Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚKDatum konání:
1.4.2020
Datum ukončení:
31.3.2023

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK


Projekt MŠMT a Ústeckého kraje

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377
Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zkrácený název projektu:  ÚK IKAP A2
Datum zahájení projektu:  1. 4. 2020
Datum ukončení projektu:  31. 32023
Doba realizace projektu:  36 měsíců

Anotace projektu

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK" (I-KAP A2) jehož cílem je komplexní soubor kroků podporujících vzdělávací možnosti v rámci MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Projekty IKAP 2 jsou implementací dokumentu Krajský akční plán Ústeckého kraje 2 (KAP 2).

Projekt I-KAP 2A je zaměřen na klíčové aktivity KA 1 Technické kluby, KA2 podpora Centra virtuálního prototypování UJEP, KA 3 Odborné metodické skupiny a KA4 spolupráce škol a firem - Podnikavost a chemie.

Technické kluby je jedinečná aktivita, která je realizována v 17 obcích Ústeckého kraje a cílí především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jedná se o vybudování a provozování 17 technických klubů, které budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení. Technické kluby jsou provozovány školami a školskými zařízeními a v některých případech obcemi.

Centrum virtuálního prototypování UJEP, cílem této aktivity je zejména pomoci pedagogickým pracovníkům SŠ s výukou programování a 3D tisků, kdy řada škol se již v rámci podpory z EU vybavila potřebným vybavením, ale učitelům chybí znalosti a dovednosti k tomu, aby zahájili výuku žáků a tím zvýšili jejich zájem o studium technických předmětů ve vazbě na potřeby trhu práce.

Odborné metodické skupiny (OMS) je aktivita, která navazuje na předchozí projekt IKAP 1A. Jedná se o OMS zaměřené na oblasti Biologie, Chemie, Fyziky, Matematické, Čtenářské a Digitální gramotnosti pro úroveň MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ. Prostřednictvím krajských metodiků a spolupracujících expertů probíhají setkávání pedagogických pracovníků na podporu funkčních gramotností a polytechnických předmětů. V rámci aktivity OMS jsou realizována Mobilní centra kolegiální podpory (MCKP) vč. půjčovny pomůcek, letní a zimní vzdělávací školy pro pedagogy, semináře, workshopy, vzdělávací veletrhy a další akce pro učitele. Další činností v rámci této aktivity jsou motivační výjezdy pro žáky s učiteli a další vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP).

Klíčová aktivita č. 1 – Technické kluby

Aktivita je směřována především na podporu polytechnického i odborného vzdělávání a na podporu gramotností. Jejím prostřednictvím dojde k naplnění dílčích cílů stanovených v Krajském akčním plánu Ústeckého kraje, a to zejména: Podpořit výuku gramotností v zájmovém vzdělávání a zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím modernizace odborných učeben a výukových prostor škol, školských zařízení a zařízení volného času; zakoupením nových, moderních pomůcek pro výuku; zabezpečením technických podmínky k rozvoji žáků v oblasti digitálních kompetencí a informatického myšlení.

Na území Ústeckého kraje v 17 obcích vznikne a bude fungovat v rámci trvání projektu 19 technických klubů, které budou realizovat vzdělávací aktivity ve třech plánovaných oblastech:

  • Řemeslo a kreativita
  • Robotika a programování
  • Gramotnosti a podpora logického myšlení

Technické kluby budou v každé oblasti realizovat tyto činnosti:

  • Zájmové vzdělávání – kroužky (pro děti a žáky)
  • Otevřené dílny (pro veřejnost, rodiče s dětmi atd.)
  • Výukové programy (pro děti a žáky)

Některé technické kluby budou ještě prostřednictvím dalších výukových programů školit pedagogické pracovníky.

Pro zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy budou pracovníci technických klubů průběžně vzděláváni dle svého odborného zaměření. Využívat mohou i vzdělávací programy v rámci Odborných metodických skupin a také vzdělávání ve Stacionárním centru kolegiální podpory, které jsou součástí KA č. 3 tohoto projektu.

Informace o konkrétní činnosti jednotlivých technických klubů, pozvánky na akce atd. jsou uvedeny přímo na jejich stránkách, příp. na stránkách jejich zřizovatelů.

Seznam Technických klubů a odkazy na jejich stránky:

1.      Technický klub Bílina  11.  Technický klub Chomutov ESOZ
2.      Technický klub Česká Kamenice  12.  Technický klub Litoměřice 
3.      Technický klub Duchcov  13.  Technický klub Kadaň 
4.      Technický klub Louny 14.  Technický klub Žatec (web se připravuje, k dispozici je stránka FB)
5.      Technický klub Štětí  15.  Technický klub Jirkov
6.      Technický klub Ústí nad Labem 16.  Technický klub Roudnice nad Labem 
7.      Technický klub Děčín ČVUT 17.  Technický klub Krupka 
8.      Technický klub Děčín VOŠ a SPŠ 18.  Technický klub Litvínov 
9.      Technický klub Most  19.  Technický klub Lovosice 
10.  Technický klub Chomutov (Domeček)