Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Správná praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem

Správná praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenemDatum konání:
1.12.2013
Datum ukončení:
31.8.2015

Best industry practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile

Registrační číslo projektu:  CZ/13/LLP-LdV/TOI/134003
Název programu:  Správná praxe při obkládání keramikou, sklem kamenem
Zkrácený název projektu:  Tile Best Practice
Datum zahájení projektu:  1. 12. 2013
Datum ukončení projektu:  31. 82015
Doba realizace projektu:  21 měsíců

 

Vzdělávací projekt "Správné praxe v oboru obkládání keramikou, kamenem a sklem" vychází z naléhavé potřeby standardizovat vybrané postupy používané při obkládání keramikou, sklem a kamenem (vč. betonových dlaždic a umělého kamene) a zaměřen na zvýšení kvalifikační úrovně cílové skupiny stavebních profesí, transparentnost a kvalitu prováděných stavebních činností, což v současné době u nás není. Vzorem jsou zkušenosti z Německa, Švýcarska, Rakouska a USA. Dojde k vytvoření inovativních pracovních a výukových materiálů vhodných pro přímé edukativní aktivity v rámci celoživotního vzdělávání, ale i pro samostudium. Bude vytvořena metodika vzdělávání ve správných praxích. Ve vybraných problémech dojde i k experimentálnímu ověření.

Výstupy z projektu

Vydání vzdělávacích a pracovních materiálů

 • "Příručky správné praxe pro obkládání keramikou, kamenem a sklem"
 • "Technických informací(Giudeline) cca 30 základních předpisů s technologickými a dalším pravidly souvisejícími s obkládáním vč. požadavků na podklady, hydroizolace apod.

Celkem bude přeloženo 500–600 stran manuálů. Součástí bude pilotní ověření v kurzech. Vše bude zpracováno s maximální názorností a přehledností tak, aby to bylo srozumitelné pro celou cílovou skupinu, bude ověřeno na 10 pilotních kurzech.

Cílová skupina

Široké spektrum stavebních profesí zahrnující stavební inženýry, projektanty, architekty, management staveb, znalce, řemeslníky – obkladače, management jakosti, žáky (i učně), studenty a učitele středních a vysokých škol stavebního směru, výrobce stavební chemie a materiálů, státní správu a také investory (jako významná součást ochrany spotřebitele).

Inovativnost

Spočívá v efektivním přenosu know-how z praxe a výzkumu, které v ČR chybí, z Německa, Švýcarska a Rakouska (Merkblätt = Guideline), s využitím zkušeností ze zemí mimo EU (USA – Handbook for Tile, Glass, Stone Installation). Jde o prestižní know-how, které nemá nikdo v ČR.

Zkušenosti

Projektový tým má praktickou zkušenost z úspěšné realizace obdobného projektu ve SŠ Horní Bříza, kde bylo přeloženo a vydáno 260 stran z příručky "Handbuch für Fliesenleger – Technik" (soubory Merblätt).

Udržitelnost projektu

Publikováním příručky správné praxe a technických informací, jejich průběžnou inovací se vytváří trvalý standardizovaný systém, kterým se řídí jak technologické procesy, doplňují chybějící návaznosti ČSN a EN normy a také jsou podkladem pro rozhodování případných sporů. Registrací správných praxi u Hospodářské komory ČR dochází ke vzniku všeobecně uznávané podnormy jako systému řízení jakosti. Vznikne systém průběžný edukačních aktivit v rámci celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a zároveň vytváří systém jakosti v těchto činnostech.

Partneři projektu

 • Silikátový svaz ČR
 • ČVUT Praha, fakulta stavební
 • Cech obkladačů ČR
 • Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
 • VŠTE České Budějovice
 • Střední škola Horní Bříza
 • Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovensko
 • Střední škola AGC a.s.
 • Österreichsche Fliesenverband, Rakousko
 • Schweizerischer Plattenverband, Švýcarsko
 • Tallinn University of Technology, Estonsko

Ke stažení:


Společná setkání v rámci projektu

Praha - 29. 1. 2014

DSCN0832.jpgNa tomto setkání proběhlo uvítání, představení všech partnerů a celkové cíle projektu. Zároveň byly rozděleny úkoly pro jednotlivé partnery a stanoven program na příští setkání.

Plzeň - 5. 6. 2014

V rámci probíhajícího projektu se uskutečnilo druhé setkání partnerů v Plzeňské společnosti Lasselsberger, s.r.o.  Je to společnost, která je největším výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Společnost zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO, která oslavila v loňském roce 130. výročí svého vzniku. Prezentace se kromě partnerů zúčastnila i řada hostů, mezi které patřil například pan Eric Astrachan, výkonný ředitel americké společnosti TCNA, Inc., který má mnohaleté zkušenosti ve výrobě keramických dlaždic, instalaci a řízení výzkumu. V současnosti je předsedou výboru Handbook TCNA, tajemník výboru akreditované normy ANSI (American National Standards Institute), je členem správní rady pro keramické dlaždice Education Foundation. Ve spojených státech jde o uznávaného odborníka v této oblasti. Jeho prezentace byla velmi zajímavá TOI_Plzen.JPGa pro partnery, kteří se přímo zaobírají výrobou a aplikací obkladových materiálů jistě i podnětná pro další rozvíjení výroby, obchodu i služeb. Hlavní téma setkání bylo seznámení s první příručkou pro pracovníky v oboru keramických obkladů, která se odvíjela od překladu americké příručky s tím, že americký standard ANSI bylo třeba synchronizovat s evropskou normou ISO. Po ukončení prezentace jsme měli možnost shlédnout výrobu obkladových materiálů, konkrétně dlažby v závodě v Chlumčicích, který patří do skupiny Lasselsberger, s.r.o.

Role naší školy v tomto projektu je realizace několika školení pro vybrané pracovníky v oboru keramických a skleněných obkladů a ověření dosažených výsledků v praxi. S tímto cílem spolupracujeme s mateřskou společností AGC Flat Glass Czech a.s., konkrétně Ing. Zuzanou Zimovou a Ing. Pavlem Hotovým na realizaci obsahu druhé příručky, která bude vytvořena s podporou Rakouských a Švýcarských zkušeností a know-how a kteří se budou spolupodílet na zajištění zmiňovaných školení, jež proběhnou v prvním pololetí roku 2015.

Bratislava - 12. 2. 2015

P2121944.jpgV rámci probíhajícího projektu s názvem "Best Practice for Installation Ceramic, Glass and Stone Tile" proběhlo již třetí setkání partnerů, tentokrát v prostorách Bratislavské Technické Univerzity, stavební fakulty.

STU byla na Slovensku zřízená jako první polytechnická škola, a to zákonem č.170/1937 Sb. dne 25. 06. 1937 pod původním názvem "Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika". Vládním nařízením č. 6 ze dne 14. 02. 1939 se její název změnil na "Slovenská vysoká škola technická". Zákon SNR č. 93/1991 Sb. ze dne 13. 02. 1991 s účinností od 01. 04. 1991 změnil název školy na "Slovenská technická univerzita v Bratislavě".

Jako obvykle se prezentace, kromě partnerů, zúčastnila i několik zahraničních hostů, mezi které patřil pan Roger Dähler, švýcarský expert na obkládání a člen technické komise, která schvaluje normy pro obkladačský cech, ze společnosti Schweizerischer Plattenverband SPV a pan Wolfgang Steindl, prezident společnosti Österreichische Fliesenverband, rakouské asociace cechu obkladačů se 70-ti letou tradicí, jejíž hlavní náplní je vydávání technických norem a podkladů pro stavební postupy, zkoušení a kontrola materiálů z oblasti obkládání, tmelů a lepidel.

V první části setkání se ujal slova prof. Ing. Stanislav Unčík Ph.D., děkan stavební fakulty, který zahájil prezentaci představením školy. Následovali pánové prof. Ing. Vladimír Benko Ph.D. – prezident slovenské komory stavebních inženýrů (SKSI) a prof. Ing. Jozef Gašparík Ph.D. – vedoucí katedry technologie staveb.

P2121948.jpgPo tomto úvodu pan Eduard Justa (leader projektu) stručně shrnul průběžnou zprávu a dosažené cíle. Následně byl představen hlavní produkt pro třetí setkání, a to odborná příručka II, na jejímž vydání participovala i společnost AGC Flat Glass Czech a.s., konkrétně Ing. Hotový a Ing. Zimová. Zatímco příručka I je spíše systémový návod popisující základní metody obkládání, příručka II detailně popisuje dílčí řešení při návrhu a realizaci obkladů, v podobě 39 technických listů (38 převzatých a jeden původní, vytvořený v AGC Flat Glass Czech a.s.).

Ve třetí části setkání vystoupil pan Roger Dähler a všem zúčastněným představil činnost technické komise působící ve Švýcarsku, mezi jejíž hlavní činnosti patří schvalování norem a poradenství v oblasti architektury a aplikace obkladů.

Jako poslední se představil pan Wolfgang Steindl, který nám předvedl nové trendy v obkládání v Rakousku, ale především nás seznámil s možnostmi marketingových řešení při spojení několika profesí, jako například obkladač, instalatér a zedník, což umožnilo sjednotit pracovní postupy pro komplexní řešení stavebních projektů.

Klíčová role naší školy přijde v posledním kvartálu projektu – jako koordinátora dvou pilotních kurzů pro obkladače. Nepůjde ale o obvyklé obkladové materiály, jakými jsou keramika nebo kámen, bude se jednat o sklo, stále ještě nepříliš často využívaný materiál. Na měsíc duben jsou již připravována obě školení, která provedou odborníci na danou problematiku, a to pánové Hotový, Ouhrabka a paní Zimová na specializovaném pracovišti AGC Flat Glass Czech a.s. v Kryrech.

Dopadová studie zpracována za AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Na českém trhu v rámci odborné praxe, ale i v rámci výuky studijních řemeslných oborů, do této chvíle příručka pro správné obkládání jakýmikoliv materiály chyběla. Odborná publikace - Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem, vydaná ve dvoudílné edici tuto mezeru na trhu zaplnila. V rámci zaměření společnosti AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group (dále jen AGC) na výrobu a opracování plochého skla je zmínka o použití skla jako obkladového materiálu ve druhém díle příručky velice vítána. Tato dopadová studie se zaměřuje převážně na využití Technického listu číslo 39 – Průvodce pro výběr montáže skleněných obkladů umístěného v Příručce pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II v praxi.

Společnost AGC v posledních letech pravidelně proškoluje své zákazníky v oblasti použití skla v interiérových aplikacích, včetně samotné instalace skleněných obkladů. V rámci těchto školení, které jsou vyčísleny v grafu číslo 1. jsou posluchači vždy seznámeni s aktuální produktovou škálou tak, aby byl zaručen komplexní rozhled posluchačů v produktovém portfoliu. Dále, v rámci prezentací, probíhá teoretické proškolování samotné instalace včetně návodů a tipů pro zacházení se skleněným obkladem. Na závěr celého školení je zařazována praktická ukázka opracování skla a lepení přímo na místě aplikace. Posluchači si mohou sami vyzkoušet vše, co jim bylo prezentováno. Na základě těchto zkušeností, lze usoudit, že Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II bude velice vhodný doplňkový studijní materiál, jelikož obsahuje poměrně detailně popsané možnosti instalace skleněných obkladů v interiéru.

Graf_1.png

Zdroj: Vlastní zpracování AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Pro budoucí posluchače těchto školení, pořádaných společností AGC, jak vyplývá z grafu číslo 2., budou připraveny datové nosiče s elektronickou verzí Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II, tudíž každý proškolený účastník bude moci do této odborné publikace v budoucnu nahlédnout.

Graf_2.png

Zdroj: Vlastní zpracování AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

Střední škola AGC a.s., člen AGC Group, jako jeden z partnerů projektu Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem, bohužel nemůže z důvodu reorganizace studijních oborů, která proběhla v posledních letech, Příručku pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II využít. To je způsobeno absencí studijních oborů v této oblasti, z důvodu poklesu zájmu ze strany veřejnosti. Z tohoto principu jsme jako škola schopni pouze participovat v roli školicího střediska pro zaměstnance a zákazníky společnosti AGC. Z tohoto pohledu by bylo vhodné a žádoucí, aby školy s příbuznými vzdělávacími obory zařadily do procesu výuky nejen obsah a myšlenky Příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II, ale i speciální zaměření na výuku opracování a instalace skleněných obkladů v interiéru.

Vzhledem k faktu, že autory Technického listu číslo 39 – Průvodce pro výběr montáže skleněných obkladů jsou pracovníci společnosti AGC, lze předpokládat, že uvedený text má charakter odborného materiálu, tudíž je velmi vhodný pro další využití, případně i výuku.