Horní menu

Fulltext

Drobečková navigace

Škola > Projekty > ERASMUS+: Stínování kolegů ve škole na Slovensku

ERASMUS+: Stínování kolegů ve škole na SlovenskuDatum konání:
9.6.2024
Datum ukončení:
14.6.2024

Krátkodobé projekty v odborném vzdělání a přípravě

CS_FundedbytheEU_RGB_POS.png

 

Registrační číslo projektu 2023-1-CZ01-KA121-VET-000123055
Název programu KA122-VET - Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training
Datum zahájení projektu 9. června 2024
Datum ukončení projektu 14. června 2024
Doba realizace projektu 1 týden

 

V nedávné době se dva naši kolegové, Bc. Jakub Líska a Lukáš Matoušek, zúčastnili programu Job Shadowing v rámci Erasmus+ v městě Levice na Slovensku. Tento článek vám přiblíží jejich zkušenosti a dosažené výsledky během této obohacující zahraniční stáže, která probíhala od 9. června do 14. června 2024.

Účastníci a organizace

Bc. Jakub Líska a Lukáš Matoušek, učitelé odborných předmětů na oboru Mechanik elektrotechnik na naší škole, využili této příležitosti k osobnímu a profesnímu rozvoji. Hostitelskou organizací byla Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická v Levici, která poskytla prostředí pro realizaci celé stáže.levice-logo.jfif

Cíle a náplň stáže

Stáž byla zaměřena na několik klíčových oblastí, které měly za cíl poskytnout účastníkům hlubší porozumění a nové dovednosti v oboru jejich výuky. Mezi hlavní cíle patřily:

 1. Znalost školy: Seznámení se s prostředím hostitelské školy, jejím vybavením a učitelským sborem.
 2. Znalost učebního programu: Porozumění učebním osnovám a programům, které jsou používány na hostitelské škole.
 3. Metody výuky: Osvojení nových metod výuky algoritmizace problémů a programování, zejména v rámci programu TiaPortal.ikonka-siemens-simatic-tia-portal.png
 4. Komunikace mezi studenty a učitelem: Pozorování a analýza způsobů komunikace a interakce mezi studenty a učiteli.
 5. Využití digitálních technologií: Seznámení se s používáním interaktivních tabulí, počítačů, tabletů a dalších technologií ve výuce odborných předmětů.
 6. Elektronika a elektronické úlohy: Sdílení a získávání zkušeností v oblasti elektroniky a řešení praktických elektronických úloh.
 7. Programování PLC: Hlubší porozumění programování PLC systémů a jejich aplikace v praxi.

Hlavní aktivity a úkoly

Během stáže se pedagogové naší školy věnovali několika specifickým činnostem:

 • Návštěva školy: Prohlídka školy a seznámení s učiteli.
 • Studium učebního programu: Detailní prostudování učebních osnov a výukových metod.
 • Praktické úlohy: Poznání praktických úloh a projektů, které motivují studenty k aktivní účasti na výuce.
 • Komunikace: Pozorování a analýza komunikace mezi učiteli a studenty.
 • Digitální technologie: Pozorování a využití digitálních technologií ve výuce.
 • Elektronické úlohy: Řešení praktických úloh v oblasti elektroniky.
 • Programování PLC: Spolupráce na programování a aplikaci PLC systémů.

Naši učitelé získali celou řadu výukových materiálů, pomocí kterých již nyní vytvářejí pracovní listy pro naše studenty. Kromě toho se jim podařilo odborně vyniknout, když pro kolegy na Slovensku úspěšně rozchodili výukového robota.

Monitoring a hodnocení

Pro zajištění co nejlepších výsledků byly stanoveny odpovědné osoby jak v hostitelské, tak i vysílající organizaci. Ing. Stanislav Jakoubek, koordinátor mezinárodních vztahů na naší škole, poskytoval podporu a sledoval pokrok obou účastníků. V hostitelské organizaci byla zodpovědnou osobou Ing. Anna Ševčíková, která dohlížela na realizaci plánovaných úkolů a poskytovala mentoring.

Výsledky a závěrečné hodnocení

Na konci stáže byla práce Jakuba a Lukáše hodnocena formou ústního komentáře a praktické demonstrace. Hodnocení zahrnovalo:

 • Docházku a dodržování pracovních hodin.
 • Schopnost pracovat samostatně a zodpovědně.
 • Dodržování zásad bezpečnosti práce.
 • Ovládání teoretických a praktických zkušeností.

Oba účastníci úspěšně splnili všechny stanovené úkoly, což bylo potvrzeno udělením Europass Mobility dokumentu, který dokumentuje získané dovednosti a zkušenosti.

Přínos pro naši školu

Po návratu začali Jakub i Lukáš implementovat získané poznatky do výuky na naší škole. Nové metody a přístupy, které si osvojili, obohatily naše vzdělávací programy a přinesly inovace do způsobu výuky odborných předmětů. Získané výukové materiály již nyní používají při tvorbě pracovních listů pro naše studenty.

 • rozšíření portfolia úloh a pracovních listů k nim
 • nové studijní materiály a nápady pro jejich tvorbu
 • metodika práce s micro:bit - vhodné i pro výuku ICT v tzv. nové informaticemicrobit-educational-foundation-logo-vector.png
 • zkušenosti s organizací odborných praxí
 • nápady pro sady praktických maturitních úloh pro obor ME

 

 

Závěr

Stáž v rámci programu Job Shadowing byla pro Jakuba Lísku a Lukáše Matouška i naši školu velkým přínosem. Díky ní získali nové zkušenosti a dovednosti, které nyní využívají ve prospěch našich studentů. Těšíme se na další příležitosti, které nám Erasmus+ může nabídnout.