jak hluboko je zakotven v jejich národním vědomí. Volné vstupy na některé památky umožnily studentům prozkoumat historická místa a muzea, čímž si mohli rozšířit své vědomosti o maďarské historii a kultuře.

Zúčastnit se takového svátku přináší studentům mnohem více než jen akademické znalosti; nabízí jim hluboký pohled do srdce maďarského národa. Tento den tak představoval významnou kulturní zkušenost, která bezpochyby obohatila jejich pobyt v Maďarsku a poskytla jim vzpomínky, které si odnesou domů.

 

Sobota 16. března 2024

logo.jpgPo intenzivním týdnu plném nových zkušeností, učení a kulturního obohacení měli studenti SŠ AGC a.s. v sobotu příležitost strávit den podle svého uvážení. Tento volný den nabídl každému z nich šanci na odpočinek, regeneraci a možnost prozkoumat Budapešť individuálně nebo v menších skupinkách podle osobních zájmů.

Bez pevně stanoveného programu mohli studenti věnovat čas relaxaci, návštěvě míst, která je během pobytu zaujala, nebo se ponořit hlouběji do aspektů maďarské kultury, které chtějí lépe poznat. Město nabízí širokou paletu aktivit – od klidných procházek po břehu Dunaje, přes návštěvy muzeí a galerií, až po objevování skrytých kaváren a trhů.

 

Neděle 17. března 2024

penzmuzeum-logo.pngNeděle byla pro studenty SŠ AGC a.s. obohacena o návštěvu Maďarského muzea peněz, což jim poskytlo fascinující pohled na historii peněz od jejich nejranějších počátků až po současnost. Tato návštěva nabídla nejen historický kontext, ale také praktický vhled do ekonomiky a financí prostřednictvím interaktivních her a simulátorů.

Celou expozici provázela interaktivní hra, která studentům umožnila prohloubit své znalosti o vývoji peněz a ekonomických systémů hravou formou. To nejen zvýšilo jejich zapojení, ale také pomohlo lépe pochopit složité ekonomické pojmy a mechanismy.

Zvláštní pozornost si zaslouží interaktivní simulátory ekonomických ukazatelů a možnost vyzkoušet si obchodování na burze. Tyto aktivity poskytly studentům bezpečný prostor pro experimentování s ekonomickými strategiemi a pochopení dopadů různých finančních rozhodnutí v kontrolovaném prostředí, což je pro jejich budoucí akademické i profesní aspirace nesmírně cenné.

Jedním z vrcholů návštěvy byla možnost tisku bankovky s vlastním portrétem. Tento zážitek nejen zpestřil celou návštěvu, ale také poskytl studentům unikátní a osobní suvenýr, který si mohou odnést domů jako památku na tuto jedinečnou zkušenost.

Zážitkem pro mnohé jistě byla možnost potěžkat si pravou zlatou cihlu.

Návštěva Maďarského muzea peněz tak představovala nejen zábavný, ale hlavně poučný den, který rozšířil obzory studentů v oblasti financí a ekonomie. Prohloubila jejich pochopení důležitosti peněz a ekonomických systémů v historickém i současném kontextu a zároveň zdůraznila význam finanční gramotnosti v dnešní společnosti.

 

Pondělí 18. března 2024, úterý 19. března 2024

AnyConv.com__DALL·E 2024-03-24 16.12.18 - A clipart featuring three casually dressed young interns engaged in different tasks_ An IT specialist working on a computer, an economist working with.pngV pondělí a úterý studenti plynule naskočili zpět do pracovního procesu, což odrazilo jejich získané zkušenosti a adaptabilitu. Zlepšení v jejich odborných dovednostech a porozumění pracovním postupům bylo zřejmé, což usnadnilo jejich nástup do práce a zvýšilo jejich produktivitu. Předchozí týdny strávené ve firmách nejen že posílily jejich praktické znalosti v oborech, jako je IT, elektrotechnika či ekonomie, ale také rozvinuly jejich schopnost týmové práce, komunikace a řešení problémů v reálných pracovních situacích.

Poslední týden stáže představoval pro studenty příležitost k finálnímu uplatnění všeho, co se naučili, a k dalšímu rozvoji svých dovedností. Byl to čas, kdy mohli ještě více prohloubit své praktické znalosti, dokončit projekty, na kterých pracovali, a připravit se na závěrečné prezentace a hodnocení své stáže.

 

Středa 20. března 2024

Ve středu se konala inspekce ředitele školy a koordinátora projektu ve firmě Sixi 2000 Kft., kde svou stáž vykonávala skupina tří studentů zaměřených na ekonomii. Tento den byl zvlášť důležitý, jelikož přinesl možnost získat přímé hodnocení od nadřízených týkající se výkonu a pracovních postupů studentů.

sixi.jpgAktivity, na kterých se studenti podíleli, zahrnovaly skenování produktů ve skladu velkoobchodu a kontrolu správnosti obalů. Tato pečlivá práce vyžadovala důslednost a pozornost k detailu, jelikož jakákoli neshoda mezi reálným obalem a obalem uvedeným v elektronickém katalogu vedla k tomu, že studenti výrobky byly ukládaly do košíku k následnému přefotografování, aby byly katalogy aktuální. Tato činnost nejen že je důležitá pro správné fungování skladu a obchodních procesů, ale také pomáhá udržovat kvalitu a důvěryhodnost firemní nabídky.

Další činnost se týkala opatřování zboží nálepkami, které obsahovaly zákonně povinné údaje o prodávaném zboží.

Nadřízení vyjádřili s prací našich studentů velkou spokojenost, což je znamením vynikající přípravy a nasazení, které studenti do své stáže vkládají. Bylo poznamenáno, že ve srovnání se studenty z jiných zemí prokázali naši studenti značnou zručnost a schopnost rychle se adaptovat na nové pracovní procesy. A to i ve srovnání se studenty z jiných zemí, kteří v uvedené firmě byli na stáži v minulosti.

Toto pozitivní hodnocení je nejen důkazem kvality vzdělávacího programu SŠ AGC a.s., ale také motivací pro studenty, aby i nadále vkládali do své práce maximum úsilí. Uznání od profesionálů ve svém oboru představuje pro studenty významný úspěch a dodává jim důvěru ve vlastní schopnosti a potenciál pro budoucí kariérní postup.

Čtvrtek 21. března 2024

Čtvrtek přinesl inspekční návštěvu ve firmě PowerQuattro Zrt., kde svou stáž absolvuje devět studentů oboru ME. Tato návštěva ukázala pracovní postupy, na kterých se studenti podíleli, a přinesla cenné hodnocení jejich výkonu od jejich vedoucích.

PQ-nev[1].pngStudenti se zaměřili na osazení desek elektronickými součástkami podle schématu, přičemž byl kladen velký důraz na kvalitu práce a hluboké pochopení funkce jednotlivých součástek, například elektrolytických kondenzátorů. Někteří studenti byli odpovědní za osazení součástek, zatímco jiní prováděli kontrolu správného osazení. Tato práce vyžaduje preciznost, znalost a schopnost spolupráce v týmu, aby bylo zajištěno, že výsledné produkty splňují nejvyšší standardy.

Vedoucí stážistů David ocenil nejen rychlost, s jakou studenti dokázali pracovat, ale také velmi nízkou chybovost, což je v oblasti elektrotechniky zásadní. Toto hodnocení je významným uznáním schopností a nasazení studentů, kteří si během své stáže vybudovali silný základ praktických dovedností a potvrdili svou schopnost aplikovat teoretické znalosti v reálném pracovním prostředí.

Pozitivní zpětná vazba z inspekční návštěvy je pro studenty elektrotechniky nejen důkazem jejich tvrdé práce a odhodlání, ale také cennou motivací pro další profesní rozvoj. Uznání od profesionálů ve svém oboru jim poskytuje důvěru v jejich schopnosti a inspiruje je k dalšímu učení a zdokonalování v oblasti elektrotechniky.

Pátek 22. března 2024

Páteční inspekční návštěva ve firmě Offisys Kft., kde absolvovali stáž tři naši IT studenti, se stala důležitým momentem jejich stážového pobytu. Během setkání v firmě každý student anglicky prezentoval pomocí prezentace v PowerPointu výsledky své práce, reflektoval nad získanými dovednostmi a popsal výzvy, se kterými se potýkal během stáže.

offisys-logo.pngStudenti během stáže využívali originální systém firmy Offisis Kft. - KNIME, dále ChatGPT další jazykové AI modely pro automatizované zpracování a analýzu dokumentů. Práce s těmito nástroji jim poskytla cenné zkušenosti s pokročilými technologiemi v oblasti umělé inteligence a datové analýzy. Studenti zdůraznili, že se během stáže naučili nejen efektivně využívat tyto AI systémy, ale také zdokonalili své schopnosti práce s Excelem, což je klíčové pro analýzu a prezentaci dat.

Vedoucí firmy ocenil studenty za jejich schopnosti rychle se učit nové počítačové systémy a za jejich práci s AI a Excelem. Pochvala od profesionálů ve svém oboru je pro studenty velkým uznáním jejich tvrdé práce a odhodlání. Toto hodnocení nejenže potvrzuje kvalitu vzdělávacího programu SŠ AGC a.s., ale také slouží jako motivace pro studenty do budoucna.Obrázek1.png

Pozdní páteční odpoledne bylo vyhrazeno pro závěrečný mítink, na kterém se sešli naši studenti, doprovodní učitelé a zástupci podpůrné organizace, aby společně zhodnotili třítýdenní stáž v rámci programu Erasmus+. Setkání poskytlo příležitost pro studenty, aby sdíleli své zkušenosti, dojmy a naučené lekce z celého období stáže.

Každý ze studentů měl možnost shrnout, co během stáže pro něj bylo nejvýznamnější, jaké dovednosti si rozvinul a jak se tato zkušenost odrazí v jeho budoucích akademických a profesních cílech. Diskuze odhalila širokou škálu prožitků, od praktické práce ve svém oboru, přes zvládání nových výzev v mezinárodním prostředí, až po osobní růst a zlepšení jazykových dovedností.

Na závěr setkání byly studentům předány certifikáty účastníka, což je oficiální uznání jejich úsilí a nasazení během stáže. Kromě toho obdrželi dokument Europass Mobility, který představuje významný dokument pro jejich budoucnost. Europass Mobility je uznávaným dokladem o absolvování zahraniční pracovní stáže, který studentům poskytuje konkurenční výhodu na trhu práce a podporuje jejich možnosti pro další vzdělávání a zamestnanost v celé Evropě.

Tento dokument zdůrazňuje nejen praktické dovednosti a znalosti získané během stáže, ale také schopnost adaptace, mezikulturní kompetence a jazykové dovednosti, které jsou v dnešní globalizované společnosti vysoce ceněné.

Pak následovala nezbytná chvíle administrace mezi doprovodnými pedagogy a podpůrnou organizací a nakonec si všichni užili poslední večer v Budapešti před odjezdem domů.

 

Sobota 23. března 2024

vlajky.jpgVšechno jednou končí, i pracovní stáž Erasmus v Budapešti. Ráno začalo závěrečným úklidem pokojů. Poté následovala poslední snídaně a v 9:00 odjezd autobusem do Teplic. Čekala nás klidná cesta se dvěma zastávkami. Pár minut po 17. hodině autobus zastavil před Střední školou AGC a.s. a tímto okamžikem lze výjezd (nikoliv ještě celý projekt) považovat za ukončený.