Aktuality / Nepřehlédněte

Zobrazit informace

Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > Maják – síť kolegiální podpory

Maják – síť kolegiální podporyDatum konání:
1.1.2017
Datum ukončení:
31.1.2020

Maják - síť kolegiální podpory

Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517
Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zkrácený název projektu:  SŠIS – CKP
Datum zahájení projektu:  1. 1. 2017
Datum ukončení projektu:  311. 2020
Doba realizace projektu:  37 měsíců

Stručný obsah projektu

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika, chemie, elektrotechnika a grafika se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP. Více informací zde.

Cílem projektu je vytvořit podmínky pedagogům ZŠ a SŠ pro získávání nových poznatků podporujících zvyšování zájmu žáků o studium, jehož součástí je přírodovědné bádání, ověřovat si je v praxi a sdílet vlastní řešení. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace činností organizovaných CKP a dalších aktivit.

Spolupracující partneři
Partner Škola Osoba
P01 Střední škola informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové n. L Specialista CKP síťování: Ladislav Válek
P02 Základní škola, Kamenice, Ringhofferova 57 Specialista CKP síťování: Ing. Jana Cerda Csobová
P03 Základní škola, Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 Specialista CKP síťování: Mgr. Jana Šperlová
P04 Základní škola, Chrást, nám. Čsl. legií 26 Specialista CKP síťování: Mgr. Adéla Sterlyová
P05 ZŠ a ZUŠ, Karlovy Vary, Šmeralova 336/15 Specialista CKP síťování: Mgr. Břetislav Svoboda
P06 Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo náměstí 5/5, Teplice – Řetenice 451 03 Specialista CKP síťování: Ing. Tomáš Holomek
P07 Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520  Specialista CKP síťování: Mgr. Pavel Černý
P08 Základní škola a Mateřská škola, Želetice 161 Specialista CKP síťování: Mgr. Rostislav Rucki
P09 Základní škola, Vápno u Přelouče 41 Specialista CKP síťování: Mgr. Jana Školníková
P10 Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234 Specialista CKP síťování: Jan Prášek
P11 Základní škola a Mateřská škola Červený Vrch, Praha 6, Alžírská 26 Specialista CKP síťování: Bc. Miroslav Dvořák
P12 Základní škola, Bochoř, Školní 13 Specialista CKP síťování: Mgr. Hana Boudová
P13 Základní škola a Mateřská škola, Poličná 276 Specialista CKP síťování: Mgr. Zdeňka Zavičáková
P14 Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339 Specialista CKP síťování: Mgr. Renáta Chudobová
P15 Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Specialista CKP síťování: PaeDr. Ivan Truhlička
P16 Základní škola Františka Kupky, Dobruška, Františka Kupky 433 Specialista CKP síťování: Mgr. Roman Novák
P17 Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 Specialista CKP síťování: Mgr. Šťovíková Dana
P18 Základní škola Boskovice, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: RNDr. Ochmanský Vladimír
P19 Masarykova základní škola a mateřská škola Brodce, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Jordanov Nenčo
P20 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Jan Kolisko
P21 Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Specialista CKP síťování: Mgr. Petra Grebeníčková
P22 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Specialista CKP síťování: Mgr. Valúšek Milan
P23 Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Jakub Král
P24 Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice Specialista CKP síťování: Mgr. Drančáková Zuzana
P25 Základní škola Marie Curie - Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Bc. Martin Koky
P26 Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Alena Kašpárková
P27 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Ing. Jan Hartman
P28 Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí Specialista CKP síťování: Mgr. Antonín Hennig
P29 Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460 Specialista CKP síťování: Mgr. Jana Jeřábková
P30 Základní škola Choltice, okres Pardubice Specialista CKP síťování: Mgr. Sedláčkova Iva
P31 Základní škola a Mateřská škola Dříteň Specialista CKP síťování: Mgr. Blanka Vlasáková
P32 Základní škola Bruntál, Okružní 38 příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Leoš Sekanina
P33 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Macáková Petra
P34 Základní škola a Mateřská škola Klobuky, okres Kladno Specialista CKP síťování: Doskočilová Daniela
P35 Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov Specialista CKP síťování: Mgr. Kahounová Helena
P36 Základní škola Dr. Hrubého, Šternberk, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Jana Lounová
P37 Základní škola Loket, okres Sokolov Specialista CKP síťování: Mgr. Grosmanová Eva
P38 Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Bláhová Věra
P39 Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 Specialista CKP síťování: Mgr. Valtová Alžběta
P40 Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Patloková Leona
P41 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Specialista CKP síťování: Mgr. Radová Hana
P42 Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Specialista CKP síťování: Mgr. Roman Lebloch

V projektu byly realizovány 3 klíčové aktivity:

 • KA 01 - Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování,
 • KA 02 - Zahraniční stáže pro pedagogické pracovníky,
 • KA 03 - Řízení projektu.

Podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování

Úvodní konference

Cílem úvodních konferencí bylo seznámit CS s projektem, s CKP v jednotlivých krajích a jejich činností. Konference sloužily také k vytváření vztahů a navazování kontaktů mezi pedagogy (potenciálními návštěvníky) a odbornými pracovníky CKP. Konference proběhla třikrát (jako jednodenní), kdy došlo k rozdělení účastníků dle regionů s ohledem na dostupnost.

Společná prezenční setkávání

Cílem společných setkání bylo nastavení osobních vztahů mezi jednotlivými centry i příjemce dotace, nastavení vzájemné důvěry a harmonického fungování směřovaného k dosažení společného cíle, kterým je funkční síť kolegiálních center přínosných pro své okolí. V každém roce proběhla dvoudenní setkání na začátku a na konci školního roku, přičemž první setkání bylo věnováno zapojení nových škol do projektu.

Setkání byla vedena za účelem předání zkušeností s inovativními formami výuky (souvisejícími s SC5 a) a e)) mezi samotnými partnerskými školami a příjemcem. Průřezovým tématem při setkání byla podpora zástupců center, aby byli přirozenými lídry v oblasti vzdělávání pro své okolí, uměli své zkušenosti předávat dalším pedagogům a uměli využívat v projektu za tímto účelem získané vybavení.

V rámci setkávání bylo zajištěno vzdělávání dle principu otevřeného vzdělávání a to prostřednictvím praktických workshopů, které realizovali jednotliví odborní garanti projektu a dále byli přizváni odborníci např. z následujících institucí:

 • Přírodovědná fakulta;
 • Elixír;
 • Národní technická knihovna, apod.;
 • ČVUT;
 • Laborky.cz;
 • H-mat;
 • Montessori;
 • Dům zahraniční spolupráce;
 • apod.

S těmito subjekty bylo dohodnuto neformální partnerství tak, aby v rámci tří let, v průběhu 6 realizovaných prezenčních setkání, doplnili program o praktický workshop. Dle zájmu byl tento program zařazován i do obsahu online setkání. V rámci setkání probíhalo vzdělávání v oblasti tvorby krátkých videí typu Khanova škola, JuniorInventors a další. Pro první rok spolupráce byla pro první setkání navrhována a realizačním týmem připravována tato témata:

 1. Vzduch je všude kolem nás.
 2. Příběh vody.
 3. Země - a přece se točí.
 4. Pohyb - jak daleko padá jablko od stromu.
 5. Magnetismus – co nás přitahuje.
 6. Energie a její přeměna.
 7. Živá a neživá příroda.
 8. Chemie a náš každodenní život.
 9. Práce – bez práce nejsou koláče.
 10. Svět pod lupou – je dobře, že nevidíme vše.

Pro zájemce z řad CKP pro rozšíření jejich kompetencí pro činnost v centrech i jejich praxi byly během projektu realizovány exkurze do institucí typu Národní technické muzeum, Botanická zahrada, CERN, Akademie věd či návštěva konferencí např. Bettshow, Počítač ve škole apod.

Společná on-line setkávání

Garanti on-line setkání před vlastním on-line setkáním vybírali a připravovali podklady pro dané téma, zkoušeli, v jaké míře je daná aktivita realizovatelná v rámci projektu dodaným vybavením a s běžnými kompetencemi pracovníků jednotlivých center. Připravili on-line setkání tak, aby byla prezentace přehledná a předané materiály kvalitní pro realizaci projektového odpoledne přímo v jednotlivých CKP. Dle potřeby byl přizván externí lektor ze spolupracujících organizací obdobně jako u prezenčních setkání zajistili v kombinaci s garanty odbornou část. V rámci on-line setkání byly prezentovány příklady cílů, které si každý z vedoucích center CKP pro projektové odpoledne stanoví. Bude nabídnut prostor k diskusi k jednotlivým směrům, kterými se centra mohou vydat dle svých specifik. On-line setkávání probíhala v prostředí typu SharePoint, jehož součástí je aplikace Skype pro firmy. Z on-line setkání byl vytvořen záznam včetně zpětné vazby.

Pro zajištění chodu webinářů byla k dispozici odborná podpora, jak využívat on-line prostředí pro výměnu zkušeností typu SharePoint. On-line podpora byla k dispozici i mimo čas vlastní on-line setkání.

Výstupem každého setkání byly podklady pro možnou organizaci Projektového odpoledne. Součástí podkladu byla teoretická část k danému tématu, příklady postupů k realizaci daného projektového odpoledne s využitím projektem získaného vybavení. Příklady jak dané téma využít s použitím recyklovaného materiálu, příklady pro samostatné postupy, příklady, jak by mohl vypadat video-medailonek z každého centra, zdroje na on-line dostupné návody, videa, inspirativní odkazy na internetu apod. Záznamy z on-line setkávání jsou dostupné v prostředí SharePoint tak, aby je zástupci jednotlivých center mohly využít při přípravě jednotlivých odpolední i při své vlastní praxi.

Centra kolegiální podpory

Projektová odpoledne byla otevřená neformální setkání pro okolní školy, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhala diskuze a při ní vzájemné vzdělávání a předávání zkušeností mezi pracovníky centra jakožto lídry a návštěvníky (pedagogičtí pracovníci z okolních škol), případně dalšími aktéry (MAS, ČŠI, NIDV apod.).

Pracovníci center byly k dispozici okolním pedagogům i mimo čas Projektových odpolední dle potřeb a možností při respektování běžné organizace výuky.

Výstupem je:

 • společný návrh řešení problému,
 • realizace pokusu (v uvedeném příkladu sestrojení větrné vrtule a korouhve),
 • experiment včetně měření (v uvedeném příkladu rychlost větru),
 • obrazová i video dokumentace,
 • prezenční listiny,
 • podklady pro evaluaci.

Nástroje pro fungování CKP

On-line prostředí bylo využíváno při činnosti CKP v následujících bodech:

 • prostor pro přípravu témat jednotlivých společných online setkání členy odborného týmu i externími lektory,
 • prostor pro sdílení materiálů vztahujících se k jednotlivým setkáním,
 • prostor pro realizaci online setkání s využitím nástroje typu Skype pro firmy společně s prostorem pro ukládání jejich záznamů s možností spouštění off-line záznamů,
 • prostor pro sdílení výstupů z realizovaných aktivit včetně prostoru pro fotodokumentaci a video-medailonky,
 • prostor pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými centry,

Prostředí bylo využito nástrojů, které jsou pro školy bezplatně dostupné včetně licencí jako je Office 365 nebo Google aps. Finální výstupy z prostředí SharePoint byly nabídnuty propojením s portálem RVP.cz sekcí Digifolio celé cílové skupině včetně žáků.

CKP získali v rámci projektu vybavení, aby předávat své zkušenosti dál a mohli realizovat Projektová odpoledne. Vybavení jim za tímto účelem poskytne příjemce z rozpočtu projektu. Pro každé z center bylo realizováno vybavení, které se skládá z:

 • sady senzorů pro měření hlavních fyzikálních veličin typu Pasco senzorium případně ekvivalentní obsahující senzory: o teplotní sonda, o senzor pohybu, o senzor síly, o senzor pH, o senzor nízkého tlak,
 • sada mini počítače Raspberry Pi včetně doplňujících senzorů a softwaru pro měření 7 základních veličen SI soustavy: délka, hmotnost, čas, elektrický proud, teplota, svítivost, látkové množství,
 • doplňující sada k mini počítači Raspberry Pi o servo-motorky, konstrukční šasi a pro tvorbu experimentů, výrobků, rozvoj kreativity,
 • typově odpovídající sadu stavebnice Merkur Inventor postavené na osvědčených stavebnicích Merkur rozšířené o prvky pro využití ve fyzice, matematice, přírodovědě i jiných předmětech,
 • stavebnice typově odpovídající Lego Mindstorms pro rozvoj kreativity dětí chápání mezipředmětových i schopnosti rozvíjet znalosti v oblasti přírodovědné gramotnosti při programování designu a návrhu žákovských výrobků,
 • notebook pro ovládání jednotlivých sad,
 • dataprojektor s interaktivní funkcí,
 • 3D tiskárna.

Po celou dobu projektu byl k dispozici technický garant. Příjemce dotace v rámci projektu získal vybavení v rozsahu jako partnerské školy doplněné o rozšiřující sady ve formě dalších senzorů a stavebnic tak, aby mohli odborní pracovníci připravovat témata i poklady pro společná prezenční i on-line setkání.

Evaluace

V souladu s Pravidly pro žadatele příjemce, kdy příjemce dotace je povinen poskytovat součinnost při evaluačních aktivitách řídícího orgánu, byla pro sběr a poskytování relevantních informací využita evaluace. Tu vidíme ve 2 rovinách – první jako možnost šíření získaných zkušeností a poznatků a využívání pedagogy škol a druhé jako zdroj ověřených podkladů pro evaluační činnost řídícího orgánu.

Evaluace byla naplánována jako průběžná činnost ve všech měsících realizace, sběr dat a jejich zpracování bylo prováděno měsíčně s vyhodnocováním za každé monitorovací období samostatně. V rámci evaluace probíhalo průběžné vyhodnocení jednotlivých aktivit projektu, vyhodnocení partnerství, vzniklé sítě kolegiální podpory i partnerství jednotlivých center se spolupracujícími školami a pedagogy. Byly sledovány výstupy projektu jejich forma a kvalita. Byl sledován přínos jednotlivých setkání pro pedagogy z okolních škol.

Každé CKP vytvořilo ve spolupráci s dodavatelem evaluace vždy na konci školního roku Hodnotící zprávu, která sloužila jako podklad k prezenčnímu setkání.

Závěrečná konference

Pro seznámení s dosaženými výsledky v projektu, pozitivními i negativními zkušenostmi byla provedena závěrečná konference. Jednalo se o dvoudenní výjezdní akci. 

První den probíhala odborná část, které se zúčastnili především pracovníci jednotlivých CKP. Došlo zde ke zhodnocení projektu, možnosti rozvoje aktivit projektu v rámci další činnosti CKP a přípravě Závěrečné zprávy projektu.

Druhý den probíhala informační část určená pro širokou odbornou i laickou veřejnost, kde byly představeny výsledky a výstupy projektu, budoucnost CKP. Byly připraveny workshopy, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet některé z metod a postupů. Návštěvníci z řad pedagogů konzultovali a prohlubovali vztahy s CKP ve svém okolí.


Ke stažení: