Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Uchazeči > Denní forma vzdělávání

Denní forma vzděláváníUchazeč.png

Zpět Návštěvní dny Přijímací řízení Informace pro přijaté


  


Střední škola AGC a.s. nabízí zajímavé obory studia, jakými jsou: informatika, ekonomika, pedagogika a elektrotechnika, se zaměřením na robotiku a automatizaci. Dle svých zájmů a výsledků vzdělávání si můžete vybrat jakýkoliv z nich.

Žáci a žákyně se na střední škole vzdělávají v denním režimu, do školy se dochází dle stálého rozvrhu hodin v pětidenním vyučovacím týdnu. Délka studia je závislá na zaměření vzdělávacího oboru. U učebního oboru se jedná o tříleté studium, u maturitního oboru o čtyřleté studium.

Obor středního vzdělání s výučním listem:

Název oboru RVP Kód oboru Zaměření dle ŠVP Zdravotní požadavky Míst
Elektrikář 26-51-H/01 Elektrikář a rozvodná zařízení

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou vyloučeny:

  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
  • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
22

Obory úplného středního vzdělání s maturitním vysvědčením:

Název oboru RVP Kód oboru Zaměření dle ŠVP Zdravotní požadavky Míst
Informační technologie 18-20-M/01 Technik ICT a průmyslové aplikace Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 23
Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Elektrotechnik robotik

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou vyloučeny:

  • prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona,
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
18
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonom a podnikání Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. 23
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 Učitel MŠ a vychovatel

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. jsou vyloučeny:

  • prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity,
  • závažné duševní nemoci a poruchy chování.
30