Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Denní forma vzdělávání > Závěrečné zkoušky > Jarní termín

Jarní termín zz denní studiumZaverecka.png

Zpět Rozpis zkoušek


Plán zabezpečení

Učební třídy

 • Obor vzdělání Elektrikář, třída E3

Termíny konání závěrečných zkoušek

 • Přihlášení žáků k ZZ: do 31. března 2021
 • Uzavření klasifikace a docházky: 31. května 2021
 • Pedagogická a klasifikační porada pro končící ročníky: 2. června 2021
 • Písemné zkoušky: nekonají se
 • Praktické zkoušky: 8. - 9. června 2021 vždy od 7:30 hod
 • Seznámení s výsledky praktické zkoušky: v den celkového hodnocení tj. v den konání ústní zkoušky
 • Volno před ústními zkouškami: 10. - 17. června 2021
 • Ústní zkoušky: 18. června 2021

Složení stálé zkušební komise

 • třída E3
  • předseda ...  - jmenován KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředseda ... JK - jmenován ředitelem školy;
  • třídní učitel ... RS;
  • odborník z praxe ... MČ - jmenován ředitelem školy.

Předání závěrečného vysvědčení a výučního listu

Slavnostní vyřazení s předáním vysvědčení a výučního listu bude realizováno v den zkoušky v prostorách zkušební místnosti. Čas bude upřesněn po skončení každého zkušebního bloku.


Profilové zkoušky - zkušební témata

Rozhodnutí o náplni závěrečných zkoušek

Střední škola AGC a.s. zastoupená ředitelem školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán, na základě Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a ve znění Vyhlášky č.118/2017 Sb. rozhodl u jednotlivých oborů vzdělání o zařazení zkušebních předmětů závěrečné zkoušky následovně:

Předměty závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška je založena na Jednotném Zadání Závěrečné Zkoušky (JZZZ) tak, aby byla prakticky zaměřená. S ohledem na potřeby oboru vzdělání je rovněž kladen důraz na provázanost témat jednotlivých zkoušek.

Elektrikář, kód 26-51-H/01

Povinná písemná zkouška:

 • Písemná zkouška … průmyslová instalace, bytová instalace, elektrotechnické výpočty, jištění, technologický postup, elektrotechnická schémata, elektrotechnické výkresy, elektronika.

Povinná praktická zkouška:

 • Praktická zkouška … stykačová úloha.
  • Ke každé práci je zadána školní praktická část, která se skládá z bytové elektroinstalace a výpočtů.

Povinná ústní zkouška:

 • Ústní zkouška … bude aktualizováno do konce března 2021.
  • Ke každému téma se přidává otázka ze světa práce.

Ke stažení: