Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > A Experiência Portuguesa

A Experiência PortuguesaDatum konání:
4.10.2014
Datum ukončení:
18.10.2014

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Registrační číslo projektu:  2014-1-CZ01-KA102-000932
Název programu:  KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců
Zkrácený název projektu:  EXPO
Datum zahájení projektu:  4. 10. 2014
Datum ukončení projektu:  1810. 2014
Doba realizace projektu:  14 dní

 

Vysílající institucí byla Střední škola technická AGC a.s. (Teplice, Česká republika), přijímající organizací byla APLICAPROPOSTA LDA - Braga Mob (Braga, Portugalsko).

Hlavní cíle stáží byly následující:

 • podpora účastníků odborné přípravy;
 • získat nové a rozvíjet stávající vědomosti, dovednosti a kvalifikace;
 • zlepšit kvalitu přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce;
 • prohloubit schopnosti komunikace v cizím jazyce.

Předpokládaným benefitem projektu byl kromě zkvalitnění osobního rozvoje a lepší připravenosti účastníků pro vstup na trh práce (národní i evropský) i navázání širších kontaktů a další rozvoj spolupráce mezi naší školou a institucemi v zahraničí, včetně regionálních firem. Obě participující společnosti navázaly a upevnily vzájemné vztahy, což využijí i v budoucí plánované spolupráci.

Cíle stanovené pro účastníky stáže:

 • získat klíčové kompetence v počáteční odborné přípravě, zejména kompetence v oblasti práce s informačními technologiemi v obou uvažovaných oborech;
 • úzké spojení s pracovním životem;
 • získat vyšší kvalifikaci;
 • navýšit osobní dovednosti.

Stáží se zúčastnili žáci školy ze dvou oborů - Ekonomika a podnikání a Informační technologie, které garantují následující kompetence:

Informační technologie:

 • návrh a realizace HW řešení;
 • údržba prostředků IT;
 • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalace a správa aplikací;
 • instalace a správy operačních systémů;
 • návrh, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství;
 • podpora uživatelů v oblasti IT.

Ekonomika a podnikání:

 • týmová práce;
 • evidence v podnikové a obchodní činnosti;
 • organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb;
 • uzavírání obchodních smluv;
 • účetní a daňová evidence s využitím informačních technologií;
 • logistika;
 • průzkum trhu;
 • ochrana životního prostředí.

Realizace čtrnáctidenních stáží proběhla v plánovaném termínu říjen 2014. S ohledem na aktuální podmínky byla mobilita realizována s 10 žáky a jedním pedagogickým doprovodem (někteří žáci v době stáže nedosáhli věku 18 let). Při výběru nebyl brán ohled na sociální postavení nebo dlouhodobý prospěch ve škole, ale na rovnoměrné zastoupení chlapců i dívek, zájem na účasti v projektu a především na schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, alespoň na základní úrovni. Odborná náplň stáží žáků byla po dohodě se zprostředkovatelskou organizací volena tak, aby odpovídala studovaným oborům, tzn. práce s výpočetní technikou, grafikou, programováním, práce s daty, činnost v oblasti cestovního ruchu, účetnictví, obchodní korespondence a právní úkony. Zároveň byly zvoleny pouze ty firmy, ve kterých bylo možné komunikovat v anglickém jazyce.

Klíčové aktivity

Informační technologie:

 • používání moderních technologií;
 • webové aplikace a design pro webovou grafiku;
 • kancelářské aplikace a komunikace;
 • využití informačních technologií pro práci s daty;
 • správa a administrace operačních systémů.

Ekonomika a podnikání:

 • administrativní techniky práce;
 • kancelářské aplikace;
 • ekonomika a investice;
 • průzkum trhu;
 • marketingová reklama CS.

Publicita projektu

3. 9. 2014...

Braga_1.jpgPo dlouhém čekání jsme konečně obdrželi informaci s kladným výsledkem žádosti o finanční podporu. Skupina žáků naší školy z oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání se letos na podzim vydá na odbornou stáž do Portugalska. V průběhu dvou týdnů budou navštěvovat místní firmy v severoportugalském městě Braga, které se také nazývá portugalský Řím. To znamená, že kromě účasti v reálném světě byznysu čeká účastníky i nádherné prostředí se starobylými památkami. Účast v projektu ale není zadarmo. Žáci, kteří se výjezdu zúčastní, musí být schopni aktivní komunikace v anglickém jazyce. Na první pohled to může vypadat jednoduše, nicméně skutečnost je trochu jiná. ProtožeBraga_2.jpg budou odkázáni víceméně sami na sebe, budou nejprve skládat zkoušku, která prokáže jejich kvality. Jsme si jistí, že se do projektu přihlásili právě ti schopní, kteří svou účast bez problémů obhájí.

Společně se skupinou deseti žáků odcestuje i pedagogický doprovod, který bude po celou dobu dohlížet na plnění všech podmínek pobytu. Partnerem v projektu s názvem "A Experiência Portuguesa" je místní vzdělávací agentura Bragamob. Společně s agenturou jsme připravili a naplánovali bohatý kulturní program, který dozajista zanechá ve vzpomínkách účastníků nezapomenutelné zážitky.

5. 10. 2014...

EXPO.jpgV sobotu 4. 10. 2014 v odpoledních hodinách odcestovala skupinka deseti našich žáků třetích a čtvrtých ročníků z oborů Informační technologie a Ekonomika a podnikání na připravovanou odbornou stáž pod pedagogickým dozorem Mgr. Evy Morávkové do portugalského města Braga. Podle posledních zpráv výprava po čtyřhodinovém letu z Prahy s přestupem v Lisabonu šťastně okolo půlnoci dorazila na letiště v Porto, kde se setkali s ředitelem partnerské organizace Bragamob panem Tiagem Costou. Následně se přepravili do asi 50 km vzdáleného města Braga a ubytovali se v hotelu Hotel Estação em Braga. V neděli dopoledne začíná vlastní program stáže – slavnostní uvítání a zahájení stáže v prostorách agentury Bragamob s následnou prohlídkou města.

Od pondělí 6. 10. budou účastníci docházet na přidělená pracoviště ve firmách Enzime, Inforlink, Recicla PC, Cru design a SDi Lab, nacházejících se v lokalitě města Braga. Jejich pracovní náplň byla volena s ohledem na studovaný obor, tedy administrativní práce, účetnictví, instalace software, opravy PC nebo programování. Nedílnou součástí je v rámci dvoutýdenního pobytu i jazyková vybavenost, v tomto případě angličtina. Po pečlivém výběru ze všech přihlášených kandidátů stáže jsme si jistí, že uložené úkoly všichni účastníci hravě zvládnou a zároveň získají řadu neocenitelných zkušeností.

Všem tímto přejeme hodně štěstí v práci a bohaté zážitky.

7. 10. 2014...

Braga_3.jpgNaši stážisté mají první pracovní dny za sebou. Svou praxi zahájili již v neděli, a to seznámením s vedením agentury Bragamob a jako nášup si dali malý výlet na Bom Jesus Do Monte – památku UNESCO s výhledem na město a prohlídku historického centra města.

V pondělí po snídani byl každý účastník přepraven na své pracoviště. Na všech místech již byli očekáváni, přivítáni zodpovědnou osobou, případně ředitelem společnosti. Vyjádření Mgr. Morávkové "…bylo to milé a veselé, no a reakce našich studentů jsou kladné, jsou spokojeni i s přidělenou prací…" je zcela jasné a výmluvné.  "...atmosféra je výborná, fakt si užíváme legrace…", říká dále paní Morávková, a my jí to rádi věříme a přejeme. Zkrátka stáž, jak má být.

Braga_4.jpg

Kateřina, Martina a Eliška pracují ve firmě En Zyme. Je to společnost, která působí v oblasti poradenských projektů, podnikání a řízení společenských akcí.

Braga_5.jpg

Jaroslav a Ondřej ve firmě SDILAB a CRU DESIGN. Jedná se o firmy s hlavním záměrem na vývoj softwaru pro stravovací zařízení, bary a restaurace, návrhu webových a mobilních aplikací a interiérů.

Braga_6.jpg

Matěj ve firmě Recicla PC, jejíž hlavní náplní je oprava počítačů, komponent, servis a podpora v oblasti výpočetní techniky, výtahů a dalších.

12. 10. 2014...

Braga_7.jpgOdborná stáž se překulila do druhé poloviny a kromě toho došlo i k "vystřídání stráží". Paní Morávkovou vystřídal vedoucí projektu Tomáš Holomek, který tento "úděl" spojil s monitorovací návštěvou. Výsledkem je, že partnerská organizace se stará o své svěřence vzorně. Snaží se plnit všechna přání a v rámci kulturního vyžití připravuje bohatý program, především poznávací výlety do okolí. V rámci těchto akcí tak účastníci navštívili přístavní město Porto, které je kromě obchodu známé především věhlasným portským vínem.

"Vedení agentury Bragamob jsem měl možnost poznat jen letmo, setkání plánuji na příští týden, nicméně i tak se jeví jako velmi solidní s ochotou pomoci za každou cenu a jak nejlépe dovedou. Podle reakcí jsou i stážisté velmi spokojeni a většina z nich si pobyt velmi chválí. S anglickým jazykem nemají problém, jak jsem mohl zjistit, běžně jej používají ke komunikaci s průvodci i ve firmách.

Příští týden mám v plánu, kromě návštěvy agentury i prohlídku firem, ve kterých žáci pracují. Podle zjištěných informací se jedná o firmy, které pravidelně s Bragamob spolupracují i v rámci jiných projektů, takže se na návštěvu docela těším…" komentuje svoje první dojmy z prvního dne pan Holomek.

19. 10. 2014...

Odborná stáž žáků naší školy je u konce. Přestože je třeba zpracovat velké množství dokladů, vypracovat závěrečnou zprávu, dokončit finanční zprávu, žáci jsou zpět doma, zdrávi, ale hlavně plní dojmů a nádherných vzpomínek, které si ještě dlouho podrží v paměti. A také je proč. Poslední den stáže byl naprosto jedinečný. Nejprve padaly "první slzy" již na pracovištích během loučení. Někteří naši žáci dostali vážnou nabídku práce v Portugalsku, kvůli čemuž zvažovali možnost emigrace :-), což bohužel není v rámci EU možné.

Braga_8.jpg Braga_9.jpg

Pracovníci agentury Bragamob nás následně překvapovali na každém kroku. Nejprve zorganizovali naprosto úžasnou večeři o čtyřech chodech s živou muzikou v restauraci, která je proslulá tradiční portugalskou kuchyní včetně mořských plodů. Žáci tak mohli ochutnat krevety, kraby a další vybrané lahůdky.

Braga_10.jpg Braga_11.jpg

Poté jsme slavnostně ukončili projekt předáním certifikátů a dárků, které v případě Bragamob byly opravdu velmi milé. Zlatý hřeb večera ovšem měl dort, Braga_12.jpgvyrobený speciálně na zakázku a který byl po odhalení odměněn bouřlivým potleskem.

Věřím, že všichni byli tímto počinem dojatí, a já jsem velmi rád, že jsme našli partnera, se kterým se spolupracuje velmi dobře, na vysoké úrovni a s maximální podporou. Všichni pracovníci agentury jsou velmi milí, přátelští a ochotni vyjít ve všech směrech vstříc. Za celou dobu přípravy i vlastní realizace jsem se nesetkal byť s jediným odmítnutím našich požadavků či přání. Proto již nyní začínáme projednávat a pomalu připravovat další projekt na rok 2015, který by se měl týkat pedagogické práce v mateřských školkách a bude určený pro naše žáky druhého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.