Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Maturitní zkoušky > Jarní termín

Jarní termín MZ denní studiumMaturita.png

Zpět Společná část Profilová část


Od 4. ledna 2021 se můžete registrovat na výsledkovém portálu žáka pro zasílání dokumentace k MZ2021

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Na portál přejděte zde

Výpis z přihlášky k MZ

Dne 16. 12. 2020 byly na emaily poslány výpisy z přihlášek k MZ. Prosím, zkontrolujte si údaje uvedené na výpisu a v případě nesrovnalostí mě kontaktujte na emailu marketa.babcanova@skola-agc.cz., a to do 22. 12. 2020. Poté již nebude možné údaje měnit.

Součástí výpisu je kód, pod kterým se budete registrovat na výsledkovém portálu žáka. Ten bude přístupný od 4. 1. 2021.


Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek v roce 2021

Přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2020/2021 budou od 2. 11. 2020 k dispozici v sekretariátu školy.

Nejzazší termín podání přihlášky je 1. prosince 2020. Po tomto termínu již nebude možné se přihlásit.

Škola předá žákovi potvrzený výpis z přihlášky nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru tj. nejpozději do 20. prosince. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.