Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Nepřehlédněte

Starší zprávy
28. 6. 2022
28. 6. 2022

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Nepřehlédněte > Provoz školy od 24. 5. 2021

Provoz školy od 24. 5. 2021Od 24. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka pro všechny žáky školy.

Z důvodu zajištění konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky bude v pondělí 24. 5. 2021 výuka končit 5. vyučovací hodinou a na úterý 25. 5. 2021 je ředitelem školy vyhlášeno ředitelské volno. Od středy 26. 5. 2021 bude výuka již probíhat podle běžného rozvrhu.  

Osobní účast na vyučování je podmíněna povinným testováním (bude realizováno na první vyučované hodině) a povinným nošením respirátorů v prostorách školy a po celou dobu výuky ve třídě.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů a není starší než 48 hodin.
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud žák odmítne testování, nemůže se výuky účastnit. Jeho absence bude vedena jako omluvená, ale škola nemá povinnost zajišťovat jeho výuku distančním způsobem.

V případě, že žák bude mít při testování ve škole pozitivní test, škola mu vydá potvrzení o pozitivním testu. Žák nebo jeho zákonný zástupce jsou povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat praktického lékaře, který vystaví žádanku na RT-PCR test. 

Testování i výuka probíhají v souladu s opatřením MŠMT a MZ ČR.