Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Bückeburg pod hákovým křížem – nuceně nasazení ve venkovském prostoru

Bückeburg pod hákovým křížem – nuceně nasazení ve venkovském prostoruDatum konání:
1.10.2013
Datum ukončení:
30.6.2014

Nucené práce z doby třetí říše jsou opět aktuální?

Registrační číslo projektu:  ---
Název programu:  Bückeburg pod hákovým křížem – nucené nasazení ve venkovském prostředí
Zkrácený název projektu:  Nasazení ve venkovském prostředí
Datum zahájení projektu:  1. 10. 2013
Datum ukončení projektu:  30. 62014
Doba realizace projektu:  9 měsíců

Vzpomínková kultura v Teplicích a okolí. Doba nacismu.

Spolek s názvem „Nucené práce na venkově“ se nachází v Berlíně, založen v roce 2009, historici, novináři a lidé z horního Falska vytvořili pietní myšlenku na obnovení informací o některých průmyslnících, kteří využívali nuceně nasazených a zbohatli (Flig). Někteří byli po válce odsouzeni nebo uvězněni a poté se věnovali sponzoringu. Mnoho ulic je pojmenováno po válečných zločincích, a vzniká otázka PROČ. Projekty mají ukázat na fakt, že nucené práce byly masovým fenoménem té doby. Jde o cca 13 mil. Lidí, kteří pracovali v Německu a 7 mil. V ostatních zemích. Pracovali v průmyslu, u pekařů apod. výstavy pak zobrazují různé osudy nuceně nasazených lidí, zobrazují jejich příběhy. Hledají se pamětníci, v archivech a dalších zdrojích. Z těchto aktivit pramení i vyplácení odškodného. K výstavám se pořádají dodatečné žákovské projekty ve složení české a německé třídy.

 

 

Cíle žákovského projektu

 • Žáci mají vypátrat, co je hlavní myšlenkou vzpomínkové kultury a jak se tato s ohledem na obsáhlé zpracování minulosti s pohledem na "oběti" a "pachatele" nechá zařadit.
 • Žáci mají vypracovat dokumentaci, jak se v Teplicích a okolí dnes zachází s otázkou nacistické minulosti a jak je dnes nacistická doba ukotvena ve veřejném povědomí obyvatel Teplic a okolí (památníky, pamětní dny atd.). Také dostanou za úkol najít pamětníky a vést s nimi rozhovory o totálním nasazení.

Dokumentace o vzpomínkové kultuře a rozhovory s pamětníky budou součástí plánované výstavy na jaře 2014 v Bückeburgu s názvem "Bückeburg pod hákovým křížem – nuceně nasazení ve venkovském prostředí".

Jeden z hlavních cílů tohoto projektu je také tematizace aktuální situace v Teplicích a Bückeburgu ohledně rasismu a antisemitismu. Analyzujeme, jak se člověk může učit z minulosti pro budoucnost.

Realizace

Koza_01.jpgŽáci po úvodu do téma výstavy mají samostatně, za pomoci fotografií, rozhovorů, vědomostí získaných v rodinách, městském archívu a internetových rešerších zkoumat, které formy vzpomínkové kultury se v Teplicích a okolí vyskytují.

Možná témata:

 • Jsou v Teplicích a okolí odpovídající pamětní dny popř. ve městě pomníky, pamětní místa a pojmenování, která udržují téma nacismu ve veřejném povědomí obyvatel Teplic?
 • Jsou zde pamětní místa speciálně pro oběti nacismu, např. pro židovské obyvatele Teplic, nuceně nasazené nebo německé příznivce hnutí odporu?
 • A všeobecně: Co pro to vykonává kraj?

Výsledky žákovského projektu se prezentují v brožuře, jejíž profesionální vzhled převezme spolek Projektgruppe "Zwangsarbeit" e. V. Tato brožura bude součástí ve výstavy.

Časový harmonogram

Žákovský projekt bude realizován mezi v období říjen 2013 až jaro 2014. Přesné termíny budou stanoveny po domluvě se spolkem Projektgruppe "Zwangsarbeit" e. V.

V rámci otevření výstavy je naplánován česko-německý seminář v Bückeburgu. Při tom se mají setkat čeští a němečtí žáci, kteří se zúčastnili projektu. Vzájemně si mohou představit výsledky své práce a mluvit o zkušenostech, které získali během projektu.

Náplň projektu a realizace

Náplň projektu je odvislá od počtu lidí, kteří jsou dotčeni touto dobou, od počtu pietních míst, od času žáků a učitelů. Hlavním cílem je provést osvětu této doby a událostí podobou konfrontací a vzpomínkami. Důležitý je emocionální přístup k problému vyhledáním lidí, kteří ještě žijí v Teplicích a provést interview.

 1. Důležitá otázka je, jaké vzpomínky na tuto dobu ještě existují = forma vyprávění, názor politiků, města a zastupitelstva. Důležitá jsou především fakta. Jaké oběti a z jakých zemí pocházeli, podmínky pro život, vztah těchto lidí k dnešní době, otázky rasismu a diskriminace. Lze doplnit i názory žáků na tuto dobu nebo nacionalistické hnutí.
 2. Jaká místa (upomínková) se v Teplicích nachází, s tématem totálního nasazení a národního socialismu.

Workin'_05.jpgDůležité je, aby žáci znali způsob a metodu jak s těmito lidmi jednat, vytvořit podmínky a pozadí pro jednotlivé příběhy. Strukturovaná forma s rešeršemi a porovnáním informací na internetu. Výsledkem je soubor dokumentů (formát a styl je důležitý), který bude na výstavě v Bückeburgu vystaven společně s německou formou. V jejím průběhu pak lze srovnat a vyměnit zkušenosti obou stran. Obsah by měl být v obou jazycích. Možno vytvořit prezentaci, standard je tištěná brožura. Připravit grafické podklady, video i text (pdf formát, www stránka). Dobré je dát inzerát do novin, že hledáme pamětníky, lze poslat dopis do nadace "Živá paměť", která pomůže kontaktovat žijící pamětníky (nelze je získat přímo). Dalším zdrojem je archiv a matrika. Seniory pozvat do školy na společné setkání.

Časový plán:

 • Alespoň 12 výukových hodin a práce ve volném čase (vést seznamy osob, účastnících se jednotlivých akcí a setkání).
 • Kontakt s německou školou v Bückeburgu (12 žáků) … kontakt mezi žáky prostřednictvím Facebooku (vytvořit fórum na ukládání informací, fotografií a diskuzí), určit zodpovědného žáka ve třídě za správu diskuzního fóra na Facebooku.
 • Německé učitelky jsou tři, zajistit průběžnou komunikaci.

Náklady na provoz hradí německá strana (převoz pamětníků taxíkem, cesta do Bückeburgu včetně ubytování.

Rešerše

Cílem činnosti bylo zjistit, jak vzpomínají pamětníci na dobu nacismu v Teplicích, soustředili jsme se na téma nuceně nasazených. Také jsme chtěli zachytit vliv těchto událostí na mladou generaci.

Zpočátku jsme se v hodinách Českého jazyka a literatury zabývali všeobecně nacismem, dobou okupace v Československu, dopadem celé situace na občany státu, problematikou koncentračních táborů (Terezín) a problematikou nuceně nasazených. Celou činnost jsme s žáky rozdělili do 3 částí.

 1. Problematika nuceně nasazených – nejprve jsme zhlédli film Po dlouhé noci den, o kterém jsme potom diskutovali, a následně jsme rozebíraliTerezin_02.jpg osudy jednotlivých žen. V další etapě následovaly diskuze s jednotlivci, kteří byli nuceně nasazeni. Informace jsme hledali na internetu, spolupracovali jsme s Živou pamětí, s Magistrátem a Archívem v Teplicích. Diskuze a rozhovory proběhly jak v domácím prostředí, tak i ve škole. V domácím prostředí proběhla například diskuze s panem Ladislavem Kozou (1923), který byl totálně nasazen v Berlíně u zbrojařského koncernu. Ve škole potom proběhla diskuze s panem Václavem Bodlákem (1924), který byl totálně nasazen v Lipsku, v továrně ATG Leipzig, kde byla letecká výroba. Další rozhovory se uskutečnily v domácím prostředí. Všechny rozhovory a diskuze byly velmi zajímavé a přinesly žákům nové poznatky o životě v této době. Nahrávky všech rozhovorů byly uskutečněny, jsou přiloženy a budou použity při prezentaci.
 2. Problematika koncentračních táborů – nejprve jsme zhlédli dokumentární film o Arnoštu Lustigovi (český spisovatel), v kterém vypráví o svém věznění v koncentračním táboře v Osvětimi. Dokument působí především upřímností a otevřeností, s jakou pan Lustig popisuje tuto dobu, žáci byli zaujati, někdy i šokováni tím, co se dělo. Poté proběhla návštěva 3 žáků s doprovodem Mgr. Sinčákové v Terezíně, jejich práce jsou přiloženy k této rešerši.
 3. Vzpomínková místa na Teplicku – společně jsme shromáždili informace o pomnících, které se na Teplicku nacházejí a jaké historické události jsouTerrain_Work_02.jpg s nimi spojeny, hlavním informačním zdrojem byl internet. Vybrali jsme tyto pomníky – památníky:
  • Krupka – památník 313 obětem pochodu smrti na Prokopce na konci 2. světové války.
  • Fojtovice – pomník 59 obětem pochodu smrti směřujícímu přes Krušné hory.
  • Hrob – památník obětem 2. světové války.
  • Zabrušany – památník obětem 2. světové války.
  • Teplice – Památník židovské synagogy – instalován byl v roce 1995 na památku holocaustu Židů zavražděných nacisty v průběhu 2. světové války.

Žáci tyto pomníky vyhledali a provedli fotografickou dokumentaci, která je přiložena k textu.

Publicita projektu

Workgroup_01.jpgStřední škola technická AGC a.s. se účastní českoněmeckého dějepisného projektu, do kterého vstoupila na podzim roku 2013. Nositelem myšlenky projektu pro žáky středních škol je berlínský spolek Projektgruppe "Zwangsarbeit" e. V, zastoupený panem Jacobem Venußem. Dalšími mezinárodními partnery jsou "Kulturstiftung des Bundes" (Spolková kulturní nadace), nadace "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", "Česko­německý fond budoucnosti" a nadace "Polsko­německé usmíření".

Cílem žákovského projektu je pátrání za svědky minulosti, kteří v době druhé světové války a těsně před ní, v důsledku nedostatku pracovníků vlivem horečného zbrojení a hospodářské konjunktury nacistického Německa v rámci přípravy a realizace násilného přivlastňování českého pohraničí a následného vpádu do západní Evropy včetně napadení tehdejšího Sovětského svazu, byli z krizí zmítaných zemí převáženi do pohraničí i německého vnitrozemí, aby zde vykonávali nejrůznější práce ve prospěch třetí říše. Projekt si klade za cíl nastavit zrcadlo této době, rozlišit "oběti" a "pachatele" a připomenout dnešním mladým lidem temnou část historie prostřednictvím dosud žijících svědků.

Dalším úkolem žáků je vypracovat dokument, jak se v Teplicích a okolí přistupuje k otázce nacistické minulosti a jak je dnes tato doba ukotvena ve veřejném povědomí obyvatel. Součástí práce, na které se spolupodílí třída IT2, je vyhledávání dosud žijících pamětníků a provést s nimi rozhovory o totálním nasazení, což není vůbec jednoduché. Přesto se nám podařilo postupně vyhledat a uspořádat malé interview se třemi pamětníky a přímými účastníky nucených prací. Z rozhovorů se žáci postupně dozvěděli informace, které v žádné učebnici dějepisu nenaleznou. V rámci sbíraných podkladů navštívili i pevnost v Terezíně a nyní v teplickém regionu hledají památky a pietní místa, které s touto dobou nějakým způsobem souvisí. Zpracovaná dokumentace o vzpomínkové kultuře a rozhovory s pamětníky budou součástí plánované výstavy na jaře 2014, pořádané ve městě Bückeburg s názvem "Bückeburg pod hákovým křížem – nucené nasazení ve venkovském prostředí". Této 3 denní výstavy by se mělo zúčastnit okolo 20 žáků z naší školy a v jejím průběhu se kromě jiného setkají se svými vrstevníky z německé střední školy, kteří pracují na podobném úkolu.


Ke stažení: