Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Studium > Dálková forma vzdělávání > Závěrečné zkoušky > Jarní termín

Jarní termín ZZ dálkové studiumZaverecka.png

Zpět Rozpis zkoušek


Plán zabezpečení

Učební třídy

 • Obor vzdělání Elektrikář, třída 1C

Termíny konání závěrečných zkoušek

 • Přihlášení studentů k ZZ2021: do 31. března 2021
 • Uzavření klasifikace a docházky: 31. května 2021
 • Pedagogická a klasifikační porada pro končící ročníky: 1. června 2021
 • Písemné zkoušky: nekonají se
 • Praktické zkoušky: 7. června 2021 od 7:00 hod do 14.00 hod. a od 14.00 hod. do 21.00 hod.
 • Seznámení s výsledky písemné a praktické zkoušky: v den celkového hodnocení tj. v den konání ústní zkoušky
 • Volno před ústními zkouškami: 8. - 16. června 2021
 • Ústní zkoušky: 17. - 18. června 2021 

Složení stálé zkušební komise

 • třída 1C
  • předseda ... - jmenována KUUK odborem školství, mládeže a tělovýchovy;
  • místopředseda ... SE - jmenován ředitelem školy;
  • třídní učitel ... JK;
  • odborník z praxe ... MČ - jmenován ředitelem školy.

Předání závěrečného vysvědčení a výučního listu

Slavnostní vyřazení s předáním vysvědčení a výučního listu bude realizováno v den zkoušky v prostorách zkušební místnosti. Čas bude upřesněn po skončení každého zkušebního bloku.


Profilové zkoušky - zkušební témata

Rozhodnutí o náplni závěrečných zkoušek

Střední škola AGC a.s. zastoupená ředitelem školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán, na základě Vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a ve znění Vyhlášky č.118/2017 Sb. rozhodl u jednotlivých oborů vzdělání o zařazení zkušebních předmětů závěrečné zkoušky následovně:

Předměty závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška je založena na Jednotném Zadání Závěrečné Zkoušky (JZZZ) tak, aby byla prakticky zaměřená. S ohledem na potřeby oboru vzdělání je rovněž kladen důraz na provázanost témat jednotlivých zkoušek.

Elektrikář, kód 26-51-H/01

Povinná písemná zkouška:

 • Písemná zkouška … průmyslová instalace, bytová instalace, elektrotechnické výpočty, jištění, technologický postup, elektrotechnická schémata, elektrotechnické výkresy, elektronika.

Povinná praktická zkouška:

 • Praktická zkouška … stykačová úloha.
  • Ke každé práci je zadána školní praktická část, která se skládá z bytové elektroinstalace a výpočtů.

Povinná ústní zkouška:

 • Ústní zkouška 
  1. Elektrotechnická schémata
  2. Pojistky
  3. Chrániče
  4. Ochranná opatření zařízení a rozvodů
  5. Světelné zdroje
  6. Vnitřní a vnější ochrana před přepětím
  7. Ochranná opatření a automatické odpojení v síti TN
  8. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
  9. Základní zákona elektrotechniky
  10. Měřící přístroje
  11. Měření napětí, proudu a odporu
  12. IP kód, prostory z hlediska úrazu el. Proudem
  13. Spínací přístroje
  14. Relé a stykače
  15. Jističe
  16. Transformátory
  17. Asynchronní stroje
  18. Stejnosměrné stroje
  19. Synchronní a komutátorové stroje
  20. Elektrárny
  21. Alternativní zdroje pro výrobu elektrické energie
  22. Sítě nízkého napětí
  23. Přípojky nízkého napětí
  24. Elektroinstalace v obytných budovách
  25. Elektroinstalace v koupelnách
  26. Elektrické spotřebiče v domácnosti
  27. Vnitřní ochrana před přepětím
  28. Ochrana před úrazem el. proudem
  29. Ochrana při poruše
  30. Jistící a ochranné prvky

  • Ke každému téma se přidává otázka ze světa práce.

Ke stažení: